OU PE prepar ou pou predikasion boner gramatin enn zour kot ou pa travay. Ou santi ou inpe fatige ek pou enn ti moman, ou ezite pou sorti. Li ti pou telman bon si ou ti kapav res kot ou pou repoze! Me ou priye Jéhovah ek ou deside pou ale kanmem. Ou travay avek enn ser aze ki fidel, ek landirans ek bonte ki li ena, tous ou leker. Amezir ki ou pe partaz laverite, lakaz par lakaz, ou rann ou kont ki ou bann frer ek ser dan lemond antie pe anons mem mesaz ki ou, zot pe servi mem piblikasion ek zot tou finn gagn mem formasion. Kan ou rant kot ou, ou santi ou pli bien. Ou bien kontan ki ou pa’nn res lakaz!

Zordi, predikasion se laktivite prinsipal ki Rwayom Bondie pe dirize. Jésus ti anonse ki laktivite predikasion ti pou ogmante dan enn fason extraordiner dan bann dernie zour. (Mat. 24:14) Kouma sa profesi-la finn realize? Dan sa seksion-la, nou pou trouve kouma bann dimounn inn partisip dan sa laktivite-la, bann metod ek bann mwayin bien inportan ki zot inn servi dan zot minister. Zordi sa laktivite-la pe ed plizir milyon dimounn partou dan lemond pou trouve ki Rwayom Bondie li reel.