Skip to content

Skip to table of contents

Let Komite Santral

Let Komite Santral

“Vinn bann ansegnan.” (Ebre 5:12, NW) Reflesi lor la! Zeova, pli gran Ansegnan dan liniver, invit nou pou ansegn lezot ek fer zot konn Li! Tou lokazion nou gagne pou ansegn lezot lor Zeova dan lafami, dan kongregasion, ouswa dan predikasion, se enn gran privilez ek enn gran responsabilite. Kouma nou kapav reisi fer sa?

Nou gagn repons sa kestion-la dan bann parol ki lapot Pol ti ekrir Timote: “Kontign fer zefor pou lir an piblik, pou konseye, ankouraze ek ansegne.” Pol ti azoute: “Kan to fer sa, to pou sov tomem ek bann ki ekout twa.” (1 Tim. 4:13, 16, NW) Mesaz ki nou prese kapav sov lavi bann dimounn. Alor, li bien inportan ki nou kontign fer zefor pou amelior nou bann kapasite pou lir ek ansegne. Sa brosir-la pou ed twa fer sa. Anou get sertin parmi so bann karakteristik.

Lor sak paz, ena enn verse Labib ki’nn site. Swa li enn prinsip Labib ki ena enn lien ar pwin sa leson-la, ouswa li enn lexanp kot inn aplik sa leson-la

Zeova Limem “Gran Instrikter.” (Iza. 30:20) Mem si sa brosir-la pou ed twa vinn enn meyer lekter ek enn meyer ansegnan, pa bliye ki se Zeova ki Lasours nou mesaz ek ki se Li ki atir bann dimounn. (Zan 6:44) Alor, priye souvan pou gagn so lespri sin. Servi Parol Bondie maximum posib. Atir latansion lor Zeova, zame lor twa. Fer to maximum pou ed bann dimounn ki pe ekout twa pou kiltiv enn lamour profon pou Bondie.

To finn gagn privilez pou ansegn bann dimounn mesaz pli inportan ki existe. Nou sir ki to pou reisi fer sa gras-a “lafors ki sorti kot Bondie.”​—1 Pier 4:11.

Zot bann frer dan sa travay lansegnman-la,

Komite Santral bann Temwin Zeova