Skip to content

Skip to table of contents

Agos: Enn renion ki pe fer anplener dan Londres, an Angleterre, an 1945; adrwat: Lasanble spesial enn zour dan Malawi, an Afrique, an 2012

 SEKSION 5

Lansegnman Rwayom Bondie—Form Bann Serviter Lerwa

Lansegnman Rwayom Bondie—Form Bann Serviter Lerwa

 OU FER enn ti sourir pou ankouraz sa frer ki pe fer diskour la. Se enn zenn frer dan ou kongregasion ki pe fer so premie diskour dan enn lasanble. Amezir ki ou ekout so diskour, ou ena enn gran rekonesans ki Jéhovah form so bann serviter. Ou ankor rapel kan sa frer-la ti fer so premie size​—ek depi sa, get ki kantite progre li finn fer! Li’nn fer boukou progre apre ki li’nn asiste Lekol Pionie. Pa tro lontan, li ek so madam finn asiste Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie. Pandan ki ou pe tap lame apre sa zoli diskour ki li’nn fer la, ou zet enn ti koudey otour ou ek ou reflesi lor linstriksion ki nou tou nou gagne dan lorganizasion Jéhovah.

Labib ti predir enn lepok kot tou bann serviter Bondie pou “ansegne par Jéhovah.” (Is. 54:13) Nou pe viv dan sa lepok-la. Nou gagn lansegnman atraver nou bann piblikasion, me osi dan nou bann renion, lasanble, ek bann diferan lekol ki donn nou bann formasion presi pou asim bann responsabilite dan lorganizasion Jéhovah. Dan sa seksion-la, nou pou examine kouma tou sa lansegnman-la prouve ki Rwayom Bondie pe regne zordi.

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 16

Rasanble Ansam pou Ador Jéhovah

Kouma nou kapav profit bien bann renion kot nou ador Jéhovah?

SAPIT 17

Form Bann Predikater Rwayom Bondie

Kouma bann lekol teokratik finn prepar bann predikater Rwayom Bondie pou ranpli zot responsabilite?