Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 14

Met Laksan lor Bann Pwin Prinsipal

Met Laksan lor Bann Pwin Prinsipal

Ebre 8:1

REZIME: Ed lasistans pou swiv to diskour ansam avek twa, ek montre dan enn fason bien kler kouma sak pwin prinsipal ena enn lien avek to lobzektif ek to tem.

KOUMA POU FER SA:

  • Fixe enn lobzektif. Reflesi lor lobzektif to size. Eski se pou inform bann dimounn, pou konvink zot, ouswa pou motiv zot? Lerla, dapre sa, devlop to size. Fer sir ki tou to bann pwin prinsipal ed twa pou akonpli to lobzektif.

  • Met laksan lor tem to diskour. Fer referans ar to tem toutlong to diskour. Repet bann mo inportan ki dan to tem ouswa servi bann mo ki ena mem sinifikasion.

  • Prezant to bann pwin prinsipal dan enn fason kler ek sinp. Swazir zis bann pwin inportan ki ena enn lien ar to tem ek ki to pou kapav devlop bien, dapre kantite letan ki to ena. Pa devlop boukou pwin inportan. Mansionn dan enn fason kler sak pwin inportan. Apre, fer enn ti poz, ek pas an douser lor prosin pwin inportan.