Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 9

Kouma Nou Kapav Bien Prepar Nou pou Nou Bann Renion?

Kouma Nou Kapav Bien Prepar Nou pou Nou Bann Renion?

Cambodge

Ukraine

Si ou pe etidie Labib avek enn Temwin Jéhovah, sirman ou fer zefor pou prepar ou avan sak letid. Li bon ki ou fer parey avan ki ou asiste bann renion koumsa pou ou tir maximum profi. Nou gagn bann bon rezilta kan nou ena enn bon program.

Swazir enn bon moman ek enn bon landrwa pou etidie. Kan eski ou pli kapav konsantre? Boner gramatin avan ou koumans ou lazourne, ouswa tar aswar kan ou bann zanfan inn fini dormi? Mem si ou pa kapav etidie pandan lontan, fini deside alavans komie letan ou pou rezerve pou etidie ek pa les nanye kas ou program. Rod enn plas trankil kot pena nanye ki pou distrer ou. Tengn ou radio, ou televizion, ek ou portab. Priye avan ou etidie. Sa pou ed ou bliye bann traka ki ou’nn gagne pandan lazourne ek konsantre lor Parol Bondie.Philippiens 4:6, 7.

Soulign bann pwin inportan, ek prepar bann komanter. Avan tou, esey gagn enn lide zeneral lor size-la. Pans lor tit sa lartik-la ouswa sa sapit-la, ek gete ki rapor sak soutit ena avek tem sa size-la. Examinn osi rapor ki bann zimaz ek bann kestion revizion ena avek bann pwin prinsipal. Apre sa, lir sak paragraf, ek rod repons bann kestion ki ena anba. Rod bann verse Labib ki’nn site, lir zot, ek gete ki lien zot ena avek tem sa lartik-la. (Actes 17:11) Kan ou reisi trouv repons kestion-la, soulign bann mo inportan ouswa bann lexpresion dan paragraf ki pou ed ou rapel ou repons pandan renion. Lerla, dan renion, ou kapav lev ou lame pou fer enn ti komanter dan ou prop mo.

Kan ou examinn diferan size sak semenn dan bann renion, an realite ou pe azout bann nouvo perl dan ou “trezor,” setadir ou konesans lor Labib.Matthieu 13:51, 52.

  • Ki program ou kapav etabli pou prepar bann renion?

  • Kouma ou kapav prepar ou pou fer enn komanter dan renion?