Skip to content

Skip to table of contents

Agos: Pe aret enn frer ki pe prese dan Eindhoven (Pays-Bas), an 1945; adrwat: Eski dan ou pei lalwa permet ou prese?

 SEKSION 4

Bann Viktwar Rwayom Bondie—Fer Rekonet Bonn Nouvel Devan Lalwa

Bann Viktwar Rwayom Bondie—Fer Rekonet Bonn Nouvel Devan Lalwa

 PANDAN ki ou pe prese lakaz par lakaz, ou tann enn lasirenn delwin. Pli ale ou tann li pli for. Pandan ki ou pe koz avek enn dimounn, proklamater ki pe akonpagn ou la get par deryer ek trouv enn loto lapolis borde. Enn lapolis sorti ek vinn ver zot. Li demann zot: “Eski se zotmem sa bann dimounn ki pe al lakaz par lakaz pou koz lor Labib la? Bann dimounn pe fer konplint!” Avek respe, zot dir li ki zot bann Temwin Jéhovah. Ki pou arive apre?

Bien souvan sa depann lor fason ki gouvernman konsider laktivite bann Temwin Jéhovah dan ou prop pei. Eski tou dimounn lib pou pratik zot relizion? Si wi, kitfwa se sirtou parski pandan plizir dizenn lane, nou bann frer ek ser spiritiel finn travay dir pou “defann ek fer rekonet la bonn nouvel devan lalwa.” (Phil. 1:7) Ninport kotsa ou reste, kan ou reflesi lor tou bann viktwar legal ki bann Temwin Jéhovah inn gagne, pena dout ki sa pou bien fortifie ou lafwa. Dan sa seksion-la, nou pou examinn sertin parmi sa bann viktwar extraordiner la. Nou pou trouve ki Rwayom Bondie li bien reel, parski zame nou ti pou kapav gagn sa bann viktwar extraordiner la par noumem!

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 13

Bann Proklamater Rwayom Bondie Amenn Zot Ka Devan Lakour

Bann ziz dan sertin lakour siprem finn ena mem latitid ki Gamaliel, enn ansien ansegnan Lalwa.

SAPIT 14

Nou Soutenir Gouvernman Bondie avek Fidelite, Pa Lezot Gouvernman

“Enn kitsoz ki nou pa ti atann ti aval “larivier” persekision ki bann Temwin Jéhovah ti gagne akoz zot netralite dan domenn politik.

SAPIT 15

Batay Legal Pou Nou Gagn Liberte pou Ador Bondie

Pep Bondie finn lager pou gagn drwa obeir lalwa—lalwa Rwayom Bondie Kingdom.