Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 26

Kouma Nou Antretenir Nou Lasal?

Kouma Nou Antretenir Nou Lasal?

L’Estonie

Zimbabwe

Mongolie

Porto Rico

Sak Lasal Bann Temwin Jéhovah port nom Bondie, ki sin. Alor, pou nou se enn privilez pou gard nou Lasal prop, prezantab, ek dan enn bon leta. Anplis, nou kone ki sa li enn parti inportan dan nou ladorasion. Sakenn kapav partisipe.

Nou dispoze pou netwaye apre renion. Se avek lazwa ki bann frer ek ser met enn ti-lord dan Lasal, apre sak renion. Enn fwa par semenn, zot fer enn netwayaz inpe pli afon. Enn ansien ouswa enn asistan ministeryel organiz bann travay, ek bien souvan zot swiv enn ti-lalis bann kitsoz ki bizin fer. An zeneral, bann frer ek ser dispoze pou pas balie, pas mop, ouswa aspirater, anlev lapousier, redres bann sez, netway ek dezinfekte bann twalet, netway bann lafnet ek laglas, devid poubel, ek netway lakour. Omwin enn fwa par an, nou rezerv enn zour pou fer enn netwayaz zeneral. Nou fer nou bann zanfan osi partisipe dan sa bann netwayaz-la, koumsa nou ansegn zot pou ena respe pou plas kot nou ador Jéhovah.Ecclésiaste 5:1.

Nou dispoze pou fer bann reparasion. Toule lane, bann frer fer enn verifikasion Lasal an antie, ki li andan ouswa deor. Apre sa verifikasion-la, bann frer fer bann travay mintenans regilierman pou gard Lasal dan enn bon leta, ek koumsa evit bann depans initil. (2 Chroniques 24:13; 34:10) Enn Lasal ki prop, ki dan enn bon leta li enn plas dign pou ador nou Bondie. Kan nou partisip dan sa travay-la, nou montre ki kantite nou kontan Jéhovah ek ki valer plas kot nou ador Li ena pou nou. (Psaume 122:1) Anplis, sa rann enn bon temwaniaz dan landrwa.2 Corinthiens 6:3.

  • Kifer fode pa nou negliz plas kot nou ador Jéhovah?

  • Ki bann dispozision finn pran pou gard nou Lasal prop?