Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

Ki Bienfe Nou Gagne kan Nou Frekant Lezot Kretien?

Ki Bienfe Nou Gagne kan Nou Frekant Lezot Kretien?

Madagascar

Norvège

Liban

L’Italie

Mem si nou bizin fer enn long vwayaz, mars dan labou ouswa dan enn gro lapli, nou dispoze pou fer li pou asiste nou bann renion sak semenn. Kifer bann Temwin Jéhovah zot pre pou fer tou sa zefor-la pou reini ansam avek lezot Kretien, mem si zot bien fatige apre enn long zourne travay, ouswa mem si zot ena problem?

Sa fer nou dibien. “Interes nou sakenn ar nou kamarad.” Se seki lapot Paul ti ankouraz bann manb bann kongregasion pou fer. (Hébreux 10:24) Sa lexpresion-la vedir “pans boukou,” setadir fer zefor pou konn sakenn nou kamarad. Par sa bann parol-la, lapot Paul ti pe ankouraz nou pou pran kont nou kamarad. Kan nou aprann konn bann manb nou kongregasion, nou rann nou kont ki sertin finn reisi fer fas ar bann problem ki nou pe gagne. Sa kapav ed nou pou fer fas ar nou problem.

Nou devlop bann lamitie solid. Bann dimounn ki nou zwenn dan renion, zot pa bann sinp konesans, zot nou bann kamarad. Parfwa, nou pas bann bon moman ansam pou detann nou. Ki lefe sa ena? Nou aprann pou apresie nou kamarad, ek sa ogmant lamour ki nou ena pou zot. Ena enn lamitie solid ki devlope ant nou. Akoz samem nou pa ezite pou ed zot kan zot pas par bann sitiasion difisil. (Proverbes 17:17) Nou montre ki nou tou nou “trakase sakenn pou [nou] kamarad,” kan nou frekant tou dimounn dan kongregasion.1 Corinthiens 12:25, 26.

Nou ankouraz ou pou fer kamarad avek bann ki pe fer volonte Bondie. Ou pou trouv sa kalite kamarad-la parmi bann Temwin Jéhovah. Pa les nanye anpes ou frekant nou.

  • Kifer li dan nou lintere pou nou reini ansam dan bann renion?

  • Kan ou ti pou kontan fer konesans bann manb nou kongregasion?