GRAMATIN

 • 9:40 Lamizik

 • 9:50 Kantik No. 17 ek Lapriyer

 • 10:00 Ki Ete Lalwa Kris?

 • 10:15 Met an Pratik Lalwa Kris kan Okenn Dimounn Pa Trouv Nou

 • 10:30 Met an Pratik Lalwa Kris dan Predikasion

 • 10:55 Kantik No. 70 ek Lanons

 • 11:05 Lalwa Kris​—Kifer Li Siperyer?

 • 11:35 Diskour Batem

 • 12:05 Kantik No. 51

LAPREMIDI

 • 1:20 Lamizik

 • 1:30 Kantik No. 76

 • 1:35 Interview

 • 1:45 Rezime Latour Degard

 • 2:15 Met an Pratik Lalwa Kris dan Lafami

 • 2:30 Met an Pratik Lalwa Kris dan Lekol

 • 2:45 Kantik No. 35 ek Lanons

 • 2:55 Kontan Sakenn Zot Kamarad, Parey Kouma Zezi Ti Kontan Zot

 • 3:55 Kantik No. 13 ek Lapriyer