Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 22

Ki Travay Fer dan enn Biro Nasional?

Ki Travay Fer dan enn Biro Nasional?

Îles Salomon

Canada

L’Afrique du Sud

Bann manb lafami Béthel ouswa Biro Nasional, travay dan diferan departman, pou soutenir travay predikasion dan enn ouswa plizir pei. Zot travay dan tradiksion, stor piblikasion, departman odio/video, dan departman kot inprim bann peryodik, relie bann liv, ek lezot kitsoz ankor.

Komite Biro Nasional siperviz tou bann laktivite. Komite Santral donn Komite Biro Nasional responsabilite pou diriz tou travay ki fer dan enn Béthel. Dan sa komite-la kapav ena trwa ouswa plizir ansien ki bien kalifie. Sa komite-la fer Komite Santral konn tou bann progre ki ena dan pei ki anba zot responsabilite, ek osi ninport ki problem ki arive. Sa bann rapor-la ed Komite Santral pou deside lor ki size zot pou koze dan bann prosin piblikasion, renion, ek lasanble. Komite Santral bien souvan avoy so bann reprezantan pou vizit bann diferan Béthel. Zot donn bann frer ki form parti dan Komite Biro Nasional direksion ki bizin pou ki zot kapav fer zot travay bien. (Proverbes 11:14) Pandan sa vizit-la, Béthel organiz enn renion spesial, kot sa reprezantan Biro mondial la fer enn diskour pou ankouraz bann frer ek ser ki res dan sa rezion-la ouswa sa pei-la.

Soutenir bann kongregasion. Bann frer responsab dan biro nasional, donn zot lakor pou formasion bann nouvo kongregasion. Zot diriz osi laktivite bann pionie, bann misioner, ek bann sirveyan sirkonskripsion ki anba zot responsabilite. Zot organiz osi bann lasanble, ek konstriksion bann nouvo Lasal. Zot veye osi ki bann kongregasion gagn bann piblikasion ki zot bizin. Tou travay ki fer dan enn Béthel permet ki travay predikasion fer kouma bizin ek dan lord.1 Corinthiens 14:33, 40.

  • Kouma bann manb Komite Biro Nasional ed Komite Santral?

  • Ki bann diferan responsabilite enn biro nasional?