Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

 LESON 15

Ki Rol Bann Ansien dan Kongregasion?

Ki Rol Bann Ansien dan Kongregasion?

Finlande

Ansegne

Pran swin troupo Bondie

Prese

Dan nou lorganizasion, pena bann pret ki gagn enn lapey pou seki zot fer. Okontrer, parey kouma dan premie siek, Bondie ti etabli bann sirveyan kalifie pou “pran swin kongregasion Bondie.” (Actes 20:28) Bann ansien zot bann zom ki bien kalifie lor plan spiritiel ki pran latet dan kongregasion ek ki pran swin troupo Bondie, “pa par obligasion, me volonterman devan Bondie; pa parski zot kontan enn profi malonet, me parski zot ena sa gran dezir-la.” (1 Pierre 5:1-3) Ki zot fer pou nou?

Zot pran nou swin ek vey lor nou. Bann ansien protez, gid, ek ed bann manb kongregasion pou ki zot res pros ar Jéhovah. Zot konsian ki Bondie finn konfie zot sa rol inportan la, akoz sa zot pa fer dominer ar nou. Okontrer, zot fer tou pou ki nou santi nou bien ek nou zwaye. (2 Corinthiens 1:24) Parey kouma enn berze pran bien swin sak mouton dan so troupo, bann ansien fer zefor pou esey konn sak manb kongregasion personelman.Proverbes 27:23.

Zot montre nou kouma pou fer volonte Bondie. Sak semenn, bann ansien diriz bann renion dan kongregasion pou fortifie nou lafwa. (Actes 15:32) Sa bann zom bien devwe la diriz osi travay predikasion, zot travay avek nou ek form nou dan tou laspe nou minister.

Zot donn nou enn lankourazman personel. Pou ed nou pou vinn pli pros ar Jéhovah, bann ansien vinn vizit nou kot nou ouswa koz avek nou dan Lasal. Zot fer sa parski zot anvi ed nou ek konsol nou atraver Labib.Jacques 5:14, 15.

Anplis travay ki zot ena dan kongregasion, laplipar ansien ena zot travay ek zot responsabilite familial ki demann boukou letan ek boukou latansion. Sa bann frer ki travay bien dir la merit nou respe.1 Thessaloniciens 5:12, 13.

  • Ki rol bann ansien ena dan kongregasion?

  • Dan ki fason bann ansien montre enn lintere personel anver nou?