Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 10

Varye To Lavwa

Varye To Lavwa

Matie 10:27

REZIME: Pou transmet bann lide dan enn fason ki kler ek ki tous santiman bann dimounn, varye volim, ton to lavwa, ek vites ki to koze.

KOUMA POU FER SA:

  • Varye volim to lavwa. Koz pli for pou met laksan lor bann pwin inportan ek pou motiv bann ki pe ekout twa. Fer sa osi kan to pe lir bann mesaz kondanasion dan Labib. Diminie volim to lavwa pou exsit kiryozite ouswa pou transmet bann lemosion kouma laper ek traka dan lespri bann ki pe ekout twa.

  • Varye ton to lavwa. Si li apropriye dan to lang, ogmant ton to lavwa pou exprim lantouziasm ouswa pou indik enn dimansion ouswa enn distans. Bes ton to lavwa pou exprim sagrin ouswa traka.

  • Sanz vites ki to koze. Koz pli vit pou exprim exsitasion. Koz mwin vit kan to pe dir bann pwin inportan.