Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 27

Kifer Ena enn Bibliotek dan Lasal Bann Temwin Jéhovah?

Kifer Ena enn Bibliotek dan Lasal Bann Temwin Jéhovah?

Israël

République Tchèque

Bénin

Îles Caïmans

Eski ou ti pou kontan fer bann resers pou ogmant ou konesans lor Labib? Eski ou anvi gagn inpe plis detay lor enn verse Labib, lor enn personaz, enn landrwa, ouswa enn kitsoz ki mansione dan Labib? Eski ou finn deza demann ou si Labib kapav ed ou fer fas ar enn problem personel? Alor, servi bibliotek ki ena dan Lasal Bann Temwin Jéhovah.

Nou gagn bann zouti efikas pou fer resers. Kitfwa, ou pena tou piblikasion ki bann Temwin Jéhovah inn pibliye an Kreol ouswa Franse. Me, dan bibliotek Lasal ena tou bann dernie piblikasion, kitfwa ena mem diferan tradiksion Labib, enn bon diksioner, ek lezot liv referans. Ou lib pou servi sa bibliotek-la avan ek apre bann renion. Si ena enn computer dan Lasal, kitfwa ena Watchtower Library lor la. Dan sa program-la ena enn kantite nou bann piblikasion. Bien fasil pou fer resers lor sa program-la, parski ou zis ena pou tap enn size, enn mo, ouswa enn verse Labib.

Li itil pou bann zelev ki partisip dan renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Ou kapav servi bibliotek dan Lasal pou prepar ou devwar. Se responsab renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ki responsab bibliotek. Li pou veye ki bibliotek-la bien an-ord ek ki ena tou bann dernie piblikasion. Responsab renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ouswa dimounn ki fer ou letid kapav montre ou kouma fer bann resers. Nou pou pran bien prekosion kan nou servi sa bann liv-la. Nou pa pou ekrir ladan, ni nou pou amenn zot kot nou.

Labib explike ki, pou nou trouv “konesans Bondie” nou bizin dispoze pou rod li parey kouma nou ti pou rod “bann trezor ki finn kasiet.” (Proverbes 2:1-5) Bibliotek Lasal Bann Temwin Jéhovah kapav ed ou pou fer sa.

  • Ki ou pou trouve dan bibliotek Lasal Bann Temwin Jéhovah?

  • Kisannla kapav ed ou pou bien servi sa bibliotek-la?