Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 11

Lantouziasm

Lantouziasm

Romin 12:11

REZIME: Koz avek lantouziasm pou ankouraz ek motiv bann ki ekout twa.

KOUMA POU FER SA:

  • Inplik to leker dan to preparasion. Kan to pe prepar to prezantasion, reflesi bien lor linportans to mesaz. Si to bien konn to size, to pou koz avek to leker.

  • Pans bann ki pou ekout twa. Reflesi lor bann bienfe ki lezot kapav gagne ar seki to pou lir ouswa ansegne. Lerla reflesi lor bann diferan fason pou prezant to size pou ki li ogmant lapresiasion bann ki ekout twa.

  • Met lavi dan to size. Koz avek konviksion. Fer bann zes ki natirel ek bann expresion lor to figir bizin montre ki to sinser.