Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 20

Konklizion Efikas

Konklizion Efikas

Ekleziast 12:13, 14

REZIME: Dan to bann dernie fraz, ankouraz bann ki pe ekout twa pou aksepte seki zot inn aprann ek pou met li an pratik.

KOUMA POU FER SA:

  • To konklizion bizin ena enn lien direk avek to size. Redir ouswa revinn lor bann pwin prinsipal ek tem to size.

  • Motiv bann ki pe ekout twa. Explik zot seki zot bizin fer, ek donn zot bann bon rezon pou fer sa. Koz avek konviksion ek dan enn fason ki montre ki seki to pe dir li inportan.

  • Fer enn konklizion ki kourt ek sinp. Pa azout bann nouvo pwin inportan. Servi pli tigit mo ki to kapav, ek ankouraz zot enn dernie kout pou met an pratik seki zot inn tande.