Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 8

Kifer Nou Abiy Nou Bien pou Nou Bann Renion?

Kifer Nou Abiy Nou Bien pou Nou Bann Renion?

Islande

Mexique

Guinée-Bissao

Philippines

Lor bann zimaz ki ena dan sa brosir-la, eski ou’nn remarke kouma bann Temwin Jéhovah abiy zot kan zot asiste zot renion? Kifer eski nou vey bien lor fason ki nou abiye ek kwafe?

Par respe pou nou Bondie. Li vre ki Bondie pa get zis nou laparans. (1 Samuel 16:7) Me selman, kan nou rasanble pou ador Li, nou leker pous nou pou ena respe pou Li ek pou nou bann frer ek ser Kretien. Si nou ti ena pou pas devan enn ziz dan lakour, nou ti pou abiy nou bien, par respe pou pozision ki li ena. Li parey osi pou nou. Fason ki nou abiye pandan renion montre respe ki nou ena pou nou Bondie, Jéhovah, ki “Ziz lor later antie,” ek pou landrwa kot nou pe ador Li.Genèse 18:25.

Par respe pou bann prinsip ki diriz nou lavi. Labib ankouraz bann Kretien pou abiy “dan enn fason modes ek avek bon sans.” (1 Timothée 2:9, 10) Abiy “dan enn fason modes” vedir evit met bann linz ki kapav atir tro latansion lor nou, kouma par exanp bann linz ki kas lizie, provokan, dekolte, ouswa tro kourt. “Bon sans” pou ed nou swazir bann zoli linz ki pa debraye ouswa extravagan. Me sa bann prinsip-la permet nou kanmem pou abiy dan enn kantite diferan fason dapre nou gou personel. Kan nou abiy bien, avek bon gou sa ‘fer lansegnman nou Sover, vinn pli zoli’ ek sa “donn Bondie laglwar,” san mem ki nou bizin dir enn mo. (Tite 2:10; 1 Pierre 2:12) An realite, kan nou abiy bien pou bann renion, nou kapav sanz fason ki lezot konsider nou ladorasion pou Jéhovah.

Fode pa ki ou labiyman anpes ou vinn dan nou Lasal. Nou pa oblize met bann linz ki ser ouswa lamod. Seki pli inportan se ki nou linz li konvenab, prop, ek prezantab.

  • Kifer fason ki nou abiye kan nou ador Bondie li bien inportan?

  • Ki bann prinsip ki bizin gid nou lor nou fason abiye ek nou kwafir?