Skip to content

Skip to table of contents

Agos: La Suisse avoy led nou bann frer an Allemagne, an 1946; adrwat: Re-aranz enn Lasal kot fer renion, dan Japon apre enn tsunami, an 2011

 SEKSION 6

Soutenir Rwayom Bondie—Konstrir Bann Lasal pou Ador Jéhovah ek pou Donn Sekour

Soutenir Rwayom Bondie—Konstrir Bann Lasal pou Ador Jéhovah ek pou Donn Sekour

 OU PE marse dan ou Lasal kot ou abitie vinn renion ek ou pa rekonet sa plas-la. Ou finn touletan bien fier kan ou get sa Lasal-la. Kitfwa mem, ou ena bann bon souvenir kan ou ti partisip dan so konstriksion plizir lane avan. Me asterla, ou ankor plis fier parski Lasal kot fer renion finn transforme pou enn peryod letan pou ed bann frer ek ser apre enn siklonn. Akoz sa siklonn-la, finn ena bann inondasion ek sa finn fer boukou dega dan ou landrwa. Alor, bien vit, Biro Nasional finn pran bann dispozision pou ki bann viktim sa katastrof-la gagn manze, linz, delo prop, ek lezot led. Bann kitsoz materyel ki bann lezot Kretien inn done, inn bien instale. Bann frer ek ser pe fer lake pou pran seki zot bizin ek souvan, ena larm dan zot lizie telman zot rekonesan.

Jésus ti dir ki pou rekonet so bann disip gras-a lamour ki zot pou ena sakenn pou so kamarad. (Jean 13:34, 35) Dan sa seksion-la, nou pou trouve kouma bann Temwin Jéhovah manifeste lamour kan zot konstrir bann Lasal ek kan zot ed zot bann frer ek ser apre enn katastrof. Sa lamour-la se enn gran prev ankor ki Jésus pe regne dan so Rwayom.

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 18

Kouma Bann Laktivite an Rapor Avek Rwayom Bondie Finanse?

Kot sa larzan-la sorti? Kouma servi sa larzan-la?

SAPIT 19

Bann Konstriksion ki Donn Loner Jéhovah

Bann plas kot nou ador Jéhovah donn Li loner, me Li donn enn pli gran linportans enn lot kitsoz.

SAPIT 20

Ador Jéhovah Inplik Osi Sekour Lezot

Kouma nou kone ki nou laktivite pou sekour nou bann frer form parti dan nou servis sakre pou Jéhovah?