Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 9

“Sauvé, al loin ar fornication”

“Sauvé, al loin ar fornication”

“Alors detruire net bann membre zot lekor ki lor la terre en seki concerne la fornication, l’impureté, bann desir sexuel, bann desir ki faire di-tort, ek bann l’envie exageré, ki enn idolatrie.”—COLOSSIENS 3:5.

1, 2. Ki plan Balaam ti mette en place pou faire di-tort peuple Jéhovah?

ENN pecheur al dan so l’endroit preferé pou la peche. Li konn bien ki qualité poisson li envie attrapé. Li choisir enn la bouette ek li jette so la ligne. Enn tipé le temps passé, ek enn coup, so la ligne raidi, so gaulette courbé, ek li remonte enn poisson. Li faire enn sourire; li koné li’nn servi la bouette ki bizin.

2 Sa faire nou pense enn kitsoz ki ti arrivé dan le passé. En 1473 a.n.l., enn kikenn ki ti appel Balaam ti casse so la tête pou koné ki la bouette li ti pou servi. Li ti envie gagne peuple Bondié ki ti pé campé dan la plaine Moab, pré ar la Terre promise. Balaam ti dire ki li ti soi-disant enn prophete Jéhovah, mais li ti zis enn kikenn ki ti envie gagne plus l’argent, ek ti’nn engage li pou maudi Israël. Mais, Jéhovah ti agir ek finalement Balaam ti beni Israël au lieu maudi li. Parski Balaam ti envie gagne recompense ki ti’nn promette li, li ti pensé ki si li reussi faire peuple Israël commette enn peché grave, kitfois sa ti pou pousse Bondié Li-mem pou maudi zot. Avek sa l’objectif-la dan so l’esprit, Balaam ti jette so la bouette: bann joli jeune femme dan pays Moab.—Nombres 22:1-7; 31:15, 16; Révélation 2:14.

3. Ziska ki point plan Balaam ti reussi?

3 Eski so plan ti reussi? Dan enn certaine sens, oui. Plusieurs dizaine millier zom israélite ti morde so la bouette kan zot ti gagne “bann relation immoral avek bann tifi Moab.” Zot ti mem commence adore bann bondié moabite, parmi ti ena  enn ki ti degoutant, Baal Péor, enn bondié fertilité, ou-soit sexe. A cause sa, 24,000 Israélite ti trouve la mort alors ki zot ti pré pou rente dan la Terre promise. Seki ti arrive zot ti bien triste!—Nombres 25:1-9.

4. Kifer plusieurs millier Israélite ti tombe dan piege l’immoralité?

4 Ki kitsoz finn amenn le peuple vers sa catastrophe-la? Beaucoup parmi zot ti’nn commence ena enn mauvais leker. Couma? C’est kan zot ti eloigne-zot ar Jéhovah, sa Bondié ki pourtant ti sap zot dan l’Égypte-la, ti nourri zot dan desert ek ti conduire zot en securité vers la terre ki Li ti’nn promette zot. (Hébreux 3:12) L’apotre Paul ti pé pense sa kan li ti ecrire: “Fodé pa nou pratik fornication aussi, pareil couma certain parmi zot ti commette fornication, ek vingt-trois mille parmi zot ti tombé dan enn sel jour.” *1 Corinthiens 10:8.

5, 6. Kifer sa recit lor peché Israël dan la plaine Moab-la, li utile pou nou zordi?

5 Dan sa recit ki nou lire dan livre Nombres-la, ena beaucoup leson important pou peuple Bondié zordi ki pré pou rente dan enn pli grand la terre ki Bondié inn promette. (1 Corinthiens 10:11) Par exemple, dan le monde zordi, bann dimoune obsedé par sexe pareil couma bann Moabite, mais dan  nou lepok, sa touche pli beaucoup dimoune. En plus, toulé-l’année bann millier chretien tombe dan piege l’immoralité—mem la bouette ki Balaam ti servi pou gagne bann Israélite. (2 Corinthiens 2:11) Ek pareil couma Zimri, ki ti ena toupé pou amenn enn femme madianite dan camp Israël ek amenn li mem ziska dan so la tente, certain ki frequente peuple Bondié zordi ena enn mauvais l’influence dan congregation chretien.—Nombres 25:6, 14; Jude 4.

6 Eski ou rann-ou compte ki zordi, ou situation pareil couma bann ki ti dan la plaine Moab? Eski devant ou, ou trouve ou recompense, setadir sa le monde nouveau ki ou pé attann depuis longtemps-la? Alors, faire tou seki ou kapav pou reste dan l’amour Bondié kan ou obeir sa commandement-la: “Sauvé, al loin ar fornication.”—1 Corinthiens 6:18.

Vue lor la plaine Moab

KI ÉTÉ FORNICATION?

7, 8. Ki été “fornication,” ek couma bann ki pratik sa recolté seki zot semé?

7 La Bible servi mot “fornication” (pornéïa, en grec) pou koz lor bann relation sexuel en dehors enn mariage ki valide dapré la Bible. Parmi bann pratik ki forme partie dan fornication, ena l’adultere, prostitution, relation sexuel entre bann dimoune ki pa marié, ena aussi sexe oral, sodomie ek manipulation bann organe sexuel par enn dimoune ki pa nou conjoint. Li aussi implik sa qualité kitsoz-la entre bann dimoune mem sexe, ek aussi avek bann zanimo. *

8 La Bible bien clair: bann ki pratik fornication pa kapav reste dan congregation ek zot pa pou gagne la vie eternel. (1 Corinthiens 6:9; Révélation 22:15) En plus, depuis asterla-mem zot faire zot-mem beaucoup di-tort parski lezot perdi confiance en zot, zot perdi respé pou zot-mem, zot gagne bann probleme avek zot conjoint, zot conscience fatigue zot,  zot tombe enceinte alors ki zot pa envie, zot gagne bann maladie, ek zot mem trouve la mort. (Galates 6:7, 8) Kifer nou bizin prend enn chemin ki pou faire nou gagne sa quantité souffrance-la? Malheureusement, beaucoup pa pense sa bann consequence-la kan zot faire zot premier faux pas, ek souvent sa commence par pornographie.

PORNOGRAPHIE—ENN PREMIER PAS

9. Eski vrai-mem pornographie pa faire di-tort pareil couma certain dire? Expliké.

9 Dan beaucoup pays pornographie li partout: dan beaucoup journal, dan bann chanté ek lor television. Internet aussi rempli ar sa. * Certain dire ki pornographie pa faire okenn di-tort. Eski li vrai sa? Non. Bann ki guette pornographie kapav vinn bann dimoune ki touletan pratik masturbation ek ki developpe bann “desir sexuel ki faire honté,” ek sa kapav amenn zot pou depann lor sexe, pou ena bann desir immoral, sa kapav crée bann probleme dan zot mariage, ek amenn zot mem ziska divorce. * (Romains 1:24-27; Éphésiens 4:19) Enn dimoune ki faire bann recherche dan sa domaine-la inn compare enn dimoune ki depann lor sexe couma enn dimoune ki gagne cancer. “[Pareil couma cancer] sa dependance-la contigne grandi ek fané. Bien rare sa disparette par li-mem, ek en plus li bien difficile pou soigné ek pou gueri.”

Li bon ki nou servi Internet zis dan enn piece kot tou dimoune allé-vini dan lakaz

10. Dan ki fason nou kapav applik principe ki nou trouvé dan Jacques 1:14, 15? (Guette aussi l’encadré “ Mo’nn trouve la force pou reste pur lor plan moral.”)

10 Guette sa bann parole ki’nn ecrire dan Jacques 1:14, 15: “Sakenn passe par enn tentation kan li laisse so prop desir entraine li ek attire li. Apré, kan sa desir-la inn developpé, sa faire  li faire peché; lerla kan li’nn faire peché, sa amenn la mort.” Alors si enn mauvais desir rente dan ou l’esprit, agir desuite ek tire li! Par exemple, si ou lizié inn tape lor bann zimage erotik par accident, vire ou figure desuite, teigne ou computer, ou-soit change chaine television. Faire tou seki necessaire pou evite tombe dan enn desir immoral avant ki ou nepli kapav controle li ek ki li domine ou!—Matthieu 5:29, 30.

11. Kan nou pé lutte kont bann mauvais desir, couma nou kapav montré nou confiance en Jéhovah?

11 Bondié konn nou pli bien ki nou-mem, ek c’est pa pou nanyin ki Li donne nou sa l’ordre-la: “Alors detruire net bann membre zot lekor ki lor la terre en seki concerne la fornication, l’impureté, bann desir sexuel, bann desir ki faire di-tort, ek bann l’envie exageré, ki enn idolatrie.” (Colossiens 3:5) Li  vrai ki sa kapav bien difficile. Mais pa blié ki nou ena enn Papa dan le ciel ki ena patience ek ki content nou ek nou kapav suppliye Li pou gagne so l’aide. (Psaume 68:19) Alors pa tardé pou tourne vers Li kan bann mauvais pensée rente dan ou l’esprit. Prié pou ou gagne “sa puissance ki plus ki seki normal-la,” ek force ou l’esprit pou concentré lor bann lezot kitsoz.—2 Corinthiens 4:7; 1 Corinthiens 9:27; guette l’encadré “ Couma mo kapav arrete enn mauvais l’habitude?

12. Ki été nou “leker,” ek kifer nou bizin protege li?

12 Salomon ki ti enn zom sage ti ecrire: “Plus ki tou kitsoz ki to bizin protegé, protege to leker, parski ladan-mem ki bann la source la vie sorti.” (Proverbes 4:23) Nou “leker,” c’est seki nou été endan, setadir dimoune ki nou été vrai-mem devant lizié Bondié. En plus, seki pou determiné si nou pou gagne la vie eternel c’est pa couma lezot trouve nou mais couma Bondié trouve nou “leker.” C’est enn kitsoz simple, mais en mem temps enn kitsoz ki bien serieux. Pou ki li pa guette enn madame dan enn fason indecent, Job ki ti fidele, ti faire enn l’alliance, setadir li ti prend enn l’engagement ferme avek so lizié. (Job 31:1) Sa li enn bon l’exemple pou nou! Enn ecrivain Psaume ti montré mem l’attitude kan li ti dire dan enn la priere: “Faire mo lizié pa arrete lor bann kitsoz ki pa vaut nanyin.”—Psaume 119:37.

DINA TI FAIRE ENN MAUVAIS CHOIX

13. Kisannla Dina ti été, ek kifer li pa ti agir avek sagesse kan li ti faire camarade avek bann tifi cananéen?

13 Pareil couma nou ti trouvé dan chapitre 3, nou bann camarade ena enn grand l’influence lor nou, ki li en bien ou en mal. (Proverbes 13:20; 1 Corinthiens 15:33) Anou prend l’exemple Dina, tifi Jacob. (Genèse 34:1) Malgré bon formation ki li ti’nn gagné depuis tipti, Dina pa ti agir avek sagesse kan li ti faire camarade avek bann tifi cananéen. Bann Cananéen ti ena mem reputation ki bann Moabite. Zot ti bann dimoune immoral. (Lévitique 18:6-25) Pou bann zom cananéen, mem pou Shekèm ki “ti pli respectable” dan tou lakaz so papa,  Dina ti parette enn jeune fille avek ki zot ti kapav faire bann proposition immoral.—Genèse 34:18, 19.

14. Couma bann mauvais frequentation ki Dina ti ena, ti amenn malheur?

14 Kan Dina ti joinde Shekèm, surement li pa ti ena l’intention pou gagne relation sexuel avek li. Mais Shekèm li, li ti faire seki la plupart Cananéen ti trouve normal pou faire kan zot ti excité lor plan sexuel. Mem si li possible ki Dina ti resisté dan dernier ler, li pa ti kapav faire nanyin, parski Shekèm “ti prend li” ek “ti viole li.” Li parette ki plitar Shekèm ti “tombe amoureux” ar Dina, mais sa pa ti change seki li ti’nn faire li. (Genèse 34:1-4) Ek pa zis Dina ki ti souffert apré sa. So mauvais frequentation ti provok enn scandale ek sa ti amenn deshonneur lor tou so famille.—Genèse 34:7, 25-31; Galates 6:7, 8.

15, 16. Couma nou kapav gagne sagesse ki sorti kot Bondié? (Guette aussi l’encadré “ Bann verset la Bible lor ki nou kapav medité.”)

15 Si Dina ti tire enn leson important ar seki ti’nn arrivé, li ti aprann sa a travers enn mauvais l’experience. Bann ki content ek ki obeir Jéhovah pa bizin passe par bann mauvais  l’experience pou aprann bann leson dan la vie. Parski zot ecoute Bondié, zot choisir pou “marche avek bann dimoune ki ena la sagesse.” (Proverbes 13:20a) Dan sa fason-la, zot arrivé comprend “sa chemin ki amenn vers seki bon-la” ek evite bann probleme ek bann souffrance inutile.—Proverbes 2:6-9; Psaume 1:1-3.

16 Tou dimoune kapav gagne sagesse ki sorti kot Bondié. Couma? Si zot rod sa avek enn desir sincere ek si zot agir en  accord avek sa desir-la kan zot perseveré dan la priere ek etudié regulierement Parole Bondié ek bann publication ki l’esclave fidele donné. (Matthieu 24:45; Jacques 1:5) L’humilité aussi important; nou montré ki nou ena l’humilité kan nou disposé pou obeir bann conseil biblik. (2 Rois 22:18, 19) Par exemple, li possible ki enn chretien reconette ki so leker kapav traitre ek bien mauvais. (Jérémie 17:9) Mais jour ki li bizin faire face ar enn certaine situation kot li pa pé servi so bon jugement, eski li pou ena assez l’humilité pou accepté bann conseil precis ki rempli ar l’amour, ek aussi l’aide ki pou offert li?

17. Raconte enn situation ki kapav arrivé dan enn famille, ek montré couma enn papa kapav raisonne avek so tifi.

17 Mazinn sa situation-la. Enn papa pa donne permission so tifi pou sorti avek enn jeune chretien sans ki ena enn chaperon avek zot. Tifi-la dire: “Mais Papa, to pena confiance en moi? Nou pa pou faire nanyin mal nou!” Tifi-la kapav content Jéhovah ek li kapav ena bann l’intention ki bien pur, pourtant eski li pé “marche dan sagesse [Bondié]”? Eski li pé “sauvé, al loin ar fornication”? Ou-soit eski li pé agir couma enn dimoune bete ek li pé “mette so confiance dan so prop leker”? (Proverbes 28:26) Kitfois ou kapav pense lezot principe encore ki kapav aide sa papa-la ek so tifi pou raisonne lor sa question-la.—Guette Proverbes 22:3; Matthieu 6:13; 26:41.

JOSEPH TI SAUVÉ, TI AL LOIN AR FORNICATION

18, 19. Ki tentation Joseph ti gagné dan so la vie, ek couma li ti faire face ar sa tentation-la?

18 Joseph, demi-frere Dina ti enn bon garson ki ti content Bondié ek ki ti sauvé, ti al loin ar fornication. (Genèse 30:20-24) Dan so l’enfance, li ti temoin seki ti arrivé kan so soeur pa ti agir avek sagesse. Surement sa bann souvenir-la, ek aussi so desir pou reste dan l’amour Bondié, ti protege li plusieurs l’année plitar en Égypte kan femme so maitre ti essaye tente li “toulé-jour.” Bien sur, en tant ki enn esclave, Joseph pa ti kapav zis donne so demission ek allé! Li ti bizin faire face ar sa situation-la avek sagesse ek courage. C’est  seki li ti faire kan li ti contigne refuse bann l’avance femme Potiphar ek a la fin, kan li ti sauvé, li ti al loin.—Genèse 39:7-12.

19 Maziné: si Joseph ti developpe bann pensée immoral lor sa madame-la ou-soit si li ti habitué passe le temps pou rêve lor bann kitsoz ki ena enn rapport avek sexe, eski li ti pou’nn kapav garde so fidelité? Surement pa. Joseph pa ti passe so le temps pense bann kitsoz immoral. So relation avek Jéhovah ti ena beaucoup valeur pou li. Li ti montré sa dan enn fason bien clair kan li ti dire femme Potiphar: “Mo maitre . . . pa finn refuse moi nanyin, a part toi, parski to so femme. Alors, couma mo kapav faire enn mauvais kitsoz coumsa ek vrai-mem faire peché kont Bondié?”—Genèse 39:8, 9.

20. Couma eski Jéhovah inn dirige bann l’evenement dan cas Joseph?

20 Mazinn la joie ki Jéhovah ti ressenti kan li ti guette Joseph garde so fidelité chaque jour ki passé, alors ki li ti jeune ek loin ar so famille. (Proverbes 27:11) Plitar, Jéhovah ti dirige bann l’evenement pa zis pou faire Joseph sorti dan prison mais aussi pou faire li vinn premier ministre ek administrateur ki ti occupe tou stock mangé en Égypte! (Genèse 41:39-49) Bann parole ki ena dan Psaume 97:10 zot bien vrai: “Zot ki content Jéhovah, ena la haine pou seki mauvais. Li protege la vie so bann fidele; Li sap zot dan la main bann mauvais dimoune”!

21. Couma enn jeune frere africain inn montré courage?

 21 Zordi aussi, beaucoup serviteur Bondié montré ki zot ena “la haine pou seki mauvais, ek content seki bon.” (Amos 5:15) Enn jeune frere dan enn pays l’Afrique rappel ki enn tifi dan so classe pa ti hesité pou propose li pou gagne relation sexuel avek li si li ti aide li pendant enn test mathématique. Frere-la expliké: “Desuite mo’nn refusé. Kan mo’nn reste fidele, mo’nn garde aussi mo dignité ek mo l’amour-prop, deux qualité ki ena beaucoup plus valeur ki l’or ek l’argent.” Li vrai ki peché kapav faire gagne enn “plaisir temporaire,” mais sa qualité plaisir-la souvent amenn beaucoup souffrance. (Hébreux 11:25) En plus, zot pa vaut nanyin comparé ar bonheur eternel ki nou pou gagné kan nou obeir Jéhovah.—Proverbes 10:22.

ACCEPTÉ L’AIDE BONDIÉ KI ENA MISERICORDE

22, 23. (a) Si enn chretien faire enn peché grave, kifer so situation pa desesperé? (b) Ki l’aide enn dimoune ki’nn faire peché kapav gagné?

22 Parski nou imparfait, nou tou nou bizin lutté pou gagne victoire lor bann desir la chair ek faire seki bon devant lizié Bondié. (Romains 7:21-25) Jéhovah konn sa, ek Li “rappel ki nou finn faire ar la poussiere.” (Psaume 103:14) Mais, li kapav arrivé ki enn chretien faire enn peché grave. Eski so situation desesperé? Pa ditou! Li vrai ki sa dimoune-la pa pou kapav evite bann consequence amer pareil couma le roi David. Mais Bondié toujours ‘disposé pou pardonne’ bann ki regrette ek ki “confesse” zot bann peché.—Psaume 86:5; Jacques 5:16; Proverbes 28:13.

23 En plus avek bonté, Bondié inn etabli “bann zom couma bann don” dan congregation chretien. Zot bann berger spirituel ki mur ek ki ena en mem temps capacité ek desir sincere pou aidé. (Éphésiens 4:8, 12; Jacques 5:14, 15) Zot l’objectif c’est pou aide enn dimoune ki’nn faire peché pou retrouve so bann bon relation avek Bondié ek pou “gagne leker,” pareil couma sa zom sage-la ti dire, pou ki li pa faire sa peché-la encore.—Proverbes 15:32.

 “GAGNE LEKER”

24, 25. (a) Couma sa jeune homme ki decrire dan Proverbes 7:6-23 montré ki li ti “mank leker”? (b) Couma eski nou kapav “gagne leker”?

24 La Bible koz bann dimoune ki “mank leker” ek bann ki “gagne leker.” (Proverbes 7:7) Parski li pa mur lor plan spirituel ek li mank l’experience dan service Bondié, enn kikenn ki “mank leker” kapav pena assez discernement ek bon jugement. Pareil couma sa jeune homme ki decrire dan Proverbes 7:6-23-la, li kapav tombe dan enn peché grave pli facilement. Mais “enn kikenn ki gagne leker,” li examine bien seki li été au fond li-mem grace a enn l’etude regulier lor Parole Bondié, ensam avek la priere. Li faire so bann pensée, so bann desir, so bann sentiment ek so bann l’objectif vinn en accord avek volonté Bondié autant ki li possible pou enn dimoune imparfait. Coumsa li “content so prop nâme,” setadir li attire bann bienfait lor li, ek li “pou trouve le bien.”—Proverbes 19:8.

25 Demann ou-mem sa bann question-la: ‘Eski mo vrai-mem sur ki bann principe Bondié zot bon? Eski mo vrai-mem croire ki mo pou gagne pli grand bonheur ki ena si mo reste attaché ar sa bann principe-la?’ (Psaume 19:7-10; Isaïe 48:17, 18) Si ou ena mem enn ti doute, elimine doute-la. Medite lor seki arrivé kan pa prend compte bann la loi Bondié. En plus, “gouté ek guetté ki Jéhovah Li bon” kan ou vive la verité ek kan ou rempli ou l’esprit avek bann pensée ki bon pou ou—bann kitsoz ki vrai, ki droite, ki pur, ki merité ki ou content zot, ek ki bon lor plan moral. (Psaume 34:8; Philippiens 4:8, 9) Ou kapav sur ki plus ou faire sa, plus ou pou senti-ou poussé pou content Bondié, pou content seki Li content, ek pou ena la haine pou seki Li pa content. Joseph pa ti enn superman. Pourtant, li ti kapav “sauvé al loin ar fornication” parski li ti laisse Jéhovah forme li pendant beaucoup l’année, setadir donne li enn leker pou faire Li plaisir. Nou souhaité ki sa pareil pou ou aussi.—Isaïe 64:8.

26. Ki sujet important nou pou examiné asterla?

 26 Bann l’organe reproduction ki nou Createur inn donne nou, zot pa bann zouzou ki faire nou gagne bann sensation fort, mais zot permette nou gagne zenfant ek konn enn l’intimité dan mariage. (Proverbes 5:18) Nou pou etudié fason pensé Bondié lor mariage dan sa deux prochain chapitre-la.

^ par. 4 Dan sa chiffre ki Nombres donné-la, li parette ki ti ena 1,000 zom ki ti “bann chef parmi le peuple” ki bann juge ti touyé, plus bann ki Jéhovah ti touyé Li-mem.—Nombres 25:4, 5.

^ par. 7 Pou plus renseignement lor signification l’impureté ek conduite devergondé, (dérèglement en français) guette “Questions des lecteurs ” dan La Tour de Garde 15 juillet 2006 en français, publié par bann Témoins de Jéhovah.

^ par. 9 Ici mot “pornographie” faire reference ar representation bann kitsoz erotik zis pou provok enn excitation sexuel a travers bann photo, seki ecrire ou-soit bann parole. Sa kapav zis photo enn dimoune dan enn pose ki pou excite bann desir sexuel, ek sa kapav al mem ziska representation bann pratik sexuel degoutant entre deux dimoune ou-soit plus.

^ par. 9 Ena bann renseignement lor masturbation dan Appendice “Gagne victoire dan ou la lutte kont masturbation.”