Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 19

Kisannla Lesklav Fidel ek Saz?

Kisannla Lesklav Fidel ek Saz?

Nou tou nou tir profi ar nouritir spiritiel

Enn tipe avan so lamor, Jésus ti gagn enn konversasion avek kat so bann disip—Pierre, Jacques, Jean, ek André. Alor ki Jésus ti pe koz lor sign ki ti pou montre so prezans dan bann dernie zour, li ti poz enn kestion bien inportan: “Kisannla ki vremem lesklav fidel ek saz, ki so met finn etabli lor so bann domestik, pou donn zot, zot nouritir dan ler ki bizin?” (Matthieu 24:3, 45; Marc 13:3, 4) Antan ki zot “met,” Jésus ti donn so bann disip lasirans ki li pou swazir bann ki pou kontign donn so bann disip nouritir spiritiel dan lepok lafin. Kisannla sa esklav-la?

Se enn ti group disip Jésus ki’nn swazire par mwayin lespri sin. Sa “esklav[-la]” se Komite Santral bann Temwin Jéhovah. Li donn bann serviter Jéhovah nouritir spiritiel dan ler ki bizin. Nou kont lor sa esklav fidel-la pou kontign donn nou, nou “porsion manze dan ler ki bizin.”Luc 12:42.

Li an-sarz fami Bondie. (1 Timothée 3:15) Jésus inn donn sa esklav-la enn gran responsabilite: An-sarz laktivite parti lorganizasion Jéhovah ki lor later. Savedir zot bizin okip so bann dibien materyel, diriz travay predikasion, ek ansegn nou atraver bann kongregasion. Alor, pou donn nou seki nou bizin dan ler ki bizin, “lesklav fidel ek saz” donn nou sa nouritir spiritiel la atraver bann piblikasion ki nou servi dan nou minister, ek atraver program ki prezante dan bann renion ek lasanble.

Sa esklav-la, res fidel ar bann verite Biblik ek li res atase ar so mision ki li ena pou pres bon nouvel. Li saz parski li okip avek sazes bann lintere Christ lor later. (Actes 10:42) Kouma eski Jéhovah pe beni so travay? Nou trouv enn gran ogmantasion parmi pep Bondie ek nou ena nouritir spiritiel an-abondans.Isaïe 60:22; 65:13.

  • Kisannla Jésus inn swazire pou donn so bann disip nouritir spiritiel?

  • Dan ki fason lesklav li fidel ek saz?