Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 21

Ki Ete enn Béthel?

Ki Ete enn Béthel?

Servis Artistik, États-Unis

L’Allemagne

Kenya

Colombie

Béthel, se enn mo Ebre ki vedir “Lakaz Bondie.” (Genèse 28:17, 19, not) Se enn nom apropriye pou dekrir bann batiman ki bann Temwin Jéhovah ena dan lemond antie kot zot diriz ek soutenir travay predikasion. Depi biro mondial dan New York, États-Unis, Komite Santral siperviz travay ki pe fer dan bann biro nasional ki trouv dan boukou pei. Bann ki servi dan sa bann batiman-la zot form lafami Béthel. Parey kouma enn fami viv ek travay ansam, zot manze ek zot etidie Labib ansam dan linite.Psaume 133:1.

Enn plas kot sak manb lafami donn zotmem volonterman. Dan sak Béthel, ena bann frer ek ser ki donn tou pou fer volonte Bondie. Zot servi aplintan pou fer bann lintere Rwayom Bondie avanse. (Matthieu 6:33) Personn pa gagn lapey pou seki zot fer, me zot tou ena enn lasam pou reste, zot gagn manze, ek enn ti-kas pou zot bann depans personel. Tou dimounn dan Béthel ena enn responsabilite. Ena travay dan biro, dan lakwizinn, ouswa lasal-a-manze. Ena ki travay dan linprimri, ki fer netwayaz, ki okip linz, ki dan mintenans, ouswa ki travay dan lezot departman.

Enn plas kot tou dimounn bien okipe pou soutenir predikasion Rwayom Bondie. Lobzektif prinsipal sak Béthel se fer enn maximum dimounn tann laverite ki sorti dan Labib. Sa brosir-la, se enn lexanp. Li finn ekrir anba direksion Komite Santral. Apre sa, bann santenn biro tradiksion dan lemond gagn sa bann dokiman-la par computer. Lerla, gras-a bann lapres ki travay extra vit ki trouv dan plizir Béthel, nou inprim zot ek avoy zot dan plis ki 110,000 kongregasion. Pandan sak letap, lafami Béthel soutenir travay pli inportan ki ena pou fer: pres bon nouvel.Marc 13:10.

  • Kisannla ki travay dan Béthel, ek kouma pran zot swin?

  • Ki travay inportan sak Béthel soutenir?