Skip to content

Skip to table of contents

Agos: Enn pionie (kolporter) pe prese dan Corée an 1931; adrwat: Predikasion an langaz sign dan Corée zordi

 SEKSION 2

Predikasion lor Rwayom Bondie—Anons Bonn Nouvel dan Lemond Antie

Predikasion lor Rwayom Bondie—Anons Bonn Nouvel dan Lemond Antie

 OU PE prepar ou pou predikasion boner gramatin enn zour kot ou pa travay. Ou santi ou inpe fatige ek pou enn ti moman, ou ezite pou sorti. Li ti pou telman bon si ou ti kapav res kot ou pou repoze! Me ou priye Jéhovah ek ou deside pou ale kanmem. Ou travay avek enn ser aze ki fidel, ek landirans ek bonte ki li ena, tous ou leker. Amezir ki ou pe partaz laverite, lakaz par lakaz, ou rann ou kont ki ou bann frer ek ser dan lemond antie pe anons mem mesaz ki ou, zot pe servi mem piblikasion ek zot tou finn gagn mem formasion. Kan ou rant kot ou, ou santi ou pli bien. Ou bien kontan ki ou pa’nn res lakaz!

Zordi, predikasion se laktivite prinsipal ki Rwayom Bondie pe dirize. Jésus ti anonse ki laktivite predikasion ti pou ogmante dan enn fason extraordiner dan bann dernie zour. (Mat. 24:14) Kouma sa profesi-la finn realize? Dan sa seksion-la, nou pou trouve kouma bann dimounn inn partisip dan sa laktivite-la, bann metod ek bann mwayin bien inportan ki zot inn servi dan zot minister. Zordi sa laktivite-la pe ed plizir milyon dimounn partou dan lemond pou trouve ki Rwayom Bondie li reel.

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 6

Bann Dimounn Ki Anons Bonn Nouvel—Bann Proklamater Port Zot Volonter

Kifer Jésus ti sir ki li ti pou ena bann serviter ki ti pou soutenir li volonterman dan bann dernie zour? Kouma ou kapav montre ki ou pe rod Rwayom Bondie avan tou kitsoz?

SAPIT 7

Bann Metod Predikasion—Servi Tou Mwayin pou Kontakte Bann Dimounn

Aprann bann nouvo teknik ki pep Bondie finn servi pou kontakte pli boukou dimounn ki posib kan zot finn pres bon nouvel avan ki lafin vini.

SAPIT 8

Bann Mwayin pou Pres Bonn Nouvel—Prodir Bann Piblikasion Mondial

Kouma travay tradiksion montre ki nou Lerwa soutenir nou? Ki bann sif konsernan nou bann piblikasion montre ki Rwayom Bondie li reel?

SAPIT 9

Rezilta Predikasion—“Bann Karo, Zot Blan, Zot inn pare pou Rekolt”

Jésus ti ansegne so bann disip de leson inportan lor gran rekolt spiritiel. Ki lefe sa bann leson-la ena lor nou zordi?