Skip to content

Ki Ete Rwayom Bondie?

Ki Ete Rwayom Bondie?

Eski ou pou dir se . . .

  • enn kitsoz ki dan ou leker?

  • enn kitsoz sinbolik?

  • enn gouvernman dan lesiel?

 SEKI LABIB DIR

“Bondie ki dan lesiel pou etabli enn rwayom ki zame pa pou detrir.”Daniel 2:44, Traduction du monde nouveau.

“Finn donn nou enn garson, ek responsabilite sa gouvernman-la pou lor so zepol.”Isaïe 9:6; not.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin de rezon:

  • Jésus ti montre seki Rwayom Bondie pou fer. Jésus ti ansegn so bann disip pou priye pou ki Rwayom Bondie vini ek pou ki volonte Bondie fer lor later. (Matthieu 6:9, 10) Jésus ti montre kouma Bondie pou reponn sa lapriyer-la.

    Kan li ti lor later, Jésus ti nouri bann ki ti fin, geri bann malad, ek resisit bann mor! (Matthieu 15:29-38; Jean 11:38-44) Jésus, ki dan lavenir ti pou vinn Dirizan Rwayom Bondie, ti montre alavans seki sa Rwayom-la ti pou fer pou bann dimounn.Révélation 11:15.

  • Bann kondision sa lemond-la konfirme ki Rwayom Bondie pre pou vini. Jésus ti anonse ki zis avan sa Rwayom-la amenn lape lor later, ti pou ena lager, lafaminn ek tranbleman-de-ter.Matthieu 24:3, 7.

    Nou pe trouv tousala zordi. Alor, nou kapav sir ki biento Rwayom Bondie pou debaras later ar tou sa bann problem-la.

 REFLESI LOR LA

Kouma lavi pou ete kan Rwayom Bondie pou dirize?

Labib reponn sa kestion-la dan PSAUME 37:29 ek ISAÏE 65:21-23.