Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 18

Kouma Nou Ed Nou Bann Frer Ki Pas par Bann Katastrof?

Kouma Nou Ed Nou Bann Frer Ki Pas par Bann Katastrof?

République Dominicaine

Japon

Haïti

Kan ena enn katastrof, bann Temwin Jéhovah organiz zot deswit pou ed zot bann frer ki afekte. Sa bann zefor-la montre lamour sinser ki nou ena sakenn pou nou kamarad. (Jean 13:34, 35; 1 Jean 3:17, 18) Dan ki fason nou ede?

Nou fer kontribision. Dan premie siek, kan ti ena enn gran lafaminn dan Judée, bann Kretien dan Antioche ti avoy kas pou ed zot bann frer. (Actes 11:27-30) Zordi osi kan nou aprann ki nou bann frer dan enn sertin pei pe fer fas ar bann difikilte, nou fer bann donasion atraver nou kongregasion pou soutenir bann ki bizin led lor plan materyel.2 Corinthiens 8:13-15.

Nou ede dan enn fason pratik. Bann ansien ki trouv dan rezion kot inn gagn enn katastrof, esey kone kot sak manb kongregasion ete. Koumsa zot fer sir ki personn pa manke ek ki zot tou bien. Bann ansien etabli enn komite sekour pou distribie manze, delo prop, linz, enn plas pou reste, ek tretman medikal ki bizin. Boukou Temwin ki ena bann kalifikasion neseser partisip, lor zot prop fre, dan bann sekour ouswa donn enn koudme pou repar bann lakaz ek Lasal Bann Temwin Jéhovah ki’nn andomaze. Linite ki nou ena antan ki enn lorganizasion ek lexperyans ki nou’nn gagne kan nou travay ansam, permet nou mobilize bien vit kan ena bann katastrof. Li vre ki nou ed “nou bann frer dan lafwa,” me kan li posib nou ed osi lezot dimounn, ninport ki relizion zot ete.Galates 6:10.

Nou ed zot lor plan spiritiel ek moral. Bann ki’nn viktim enn katastrof bizin sirtou enn rekonfor. Dan sa moman-la, nou kapav gagn kouraz ar Jéhovah, “Bondie ki donn tou konsolasion.” (2 Corinthiens 1:3, 4) Nou partaz bann promes ki ena dan Labib avek bann ki dan dezespwar. Nou donn zot lasirans ki biento Rwayom Bondie pou eliminn tou bann katastrof ki amenn douler ek soufrans.Révélation 21:4.

  • Kifer bann Temwin kapav mobilize bien vit kan ena bann katastrof?

  • Kouma nou kapav rekonfort bann dimounn ki’nn pas par bann katastrof?