Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 7

Eski pou ou, la vie ena valeur pareil couma pou Bondié?

Eski pou ou, la vie ena valeur pareil couma pou Bondié?

“La source la vie, li kot toi.”—PSAUME 36:9.

1, 2. Ki don ki Bondié inn donne nou ena enn grand valeur surtout zordi, ek kifer?

NOU Papa ki dan le ciel inn donne nou enn don ki ena enn valeur extraordinaire. Li’nn donne nou la vie en tant ki bann dimoune intelligent ki kapav imite so bann qualité. (Genèse 1:27) Grace a sa don ki ena valeur-la, nou kapav raisonne lor bann principe la Bible. Kan nou applik sa bann principe-la, nou kapav grandi lor plan spirituel pou vinn bann dimoune mur ki content Jéhovah ek ki “ena bann capacité mental ki finn entrainé pou faire difference entre seki bon ek seki mauvais.”—Hébreux 5:14.

2 Capacité pou raisonne lor bann principe la Bible, li surtout bien important zordi, parski le monde inn vinn tellement compliké ki li pa possible pou ena enn la loi ki appliké dan chaque situation dan nou la vie. Nou trouve sa bien dan domaine medical, surtout en rapport avek bann produit ek bann technik kot servi di-sang. Sa li enn sujet important ki interesse tou bann ki envie obeir Jéhovah. Mais, si nou comprend bien bann principe la Bible ki appliké dan sa cas-la, nou pou bizin kapav prend bann bon decision ki pou aide nou pou ena enn conscience clair ek aussi pou reste dan l’amour Bondié. (Proverbes 2:6-11) Anou guette certain sa bann principe-la.

LA VIE EK DI-SANG ZOT SACRÉ

3, 4. Kan eski la Bible faire nou koné pou premier fois ki di-sang li sacré, ek lor ki bann principe sa basé?

3 Premier fois ki Jéhovah ti faire koné ki ena enn rapport important entre la vie ek di-sang, ek aussi ki la vie ek di-sang  zot sacré, c’est enn tipé apré ki Caïn ti touye Abel. Bondié ti dire Caïn: “Ecouté! Di-sang to frere pé criyé vers moi depuis lor la terre.” (Genèse 4:10) Pou Jéhovah, di-sang Abel ti represente so la vie, la vie ki so frere ti tiré dan enn fason cruel. Alors dan enn certain sens, di-sang Abel ti pé criyé vers Bondié pou reclame vengeance.—Hébreux 12:24.

4 Apré deluge ki ti ena dan lepok Noé, Bondié ti donne bann dimoune permission pou mange la chair bann zanimo mais pa zot di-sang. Bondié ti dire: “Selman fodé pa mange la chair avek so nâme, setadir so di-sang. Ek en plus, mo pou reclame di-sang zot nâme.” (Genèse 9:4, 5) Sa commandement-la applik pou tou bann descendant Noé ziska nou lepok. Li confirme seki Bondié ti rod faire Caïn comprend, setadir ki nâme, ou-soit la vie tou bann creature, li representé par di-sang. Sa la loi-la montré aussi ki Jéhovah, la Source la vie, pou demann compte bann dimoune ki pa respecté la vie ek di-sang.—Psaume 36:9.

5, 6. Couma eski la Loi mosaïk ti montré ki di-sang li sacré ek li aussi ena valeur? (Guette aussi l’encadré “ Respecté la vie bann zanimo.”)

5 Nou retrouve sa deux verité bien important-la dan la Loi mosaïk. Lévitique 17:10, 11 dire: “Mais n’importe ki dimoune ki mange n’importe ki qualité di-sang, mo pou tourne mo figure kont sa nâme ki mange di-sang-la, ek vrai-mem mo pou detruire li parmi so peuple. Parski nâme enn creature, li dan di-sang, ek moi mo finn mette sa lor l’autel pou zot, pou couvert peché zot nâme, parski c’est di-sang ki couvert peché, grace a nâme ki dan sa di-sang-la.” *—Guette l’encadré “ Pouvoir ki di-sang ena pou couvert peché.”

6 Si bann Israélite ti’nn touye enn zanimo mais zot pa ti servi so di-sang lor l’autel, ti bizin verse sa di-sang-la lor la terre. Coumsa, dan enn sens symbolik, zot ti retourne sa la  vie-la ar so premier Proprietaire. (Deutéronome 12:16; Ézékiel 18:4) Mais remarké ki bann Israélite pa ti bizin faire tou pou tire ziska dernier goutte di-sang dan enn la viande ki zot ti pé al mangé. Tant ki li ti touye sa zanimo-la ek li ti verse so di-sang couma bizin, enn Israélite ti kapav mange sa la viande-la avek enn conscience clair, parski seki li ti faire ti montré respé ki bizin pou sa Kikenn ki’nn donne la vie-la.

7. Couma eski David ti montré so respé pou di-sang ki sacré?

 7 David, ‘enn zom ki leker Jéhovah ti apprecié,’ ti comprend bann principe ki ti ena derriere la loi Bondié lor di-sang. (Actes 13:22) Enn fois kan li ti soif, trois parmi so bann zom ti rente dan camp bann l’ennemi, zot ti tire de l’eau dan enn citerne, ek ti amenn sa pou li boire. Couma David ti reagir? Li ti demandé: “Eski mo pou boire di-sang bann zom ki’nn riské zot nâme [pou al faire sa]?” Pou David, si li ti boire sa de l’eau-la, c’est coumadir li ti pou boire di-sang sa bann zom ki ti’nn riské zot la vie-la. Alors, mem si li ti soif, li “ti verse sa pou Jéhovah.”—2 Samuel 23:15-17.

8, 9. Eski fason ki Bondié considere la vie ek di-sang ti’nn changé kan Li ti etabli congregation chretien? Expliké.

8 Apepré 2,400 an apré sa l’ordre ki Li ti donne Noé-la ek apepré 1,500 an apré ki l’alliance la Loi ti etabli, Jéhovah ti inspire college central ki ti existé dan lepok bann premier chretien pou ecrire: “L’esprit saint ek nou-mem, nou finn decidé pou pa ajoute encore lezot fardeau lor zot, a part sa bann kitsoz ki necessaire-la: pa mange bann kitsoz ki’nn sacrifié ar bann zidole, pa prend di-sang, ni mange bann zanimo ki finn mort touffé ek pa commette fornication.”—Actes 15:28, 29.

9 Li clair ki college central premier siecle ti comprend ki di-sang li sacré. Zot ti comprend aussi ki kan mal servi li, c’est enn kitsoz ki pa bon lor plan moral, pareil couma kan adore zidole ou-soit commette fornication. Zordi bann vrai chretien prend sa mem position-la. En plus, parski zot raisonne lor bann principe biblik, zot kapav faire Jéhovah plaisir kan zot prend bann decision concernant fason ki servi di-sang.

DI-SANG DAN DOMAINE MEDICAL

Couma mo pou explik enn docteur mo decision pou prend ou-soit pou refuse bann fraction di-sang?

10, 11. (a) Couma eski bann Témoins de Jéhovah considere transfusion di-sang total ou-soit transfusion bann composant principal di-sang? (b) Dan ki bann cas kot servi di-sang, bann chretien kapav ena different l’opinion?

10 Bann Témoins de Jéhovah reconette ki “pa prend di-sang” vedir pa accepté transfusion di-sang ni donne zot di-sang ou-soit garde zot prop di-sang pou remette sa apré. Parski zot respecté  la loi Bondié, zot refuse aussi sa quatre composant principal di-sang-la, setadir globule rouge, globule blanc, plaquette, ek plasma.

11 Zordi kapav separe sa bann composant-la en bann fraction ki kapav servi dan different fason. Eski enn chretien kapav accepté sa bann fraction di-sang-la? Eski li considere sa couma “di-sang”? Sakenn bizin prend so decision personnel lor sa question-la. Li pareil aussi pou bann traitement kot servi nou prop di-sang, couma par exemple hémodialyse, hémodilution, ek bann traitement kot recupere di-sang ki pé perdi, a condition ki pa stock nou di-sang.—Guette l’Appendice “Bann fraction di-sang ek bann technik ki servi pou bann l’operation.”

12. Couma nou bizin considere ek traite bann question kot nou bizin servi nou conscience?

12 Eski sa vedir ki parski sakenn kapav prend so decision dan sa domaine-la, nou choix pena l’importance pou Jéhovah? Non, parski Li bien interessé ar nou bann pensée ek nou bann mobile.  (Proverbes 17:3; 21:2; 24:12) A cause sa, apré ki nou’nn demann Jéhovah so l’aide dan la priere ek ki nou’nn faire bann recherche lor enn produit ou-soit enn technik medical, nou bizin ecoute nou conscience ki’nn formé par la Bible. (Romains 14:2, 22, 23) Bien sur, fodé pa ki lezot chretien force nou pou prend mem decision ki zot, ni nou bizin demann zot: “Ki to ti pou faire si to ti dan mo place?” Dan sa domaine-la, chaque chretien bizin “sarié so prop charge.” *Galates 6:5; Romains 14:12; guette l’encadré “ Eski pou moi di-sang li sacré?

BANN LA LOI JÉHOVAH MONTRÉ SO L’AMOUR

13. Ki bann la loi ek bann principe Jéhovah montré lor Li? Donne enn l’exemple.

13 Bann la loi ek bann principe ki ena dan la Bible montré ki Jéhovah Li enn Kikenn sage ki donne nou la Loi ek en mem temps ki Li enn Papa rempli ar l’amour ki interessé beaucoup ar bien-etre so bann zenfant. (Psaume 19:7-11) Mem si commandement pou ‘pa prend di-sang,’ li pa enn la loi sanitaire, sa protege nou kont bann complication ki ena en rapport avek transfusion di-sang. (Actes 15:20) Avredir, beaucoup docteur considere bann l’operation ki faire sans transfusion di-sang couma “pli bon methode ki kapav ena” zordi dan domaine medical. Pou bann vrai chretien, sa bann developpement-la, zot zis confirme sagesse extraordinaire Jéhovah ek l’amour ki Li ena pou nou en tant ki nou Papa.—Isaïe 55:9; Jean 14:21, 23.

14, 15. (a) Ki bann la loi ki montré l’amour Bondié pou so peuple? (b) Couma eski ou kapav applik bann principe ki ena derriere sa bann la loi ki concerne securité-la?

14 Nou trouve l’interet ki Bondié ti ena dan le passé pou bien-etre so peuple en Israël, dan beaucoup la loi ki Li ti donne zot. Par exemple, Li ti demandé ki bann Israélite mette enn rebord autour zot toit pou evite bann accident, parski zot ti faire beaucoup activité lor zot lakaz. (Deutéronome 22:8; 1 Samuel 9:25, 26; Nehémia 8:16; Actes 10:9) Bondié ti aussi donne l’ordre  pou veille bien bann taureau ki ti dangereux. (Exode 21:28, 29) Kan bann dimoune pa ti prend compte seki Bondié ti demandé, zot ti montré ki zot ti mank consideration pou securité lezot ek zot ti kapav mette enn dette di-sang lor zot la tête.

15 Couma eski ou kapav applik bann principe ki ena derriere sa bann la loi-la? Kifer ou pa reflechi enn ti coup lor l’etat ou l’auto, ou fason conduire, ou bann zanimo, ou lakaz, l’endroit kot ou travail, ek bann divertissement ki ou choisir? Dan certain pays, bann accident zot enn parmi bann premier raison kifer bann jeune trouve la mort. Souvent sa arrivé parski sa bann jeune-la prend bann risk inutile. Mais pou bann jeune ki envie reste dan l’amour Bondié, la vie ena enn grand valeur, ek zot pa prend part dan bann l’activité ki dangereux pou zot gagne bann sensation fort. Zot pa bete pou croire ki parski enn dimoune li jeune, pa kapav arrive li nanyin. Zot plutot profite zot jeunesse kan zot evite bann malheur inutile.—Ecclésiaste 11:9, 10.

16. Ki principe biblik appliké pou l’avortement? (Guette note aussi.)

16 Mem la vie enn tibaba ki pé formé dan ventre so mama ena valeur devant lizié Bondié. Dan le passé en Israël, si enn dimoune ti blesse enn femme enceinte ek a cause sa, soit li, soit so tibaba ti mort, Bondié ti considere sa dimoune ki ti coupable-la couma enn criminel ek li ti bizin paye “nâme pou nâme.” * (Exode 21:22, 23) Alors maziné ki Jéhovah ressenti kan Li trouve sa quantité l’avortement ki bann dimoune faire volontairement chaque l’année, souvent parski zot rod chemin pli facile ou-soit zot amenn enn la vie immoral.

17. Ki ou pou dire pou reconforte enn madame ki’nn faire l’avortement avant ki li konn bann principe Bondié?

17 Mais ki nou kapav dire lor enn madame ki finn faire enn avortement avant ki li konn la verité ki ena dan la Bible? Eski sa vedir ki Jéhovah pa pou manifesté misericorde envers li? Pa  ditou! Avredir, enn dimoune ki repenti vrai-mem kapav compte lor pardon Jéhovah ki possible grace a di-sang ki Jésus inn versé en sacrifice. (Psaume 103:8-14; Éphésiens 1:7) Oui, Christ li-mem inn dire: “Mo pa’nn vinn pou appel bann dimoune ki juste, mais bann ki’nn faire peché, pou ki zot repenti.”—Luc 5:32.

 REJETTE BANN PENSÉE KI FAIRE DI-TORT!

18. Couma la Bible faire nou konn raison principal ki pousse bann dimoune pou verse di-sang zot prochain?

18 Jéhovah pa zis defann nou faire di-tort lezot, mais Li oulé aussi ki nou tire dan nou leker raison ki pousse bann dimoune zordi pou verse di-sang, setadir la haine. L’apotre Jean ti ecrire: “Tou dimoune ki ena la haine pou so frere, li enn criminel.” (1 Jean 3:15) Enn dimoune coumsa pa zis ena la haine pou so frere, mais li souhaite so la mort. Li kapav montré sa la haine-la par bann palab ki gate reputation so frere ou-soit par bann fausse accusation—ki si zot ti vrai ti pou faire so frere merite jugement Bondié. (Lévitique 19:16; Deutéronome 19:18-21; Matthieu 5:22) Alors li bien important ki nou faire zeffort pou tire n’importe ki mauvais desir ki’nn enraciné dan nou leker pou faire enn dimoune di-tort!—Jacques 1:14, 15; 4:1-3.

19. Couma enn dimoune ki laisse bann principe biblik dirige so la vie, pou considere bann texte couma Psaume 11:5 ek Philippiens 4:8, 9?

19 Bann ki considere la vie pareil couma Jéhovah ek ki envie reste dan so l’amour evite aussi violence dan n’importe ki forme. Nou lire dan Psaume 11:5: “Nâme [Jéhovah] ena vrai-mem la haine pou enn kikenn ki content la violence.” Sa verset-la pa pé zis decrire personnalité Jéhovah mais li aussi enn principe ki guide nou dan nou la vie. Li pousse bann ki content Bondié pou evite tou bann forme divertissement ki kapav faire zot developpe enn gout pou la violence. Li pareil pou sa verset ki dire ki Jéhovah Li “Bondié la paix.” Sa pousse so bann serviteur pou rempli zot l’esprit ek zot leker ar bann kitsoz ki merité ki nou content zot, ki bon lor plan moral ek ki merité gagne l’honneur, bann kitsoz ki favorise la paix.—Philippiens 4:8, 9.

RESTE LOIN AVEK BANN L’ORGANISATION KI ENA ENN DETTE DI-SANG

20-22. Ki position bann chretien prend par rapport ar le monde, ek kifer?

20 Devant lizié Bondié, le monde Satan entier ena enn dette di-sang lor so la tête. So bann systeme politik ki la Bible presente  couma bann zanimo feroce, inn touye bann million dimoune, parmi ena beaucoup serviteur Jéhovah aussi. (Daniel 8:3, 4, 20-22; Révélation 13:1, 2, 7, 8) Le monde business ek la science inn travail ensam avek sa bann puissance ki couma bann zanimo feroce-la, pou invente certain parmi bann zarme pli dangereux ki kapav maziné, ek grace a sa zot inn faire bel-bel profit. Pena doute ki “le monde entier li dan pouvoir sa kikenn ki mauvais-la”!—1 Jean 5:19.

21 Parski bann disciple Jésus “pa faire partie dan le monde” ek zot pa mele-zot ditou dan politik ek la guerre, zot evite gagne enn dette di-sang lor zot personnellement ou-soit en tant ki groupe. * (Jean 15:19; 17:16) Ek pareil couma Christ, zot pa reagir avek violence kan lezot persecute zot. Au contraire, zot montré l’amour envers zot bann l’ennemi, ek zot mem prié pou bannla.—Matthieu 5:44; Romains 12:17-21.

22 Avant tou, bann vrai chretien evite gagne zaffaire avek “Babylone la Grande,” l’empire mondial fausse religion ki ena pli grand dette di-sang ki tou bann lezot l’organisation. Parole  Bondié dire ki “kot li finn trouve di-sang bann prophete ek bann saint ek tou bann ki’nn touyé lor la terre.” A cause sa-mem nou gagne sa l’avertissement-la: “Sorti ladan, mo peuple.”—Révélation 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Ki vedir sorti dan Babylone la Grande?

23 Sorti dan Babylone la Grande vedir plus ki zis tire nou nom lor la liste bann membre enn religion. Sa vedir aussi ena la haine pou bann mauvais pratik ki la fausse religion accepté ou-soit mem encouragé publiquement, couma par exemple l’immoralité sexuel, mele dan bann zaffaire politik, ek galope derriere bann richesse. (Psaume 97:10; Révélation 18:7, 9, 11-17) Comié fois sa bann kitsoz-la pousse bann dimoune pou verse di-sang!

24, 25. Lor ki base, Bondié kapav montré misericorde envers enn dimoune ki ena enn dette di-sang lor so la tête mais ki repenti, ek couma sa ti representé dan lepok biblik?

24 Avant ki nou suive vrai l’adoration, sakenn parmi nou ti soutenir systeme Satan dan enn certaine fason ek a cause sa nou ena enn part responsabilité dan bann di-sang ki sa systeme-la inn versé. Mais parski nou finn change nou conduite, nou finn ena la foi dan sacrifice Jésus ki couvert nou peché, ek nou finn voué nou la vie ar Bondié, nou finn gagne misericorde Bondié ek so protection spirituel. (Actes 3:19) Sa protection ki nou gagné-la ti representé par bann la ville refuge dan lepok biblik.—Nombres 35:11-15; Deutéronome 21:1-9.

25 Couma eski sa disposition-la ti marché? Si par accident, enn Israélite ti responsable la mort enn dimoune, li ti bizin sauvé al dan enn la ville refuge. Apré ki bann juge qualifié ti examine sa zaffaire-la, sa dimoune ki ti responsable pou sa la mort-la, ti bizin reste dan la ville refuge ziska la mort grand pretre. Apré sa li ti libre pou al reste dan enn lot place. Sa c’est enn l’exemple ki montré misericorde Bondié ek aussi ki valeur la vie enn dimoune ena pou Li! Zordi ena enn disposition ki Bondié inn prend ki corresponn avek sa bann la ville refuge-la. Sa disposition-la li basé lor sacrifice Christ ki couvert nou peché. Li aussi protege nou kont la mort ki nou merité parski  par accident nou’nn desobeir commandement Bondié concernant la vie ek di-sang ki Li considere couma enn kitsoz sacré. Eski sa disposition-la ena valeur pou ou? Si oui, couma ou kapav montré sa dan ou la vie? Enn fason pou faire sa, c’est kan ou invite lezot pou vinn joinde ou dan seki representé par la ville refuge, surtout ki “grand tribulation” pé vini vite-vite.—Matthieu 24:21; 2 Corinthiens 6:1, 2.

MONTRÉ KI LA VIE ENA VALEUR POU OU KAN OU PRECHE MESSAGE ROYAUME BONDIÉ

26-28. Couma nou situation li pareil couma situation prophete Ézékiel, ek couma nou kapav reste dan l’amour Bondié?

26 Peuple Bondié zordi dan enn situation ki faire nou pense situation Ézékiel, enn prophete dan le passé. Jéhovah ti etabli li couma enn kikenn ki ti veillé lor plan spirituel pou lakaz Israël. Bondié ti dire li: “To bizin tann [mo] parole . . . ek averti zot pou moi.” Si Ézékiel ti neglige so mission, Bondié ti pou considere li personnellement couma responsable pou di-sang bann Israélite ki ti pou mort kan Jérusalem ti pou paye so bann peché. (Ézékiel 33:7-9) Mais Ézékiel ti obeir ek li pa ti mette okenn dette di-sang lor so la tête.

27 Zordi, nou pé attann la fin sa le monde Satan-la. Alors, bann Témoins de Jéhovah considere ki sa li enn l’obligation ek aussi enn privilege pou annonce “jour vengeance” Bondié en mem temps ki zot pé preche message Royaume Bondié. (Isaïe 61:2; Matthieu 24:14) Eski ou pé faire tou seki ou kapav pou participe dan sa travail bien important-la? L’apotre Paul ti prend bien serieux sa mission pou preché-la. A cause sa li’nn kapav dire: “Mo pena di-sang personne lor mo la tête, parski mo pa finn hesité pou dire zot tou seki Bondié ena l’intention pou faire.” (Actes 20:26, 27) Sa c’est enn joli l’exemple ki nou kapav suive!

28 Bien sur, pou nou reste dan l’amour nou Papa Jéhovah, li pa assez ki nou pense pareil couma Jéhovah lor la vie ek di-sang. Nou bizin aussi reste pur, ou-soit saint devant so lizié, pareil couma nou pou trouvé dan prochain chapitre.

^ par. 5 Concernant seki Bondié ti dire, setadir ki “nâme enn creature, li dan di-sang,” journal Scientific American dire: “Mem si ici di-sang li enn symbole ki represente la vie, seki [Bondié] dire, li vrai dan sens litteral: chaque type cellule di-sang important pou la vie.”

^ par. 12 Guette Réveillez-vous ! août 2006, page 3-12, publié par bann Témoins de Jéhovah.

^ par. 16 Bann expert ki faire bann dictionnaire biblik expliké ki a cause fason ki’nn ecrire sa phrase-la en hébreu, li “parette impossible ki pé koz enn accident kot zis madame-la ki victime.” Remarké aussi ki la Bible pa dire ki jugement Jéhovah depann lor comié jour sa tibaba ki dan ventre so mama-la ena.

^ par. 21 Guette chapitre 5, “Couma reste separé ar le monde.”