Skip to content

Skip to table of contents

Not To Bann Progre

Not To Bann Progre
 1. Introdiksion Efikas

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 2. Fason Koze

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 3. Servi Bann Kestion

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 4. Introdir Bien Bann Verse Labib

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 5. Lir Bien

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 6. Fer enn Bon Aplikasion Bann Verse

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 7. Presi ek Konvinkan

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 8. Bann Lexanp pou Ansegne

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 9. Servi Kouma Bizin Bann Led Viziel

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 10. Varye To Lavwa

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 11. Lantouziasm

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 12. Lamour ek Konpasion

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 13. Montre Klerman Valer Pratik To Size

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 14. Met Laksan lor Bann Pwin Prinsipal

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 15. Koz Avek Konviksion

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 16. Ankourazan ek Pozitif

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 17. Kler ek Konpreansib

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 18. Bann Linformasion ki Itil

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 19. Fer Zefor pou Tous Leker

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA

 20. Konklizion Efikas

  DAT KAN FINN TRAVAY SA LESON-LA