Bolivie

Nigéria, avan ek apre

Tahiti

Se dan Lasal Bann Temwin Jéhovah ki nou kapav gagn lansegnman ki santre lor Rwayom Bondie—tem Jésus so minister.Luc 8:1.

Se bann sant vre ladorasion. Se dan sa bann Lasal-la ki travay predikasion dan landrwa li organize. (Matthieu 24:14) Tou bann Lasal pa mem grander ouswa mem model, me zot tou zot bann batiman bien sinp. Parfwa plizir kongregasion servi mem Lasal. Dan bann lane ki’nn fek pase, nou finn konstrir plizir dizenn milye nouvo Lasal (enn mwayenn sink sak zour) parski kantite proklamater ek kongregasion pe kontign ogmante. Kouma tousala posib?Matthieu 19:26.

Gras-a bann kontribision nou kapav konstrir bann Lasal. Nou avoy sa bann kontribision-la biro nasional. Bann kongregasion ki bien bizin enn Lasal ouswa ki pe fer enn renovasion, kapav gagn sa kas-la.

Se bann volonter ki sorti dan diferan lanvironnman ki konstrir sa bann Lasal-la. Nou’nn organiz bann Lekip Konstriksion Lasal Bann Temwin Jéhovah dan boukou pei. Dan sa bann lekip-la ena bann serviter aplintan ek bann volonter. Zot al dan enn kongregasion apre lot, dan enn pei, ek mem dan bann landrwa bien retire. Zot ed bann kongregasion lokal pou konstrir zot Lasal. Dan lezot pei, bann Temwin kalifie finn nome pou siperviz konstriksion ek renovasion bann Lasal dan enn sertin rezion. Mem si ena boukou dimounn bien kalifie ki ede volonterman dan sak konstriksion, se sirtou bann manb kongregasion lokal ki fer pli boukou travay. Tousala li posib gras-a lespri Jéhovah ek tou bann zefor ki so pep pe fer avek tou zot nam.Psaume 127:1; Colossiens 3:23.

  • Ki lansegnman nou gagne kan nou vinn dan Lasal Bann Temwin Jéhovah?

  • Kouma nou konstrir bann Lasal partou dan lemond?