Skip to content

Ki Kitsoz Fer enn Fami Ere?

Ki Kitsoz Fer enn Fami Ere?

Dapre ou, eski se . . .

  • lamour?

  • larzan?

  • ouswa enn lot kitsoz?

 SEKI LABIB DIR

“Ere bann dimounn ki tann parol Bondie, ek ki obeir li!”Luc 11:28, Traduction du monde nouveau.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

Vre lamour.Éphésiens 5:28, 29.

Vre respe.Éphésiens 5:33.

Vre sekirite.Marc 10:6-9.

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin de rezon:

  • Bondie inn kree lafami. Labib dir ki “tou fami . . . dwa zot nom” gras-a Jéhovah. (Éphésiens 3:14, 15) Alor, se parski Jéhovah inn kree lafami ki lafami existe. Kifer sa ena linportans?

    Reflesi enn kout: Si ou pe manz enn bon manze ek ou anvi kone ki ingredian ena ladan, ar kisannla ou pou demann sa? Li normal ki ou pou demann sa ar dimounn ki’nn kwi sa manze-la.

    Li parey, pou nou kone kouma enn fami kapav ere, li inportan ki nou tourn nou ver Jéhovah, parski se Li ki’nn kree lafami.Genèse 2:18-24.

  • Bondie interese ar ou. Li bon ki bann fami rod konsey Jéhovah, ki Li’nn fer ekrir dan so Parol, Labib. Kifer? “Parski Li interese ar [ou].” (1 Pierre 5:6, 7) Jéhovah anvi seki pli bon pou ou—ek so bann konsey touletan marse!Proverbes 3:5, 6; Isaïe 48:17, 18.

 REFLESI LOR LA

Kouma ou kapav vinn enn bon mari, enn bon madam, enn bon papa ouswa enn bon mama?

Labib reponn sa kestion-la dan ÉPHÉSIENS 5:1, 2 ek COLOSSIENS 3:18-21.