Skip to content

Eski Soufrans Pou Arete enn Zour?

Eski Soufrans Pou Arete enn Zour?

Eski ou pou dir . . .

  • wi?

  • non?

  • kitfwa?

 SEKI LABIB DIR

“Bondie . . . pou souy tou larm dan zot lizie, ek pou nepli ena lamor, soufrans, [dimounn ki] plore, ouswa douler.”Révélation 21:3, 4, Contemporary English Version.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

Lasirans ki se pa Bondie ki fer nou gagn bann problem.Jacques 1:13.

Sa rekonfort nou kan nou kone seki Bondie resanti kan nou pe soufer.Zekaria 2:8.

Lespwar ki enn zour tou soufrans pou disparet.Psaume 37:9-11.

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin de rezon:

  • Bondie deteste soufrans ek linzistis. Get seki Jéhovah ti resanti kan dan lepok Biblik lezot nasion ti fer dominer ar so pep. Labib dir ki Li ti bien sagrin akoz “bann ki ti pe fer dominer ar zot.”Juges 2:18, Traduction du monde nouveau.

    Bondie ena laenn pou bann ki fer lezot ditor. Par exanp, Labib dir ki “bann lame ki vers disan inosan” se enn kitsoz detestab pou Li.Proverbes 6:16, 17.

  • Bondie interese ar sak dimounn. Parey kouma “sakenn konn so prop lapenn ek so prop douler,” Jéhovah osi konn lapenn ek douler sak dimounn!2 Chroniques 6:29, 30.

    Biento, par so Rwayom Jéhovah pou tir soufrans sak dimounn. (Matthieu 6:9, 10) An-atandan, avek tandres Li pe rekonfort bann ki vremem pe rod Li.Actes 17:27; 2 Corinthiens 1:3, 4.

 REFLESI LOR LA

Kifer Bondie permet soufrans?

Labib reponn sa kestion-la dan ROMAINS 5:12 ek 2 PIERRE 3:9.