Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

 LESON 14

Ki Bann Lekol Ena pou Bann Pionie?

Ki Bann Lekol Ena pou Bann Pionie?

États-Unis

Lekol Guiléad, Patterson, New York

Panama

Depi bien lontan, bann Temwin Jéhovah finn atas boukou linportans ar linstriksion ki sorti kot Jéhovah. Ena bann lekol spesial pou bann ki pres Rwayom Bondie aplintan, koumsa zot kapav ‘akonpli zot minister afon.’2 Timothée 4:5.

Lekol Pionie. Apre ki enn pionie permanan inn fini fer so enn an servis, li kapav asiste enn lekol ki dir sis zour, ki fer dan Lasal Bann Temwin Jéhovah pa tro lwin kot li reste. Lobzektif sa lekol-la se pou ed pionie-la pou vinn pli pros ar Jéhovah, pou vinn pli efikas dan diferan laspe so minister, ek pou kontign so servis.

Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie. Sa lekol-la dir de mwa. So lobzektif se pou form bann pionie ki ena lexperyans ki dispoze pou kit landrwa kot zot reste pou al ede kot bizin led. Kan zot dir “Ala mo la! Avoy mwa,” an realite zot pe imit Jésus Christ, pli gran Evanzelizater ki’nn vinn lor later pou servi lezot. (Isaïe 6:8; Jean 7:29) Lefe ki zot bizin al res dan enn lot landrwa, kitfwa zot pou bizin adapte ar enn lavi ki boukou pli sinp ki seki zot ti pe amene. Li posib ki kiltir, klima ek kalite manze bien diferan ar seki zot ti abitie. Kitfwa zot pou bizin mem aprann enn nouvo lang. Sa lekol-la ed bann frer-ser selibater ek bann koup marye ki ena ant 23 a 65 an pou devlop bann kalite spiritiel ki zot pou bizin dan zot servis ek bann kapasite ki pou ed zot servi Jéhovah ek so lorganizasion ankor plis.

Lekol Biblik Guiléad. An Ebre mo “Guiléad” vedir “enn pil Temwin.” Depi 1943, Lekol Biblik Guiléad finn avoy plis ki 8,000 diplome antan ki misioner pou donn enn temwaniaz “ziska dan bout later,” ek zot finn gagn bann bon rezilta. (Actes 13:47) Kan bann misioner ti met lipie dan Pérou, pa ti ena okenn kongregasion laba. Asterla ena plis ki 1,000 kongregasion. Kan nou bann misioner ti koumans servi dan Japon, ti ena mwins ki dis Temwin. Me, azordi ena plis ki 200,000 Temwin. Kour Guiléad dir sink mwa ek li inplik enn letid profon lor Parol Bondie. Bann ki servi antan ki pionie spesial, bann misioner ki pankor swiv kour Guiléad, bann ki pe servi dan bann Biro nasional, ouswa bann sirveyan sirkonskripsion, invite pou asiste sa kour bien profon la. Pou ki rezon? Pou stabiliz ek fortifie travay predikasion ki pe fer dan lemond antie.

  • Ki lobzektif lekol pionie?

  • Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie finn fer pou kisannla?