Skip to content

Skip to table of contents

Ki Volonte Bondie?

Ki Volonte Bondie?

Bondie anvi ki nou viv ere, dan lape pou touletan dan enn paradi lor later!

Me kitfwa ou pou dir: “Inposib sa, zame sa pa pou arive?” Pourtan, Labib dir ki sa pou vinn posib gras-a Rwayom Bondie. Bondie anvi ki tou dimounn aprann lor sa Rwayom-la ek lor so proze pou nou.Psaume 37:11, 29; Isaïe 9:7.

Bondie anvi seki bon pou nou.

Enn bon papa li touletan anvi seki pli bon pou so bann zanfan. Li parey pou nou Papa ki dan lesiel. Li anvi ki nou ere pou touletan. (Isaïe 48:17, 18) Li’nn fer sa promes-la: “Enn dimounn ki fer volonte Bondie, pou res pou touzour.”1 Jean 2:17.

Bondie anvi ki nou mars lor so semin.

Labib dir ki nou Kreater anvi “montre nou semin ki nou bizin swiv” pou ki nou “mars lor so bann santie.” (Isaïe 2:2, 3) Li finn organiz ‘enn pep pou so nom’ pou fer tou dimounn lor later konn so volonte.Actes 15:14.

Bondie anvi ki nou ador Li dan linite.

Vre ladorasion pa diviz bann dimounn. Okontrer, li pous zot pou ena enn lamour sinser ek sa kree enn linite. (Jean 13:35) Azordi, kisannla pe montre bann zom ek bann fam partou lor later, pou servi Bondie dan linite? Nou invit ou pou trouv repons sa kestion-la dan sa brosir-la.