Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 16

Ki Rol Bann Asistan Ministeryel?

Ki Rol Bann Asistan Ministeryel?

Birmanie

Partisipasion dan renion

Group predikasion

Netwayaz Lasal Bann Temwin Jéhovah

Labib koz lor de group frer ki ena bann responsabilite dan kongregasion—“bann sirveyan ek bann asistan ministeryel.” (Philippiens 1:1) An zeneral, ena plizir ansien ek asistan ministeryel ki servi dan sak kongregasion. Ki bann asistan ministeryel fer pou ed nou?

Zot ed bann ansien. Bann asistan ministeryel se bann frer spiritiel, ena ki pli zenn ek ena ki pli aze. Se bann frer ki fer zot travay avek serye, ek nou kapav fer zot konfians. Zot fer bann travay inportan me ki bien souvan ena enn rapor avek bann kitsoz materyel ek fason ki bann kitsoz organize dan kongregasion. Koumsa bann ansien kapav konsantre lor zot responsabilite antan ki ansegnan ek berze.

Zot ede dan enn fason pratik. Sertin asistan ministeryel gagn privilez pou akeyir tou bann ki vinn renion. Lezot okip sonorizasion, piblikasion, kont kongregasion, ek teritwar. Zot ede osi pou antretenir Lasal Bann Temwin Jéhovah. Parfwa li kapav arive ki bann ansien demann zot pou ed bann frer ek ser aze. Bann asistan ministeryel dispoze pou fer ninport ki travay ki donn zot, ek sa fer zot gagn respe bann manb kongregasion.1 Timothée 3:13.

Antan ki frer zot donn enn bon lexanp. Bann frer gagn privilez pou vinn asistan ministeryel parski zot ena bann zoli kalite. Bann size ki zot fer pandan bann renion, fer nou lafwa vinn pli solid. Kan zot donn enn bon lexanp dan predikasion, zot ed nou pou vinn pli zele. Zot dispoze pou korper avek komite bann ansien, ek sa permet ki ena lazwa ek linite dan kongregasion. (Éphésiens 4:16) Avek letan, zot osi zot kapav kalifie pou servi antan ki ansien.

  • Ki bann kalite bann asistan ministeryel bizin ena?

  • Kouma bann asistan ministeryel ede pou ki tou mars bien dan kongregasion?