Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

 LESON 13

Ki Ete enn Pionie?

Ki Ete enn Pionie?

Canada

Lakaz-lakaz

Letid Labib

Letid personel

Bien souvan sa mo “pionie” la fer referans ar enn kikenn ki al dekouver bann nouvo teritwar ek ouver enn semin pou lezot swiv. Nou kapav dir ki Jésus ti enn pionie parski Jéhovah ti avoy li lor later pou pres enn mesaz ki donn lavi ek ouver semin pou ki bann dimounn gagn delivrans. (Matthieu 20:28) Zordi, so bann disip pe imit li kan zot pas maximum zot letan pou “fer bann disip.” (Matthieu 28:19, 20) Sertin finn mem kapav pran seki nou apel servis pionie.

Enn pionie li prese aplintan. Tou bann Temwin Jéhovah zot bann proklamater bon nouvel. Me, sertin finn organiz zot pou servi antan ki pionie permanan, ek zot fer 70-z-er sak mwa dan predikasion. Pou zot kapav fer sa, boukou desid pou travay part-time. Sertin gagn osi privilez pou servi antan ki pionie spesial dan bann rezion kot bizin plis proklamater ek zot pas 130-er ouswa plis dan zot servis toule mwa. Bann pionie amenn enn lavi sinp, ek zot ena konfians ki Jéhovah pou donn zot seki zot bizin pou viv. (Matthieu 6:31-33; 1 Timothée 6:6-8) Bann ki pa kapav fer pionie aplintan ena posibilite pou servi kouma pionie tanporer (pionnier auxilliaire) ek pres 30 ouswa 50-er par mwa.

Enn pionie li motive par lamour pou Bondie ek bann dimounn. Parey kouma Jésus, nou rann nou kont ki ena boukou dimounn ki bien bizin konn Bondie. (Marc 6:34) Me, konesans ki nou ena kapav ed zot asterla mem, ek donn zot enn lespwar solid pou lavenir. Lamour pou so prosin motiv enn pionie pou donn tou so letan ek so lenerzi pou ed lezot lor plan spiritiel. (Matthieu 22:39; 1 Thessaloniciens 2:8) An-retour, so lafwa vinn pli for, li vinn pli pros ar Bondie, ek li gagn boukou lazwa.Actes 20:35.

  • Kouma ou pou dekrir enn pionie?

  • Ki kitsoz motiv sertin pou prese aplintan?