Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 5

Lir Bien

Lir Bien

1 Timote 4:13

REZIME: Lir exakteman seki finn ekrir. Lir li for.

KOUMA POU FER SA:

  • Prepar twa bien. Reflesi: Kifer finn ekrir sa pasaz-la? Aprann pou lir bann group mo, pa enn mo par enn mo. Fer atansion pou pa azout enn mo, pou sot enn mo, ouswa ranplas enn mo par enn lot. Respekte tou bann ponktiasion.

  • Pronons bien sak mo. Si to pa kone kouma pou pronons enn mo, rod li dan diksioner, ekout piblikasion-la so version odio, ouswa demann enn bon lekter pou ed twa.

  • Koz dan enn fason kler. Pronons bien sak mo, lev bien latet, ek ouver bien to labous. Fer zefor pou pronons sak silab.