Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 1

Ki Kalite Dimounn Bann Temwin Jéhovah Ete?

Ki Kalite Dimounn Bann Temwin Jéhovah Ete?

Danemark

Taïwan

Vénézuéla

L’Inde

Komie Temwin Jéhovah ou kone? Kitfwa ou ena enn vwazin, koleg travay, ouswa kamarad lekol ki Temwin. Ouswa kitfwa enn Temwin finn deza koz Labib avek ou. Me, ki kalite dimounn nou ete vremem, ek kifer nou koz lor nou bann krwayans avek tou dimounn?

Nou parey kouma tou dimounn. Nou sorti dan diferan kiltir ek nou ena diferan nivo sosial. Sertin parmi nou ti pratik enn lot relizion avan, alor ki lezot pa ti krwar an Bondie. Me, avan ki nou’nn vinn enn Temwin, nou tou nou’nn pran letan pou bien examinn bann lansegnman ki ena dan Labib. (Actes 17:11) Nou’nn aksepte seki nou finn aprann, ek lerla nou finn deside personelman pou ador Bondie, Jéhovah.

Nou tir profi kan nou etidie Labib. Kouma tou dimounn, nou’si nou ena nou problem ek nou prop febles. Me kan nou finn esey aplik bann prinsip Labib toulezour, nou finn trouve ki nou lavi finn bien ameliore. (Psaume 128:1, 2) Sa se enn rezon kifer nou fer lezot konn bann bon kitsoz ki nou’nn aprann dan Labib.

Nou viv dapre bann prinsip ki Bondie inn etabli. Se dan Labib ki nou aprann sa bann prinsip-la. Sa bann prinsip-la amelior nou lavi, ed nou pou ena respe pou lezot, ed nou pou vinn bann dimounn ki bon ek onet. Zot ed nou’si pou vinn bann manb lasosiete ki prodiktif ek ki ena enn bon lasante. Zot ankouraz bann manb enn fami pou vinn pros ar zot kamarad ek gard enn bon nivo moral. Ena enn kitsoz ki nou sir, se ki “Bondie pa fer preferans.” Akoz sa pena okenn baryer rasial ni politik ant nou. Nou enn vre fami spiritiel internasional. Nou parey kouma tou dimounn, me ansam nou form enn pep ki pena so segon.Actes 4:13; 10:34, 35.

  • Kifer bann Temwin Jéhovah zot parey kouma tou dimounn?

  • Ki bann prinsip bann Temwin finn aprann kan zot finn etidie Labib?