Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 15

Koz Avek Konviksion

Koz Avek Konviksion

1 Tesalonisien 1:5

REZIME: Montre dan fason ki to koze ki to sir ki seki to pe dir li vre ek inportan.

KOUMA POU FER SA:

  • Prepar twa bien. Etidie to size ziska ki to konpran so bann pwin prinsipal ek to konpran osi kouma Labib prouve ki zot vre. Esey explik bann pwin prinsipal to size dan de-trwa mo sinp. Reflesi kouma sa kapav ed bann ki pou ekout twa. Priye pou gagn lespri sin.

  • Servi bann mo ki transmet konviksion. Olie ki to repet mo pou mo seki ena dan enn piblikasion, dir li dan to prop mo. Koz dan enn fason ki montre ki to sir seki to pe dir.

  • Exprim twa avek determinasion ek sinserite. Koz ase for. Si li pa enn ofans, get dimounn-la dan so lizie.