Skip to content

Skip to table of contents

Konklizion

Konklizion

Eski parfwa to rapel bann bon moman ki to finn pase parmi bann serviter Zeova​—enn renion ankourazan, enn lasanble extraordiner, enn bon lexperyans dan minister, ouswa enn bon konversasion avek enn lot Kretien? To pa finn bliye Zeova; ek Li osi Li pa finn bliye twa. Li ena bann bon souvenir konsernan servis ki to’nn fer avek fidelite. Li bien anvi ki to retourne.

Zeova dir: “Momem mo pou al rod mo bann mouton ek mo pou pran zot swin. Mo pou pran swin mo bann mouton parey kouma enn berze ki finn trouv so bann mouton ki ti’nn fane partou-partou ek ki pe nouri zot. Mo pou al tir zot dan tou bann plas kot zot finn fane partou.”​—Ezekiel 34:11, 12.