Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 11

Kifer Nou Asiste Bann Lasanble?

Kifer Nou Asiste Bann Lasanble?

Mexique

L’Allemagne

Botswana

Nicaragua

L’Italie

Kifer sa bann dimounn-la paret kontan koumsa? Zot pe asiste enn nou bann lasanble. Parey kouma bann serviter Bondie lepok lontan ti gagn lord pou rasanble trwa fwa par an, nou’si zordi, nou atann avek inpasians kan nou pou rasanble ansam avek plizir kongregasion. (Deutéronome 16:16) Sak lane nou ena trwa lasanble: de lasanble sirkonskripsion ki dir enn zour, ek enn lasanble rezional ki dir trwa zour. Ki bienfe nou gagne kan nou asiste sa bann lasanble-la?

Zot fer nou vinn pli pros avek nou bann frer ek ser. Bann Izraelit ti dan lazwa kan zot ti donn laglwar Jéhovah “dan bann lasanble.” Nou osi nou kontan kan nou ador Jéhovah ansam avek nou bann frer ek ser pandan bann lasanble. (Psaume 26:12, not; 111:1) Sa bann rasanbleman-la donn nou lokazion pou zwenn ek pou pas bann moman avek bann Temwin lezot kongregasion ouswa mem ki sorti dan lezot pei. Nou tou nou res ansam pandan poz midi, seki kree enn bon latmosfer. (Actes 2:42) Pandan sa bann lasanble-la, nou kapav resanti personelman lamour ki rasanble “tou lafami nou bann frer” dan lemond antie.1 Pierre 2:17.

Zot ed nou pou progrese lor plan spiritiel. Bann Izraelit ti tir profi osi kan zot ti “konpran bann parol” ki sorti dan bann Lekritir ki bann pret ti explik zot. (Nehémia 8:8, 12) Nou osi nou apresie lansegnman Biblik ki nou gagne dan bann lasanble. Sak program baze lor enn tem Biblik. Atraver bann diskour bien interesan ek bann demonstrasion, nou aprann kouma nou kapav fer volonte Bondie. Antan ki Kretien, nou fer fas ar bann difikilte dan sa lepok difisil kot nou pe viv zordi la. Alor, sa ankouraz nou kan nou tann lexperyans bann frer ek ser ki’nn reisi fer fas ar sa bann difikilte-la. Dan bann lasanble rezional ena bann dram ki baze lor bann zistwar Biblik ki ansegn nou bann leson pratik. Dan sak lasanble, tou bann ki anvi montre ki zot finn ofer Bondie zot lavi kapav pran batem.

  • Kifer nou kontan pou asiste nou bann lasanble?

  • Ki bienfe ou pou gagne kan ou asiste enn lasanble?