Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 8

Bann Lexanp pou Ansegne

Bann Lexanp pou Ansegne

Matie 13:34, 35

REZIME: Pou amelior kalite to lansegnman, servi bann lexanp sinp ki pou kapte latansion bann dimounn ek ansegn zot bann leson inportan.

KOUMA POU FER SA:

  • Servi bann lexanp ki sinp. Parey kouma Zezi, servi bann ti kitsoz pou ansegn bann gran kitsoz, ek servi bann kitsoz sinp pou explik bann kitsoz difisil. Pa azout bann detay initil ki pou konplik lexanp-la. Fer sir ki bann pwin dan to lexanp ena enn lien ar leson ki to pe ansegne, pou ki bann detay ki pena sans pa kree konfizion dan lespri bann ki pe ekout twa.

  • Pans bann dimounn ki pou ekout twa. Swazir bann lexanp parmi bann aktivite ouswa bann kitsoz ki interes bann dimounn. Fer atansion ki to bann lexanp pa anbaras ouswa ofans zot.

  • Ansegn pwin prinsipal. Dan to lexanp, atir latansion lor bann pwin inportan, pa lor bann ti detay. Fer sir ki bann dimounn pa rapel zis to lexanp, me osi so leson.