Skip to content

Skip to table of contents

Gos: Dernie fwa ki ti selebre Noël dan Béthel Brooklyn an 1926; drwat: Bann dimounn remarke ki bann Temwin Jéhovah zot diferan

 SEKSION 3

Bann Prinsip Rwayom Bondie—Rod Lazistis Bondie

Bann Prinsip Rwayom Bondie—Rod Lazistis Bondie

 KAN ou pe pas devan laport ou vwazin, ou lev enn lame ar li pou dir li bonzour. Pa tro lontan, ou finn remarke ki li abitie obzerv ou ek ou fami. Li osi li lev enn lame ar ou ek li apel ou. Li dir ou: “Eski mo kapav poz ou enn kestion? Mo trouv ou ek ou fami bien diferan, kifer sa?” Ou demann li: “Ki ou pe rod dir par la?” Li dir ou: “Eh bien, zot bann Temwin Jéhovah pa vre? Zot pa parey kouma lezot dimounn. Zot pa kouma lezot relizion​—zot pa selebre bann fet, ek zot pa partisip dan politik ek dan lager. Zot pa fime. Ek ou fami paret ena bann prinsip moral ki ena enn nivo bien ot. Kifer zot diferan sa kantite-la?”

Sa kestion-la ena so repons, se parski nou pe viv anba direksion Rwayom Bondie. Antan ki Lerwa, Jésus pe kontign afinn nou. Li pe ed nou pou swiv so tras pou ki nou diferan ar sa move lemond-la. Dan sa seksion-la, nou pou trouve kouma Rwayom Mesianik finn afinn bann serviter Bondie lor plan spiritiel, moral ek dan domenn lorganizasion​—tousala pou laglwar Jéhovah.

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 10

Lerwa Afinn So Pep lor Plan Spiritiel

Ki pwin komin ena ant Noël ek lakrwa?

SAPIT 11

Pirifikasion lor Plan Moral—Montre ki Bondie Sin

Bann gard ek bann lantre dan vizion Ezékiel lor tanp spiritiel finn ena enn sinifikasion spesial pou pep Bondie depi 1914.

SAPIT 12

Organize pou Servi “Bondie Lape”

Labib pa fer kontrast ant dezord ek lord, me ant lape. Kifer? Ek kouma sa repons-la ena enn lefe lor bann Kretien zordi?