Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 16

Ankourazan ek Pozitif

Ankourazan ek Pozitif

Zob 16:5

REZIME: Konsantre lor bann kitsoz ki kapav amelior enn sitiasion ouswa ki kapav motiv lezot.

KOUMA POU FER SA:

  • Kiltiv enn fason panse pozitif lor bann ki ekout twa. Ena konfians ki to bann konpagnon anvi fer Zeova plezir. Mem si to bizin donn bann konsey, dabor, felisit zot sinserman sak fwa ki li posib.

  • Evit tanki posib bann pwin negatif. Servi bann parti negatif enn size selman si to ena enn rezon itil pou fer li. An zeneral, to prezantasion bizin lor enn ton pozitif.

  • Servi Parol Bondie kouma bizin. Atir latansion lor seki Zeova inn fer, pe fer, ek pou fer pou limanite. Donn lespwar ek kouraz bann ki pe ekout twa.