Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

Fer enn Bon Aplikasion Bann Verse

Fer enn Bon Aplikasion Bann Verse

Zan 10:33-36

REZIME: Pa zis lir enn verse ek pas lor prosin pwin. Fer sir ki bann dimounn konpran bien lien ki ena ant verse ki to’nn lir ek aplikasion ki to pe fer.

KOUMA POU FER SA:

  • Swazir bann mo kle. Apre ki to’nn lir enn verse, soulign bann mo ki ena enn lien direk avek to pwin prinsipal. To kapav fer sa kan to repet sa bann mo-la, ouswa kan to poz enn kestion ki pou ankouraz bann dimounn rekonet bann mo kle dan verse-la.

  • Met laksan lor pwin ki to anvi zot rapel. Si to lir enn verse parski to ena enn rezon pou fer sa, explike ki lien ena ant ban mo kle dan verse-la ek rezon-la.

  • Fer enn aplikasion ki sinp. Pa rant dan bann detay initil pou to pwin prinsipal. Baz twa lor seki bann dimounn deza kone lor to size. Lerla, deside ki kantite linformasion neseser pou permet twa fer enn aplikasion ki kler ek fasil pou konpran.