Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 16

Oppose-zot ar Satan ek ar so bann manigance

Oppose-zot ar Satan ek ar so bann manigance

“Oppose-zot ar Satan, ek li pou sauvé, li pou al loin ar zot.”—JACQUES 4:7.

1, 2. Kisannla ki dan la joie kan ena bann bapteme?

SI OU pé servi Jéhovah depuis plusieurs dizaine l’année, surement ou finn ecoute beaucoup discours bapteme pendant nou bann l’assemblée. Pourtant, mem si ou finn assisté sa bann discours-la enn quantité fois, surement ou ressenti enn grand l’emotion chaque fois ki ou trouve bann candidat bapteme ki’nn assizé dan bann premier rang, debouté. Dan sa moment-la, ena enn l’emotion dan l’assistance, ek tou dimoune commence tape la main. Kitfois larme vinn dan ou lizié kan, encore enn fois, ou trouve enn lot groupe dimoune ki ena valeur pou Jéhovah prend position pou Li. Oui, nou ressenti enn grand la joie dan sa bann moment-la!

2 Kitfois nou, nou gagne l’occasion pou assisté bann bapteme deux-trois fois par an dan nou pays. Mais bann ange zot, zot ena privilege pou trouve bann bapteme beaucoup pli souvent ki nou. Eski ou kapav maziné ki ‘la joie bizin ena dan le ciel’ kan, chaque semaine, zot trouve bann millier dimoune partout lor la terre vinn joinde-zot ar partie visible l’organisation Jéhovah? (Luc 15:7, 10) Pena doute ki bann ange ressenti enn grand la joie kan zot trouve sa l’accroissement-la!—Haggaï 2:7.

SATAN LE DIABLE “PÉ CIRCULÉ COUMA ENN LION KI PÉ CRIYÉ”

3. Kifer Satan pé circulé “couma enn lion ki pé criyé,” ek ki li envie faire?

3 Parkont, ena bann creature spirituel ki dan enn grand colere kan zot guette sa bann bapteme-la. Satan ek so bann demon  bien en colere pou trouve bann millier dimoune vire zot ledo ar sa le monde pourri-la. Apré tou, Satan ti faire croire ki okenn dimoune pa servi Jéhovah par amour ek ki personne pa pou reste fidele si li passe par enn grand l’epreuve. (Job 2:4, 5) Chaque fois ki enn dimoune prend decision pou voué so la vie ar Jéhovah, c’est enn preuve ki Satan li enn menteur. C’est coumadir semaine apré semaine, toute longue l’année, Satan pé contigne gagne bann millier calotte dan so figure. Nou pa etonné ki li “circulé couma enn lion ki pé criyé ek ki pé rod kikenn pou devoré”! (1 Pierre 5:8) Sa “lion[-la]” zis envie devore nou lor plan spirituel, faire nou di-tort ek mem casse sa relation ki nou ena avek Jéhovah-la.—Psaume 7:1, 2; 2 Timothée 3:12.

Chaque fois ki enn dimoune voué so la vie ar Jéhovah ek li baptisé, sa prouvé ki Satan enn menteur

4, 5. (a) Dan ki deux fason important Jéhovah inn mette enn limite ar pouvoir ki Satan ena? (b) Ki l’assurance enn vrai chretien kapav ena?

Mem si nou faire face ar enn l’ennemi terrible, nou pena  okenn raison pou laisse la peur domine nou. Kifer? Parski dan deux fason important Jéhovah inn mette bann limite ar pouvoir ki sa “lion ki pé criyé[-la]” ena pou faire di-tort. Couma? Premierement Jéhovah inn annoncé ki “enn grand la foule” bann vrai chretien pou sapé dan “la grande tribulation” ki pé vini. (Révélation 7:9, 14) Kan Bondié annonce enn kitsoz, sa touletan arrivé. Alors, Satan surement koné ki li pa kapav faire nanyin kont peuple Bondié en tant ki groupe.

5 Ena enn deuxieme fason ki Jéhovah inn mette enn limite ar pouvoir Satan. Nou kapav konn sa grace a enn verité ki enn serviteur fidele Bondié ki ti vive dan le passé ti dire. Prophete Azaria ti dire: “Jéhovah Li avek zot tant ki zot avek Li.” (2 Chroniques 15:2; 1 Corinthiens 10:13) Enn quantité l’exemple ki mentionné dan la Bible montré ki dan le passé, jamais Satan pa’nn reussi devore enn serviteur fidele ki’nn reste proche ar Bondié. (Hébreux 11:4-40) Zordi, enn chretien ki reste proche ar Bondié pou kapav oppose-li ar Satan ek mem gagne la victoire lor li. Parole Bondié donne nou sa l’assurance-la: “Oppose-zot ar Satan, ek li pou sauvé, li pou al loin ar zot.”—Jacques 4:7.

“NOU BIZIN LUTTÉ . . . KONT BANN MAUVAIS L’ESPRIT”

6. Couma eski Satan attak chaque chretien?

6 Satan pa kapav gagne sa la guerre spirituel-la kont peuple Bondié. Parkont lor plan individuel, si nou pa faire attention, li kapav faire nou vinn so bann victime. Li koné ki li kapav devore nou si li affaibli nou relation avek Jéhovah. Couma li essaye faire sa? Kan li augmente so bann l’attak, ek li faire sa lor plan personnel ek dan enn fason sournois. Anou guette sa bann methode principal ki Satan servi-la.

7. Kifer Satan pé augmente so bann l’attak lor peuple Jéhovah?

7 Satan augmente so bann l’attak. L’apotre Jean ti dire: “Le monde entier li dan pouvoir sa kikenn ki mauvais-la.” (1 Jean 5:19) Dan sa bann parole-la, ena enn warning pou tou bann vrai chretien. Satan inn deja devore net sa le monde mauvais-la. Alors, asterla li kapav concentré tou so l’attention ek augmente  so bann l’attak lor bann ki li pa’nn reussi gagné ziska ler, setadir bann serviteur Jéhovah. (Mika 4:1; Jean 15:19; Révélation 12:12, 17) Li bien en colere parski li koné ki li pa reste beaucoup le temps. A cause sa li faire plus pression. Zordi nou pé bizin faire face ar bann dernier zeffort ki li pé faire sans okenn pitié pou detruire nou lor plan spirituel. Alors, zordi plus ki jamais, nou bizin ‘comprend bien bann le temps pou koné ki nou bizin faire.’—1 Chroniques 12:32.

8. Ki l’apotre Paul pé rod dire kan li dire ki nou bizin “lutté” kont bann mauvais l’esprit?

8 Enn la lutte personnel. L’apotre Paul ti averti so bann compagnon chretien: “Nou bizin lutté . . . kont bann mauvais l’esprit ki trouve dan le ciel.” (Éphésiens 6:12) Kifer Paul ti servi mot “lutté”? Parski en grec, sa donne l’idée enn la lutte face-a-face, enn la lutte kot enn kikenn lutté ar so l’adversaire pli pré ki kapav. Kan Paul servi sa mot-la, li montré bien ki sakenn parmi nou bizin amenn enn la lutte personnel kont bann mauvais l’esprit. Ki nou vive dan enn pays kot bann dimoune bien croire dan bann mauvais l’esprit ou-soit non, fodé jamais nou blié ki kan nou’nn voué nou la vie ar Jéhovah, nou finn, dan enn certaine sens, monte lor sa ring kot pé lutté-la. A partir sa moment-la, ou-soit mem avant sa, nou rente dan sa la lutte-la. Nou pa etonné ki en trois fois Paul ti trouve sa utile pou encourage bann chretien ki ti dan Éphèse pou “tini ferme”!—Éphésiens 6:11, 13, 14.

9. (a) Kifer Satan ek so bann demon servi tou qualité “manigance”? (b) Kifer Satan rod gate nou raisonnement, ek couma nou kapav resisté kont so bann zeffort? (Guette l’encadré “ Faire attention ar bann manigance Satan!”) (c) Ki manigance nou pou guetté asterla?

9 Different qualité trik. Paul encourage bann chretien pou tini ferme kont “bann manigance” Satan. (Éphésiens 6:11) Remarké ki Paul pa dire enn manigance, mais bann manigance. Bann mauvais l’esprit pa servi zis enn trik, mais different qualité trik, ek zot koné kifer. Bann croyant ki ti’nn tini ferme kont enn qualité l’epreuve inn cedé kan zot inn faire face ar enn lot qualité l’epreuve. A cause sa, Satan ek so bann demon observe bien tou seki sakenn parmi nou faire, pou zot kapav trouve nou faiblesse.  Lerla zot exploite n’importe ki faiblesse ki nou kapav ena lor plan spirituel. Mais heureusement, nou kapav reconette beaucoup methode ki Satan servi, parski la Bible faire nou konn sa bann methode-la. (2 Corinthiens 2:11) Dan sa livre-la, nou ti deja koz lor certain sa bann methode-la, couma par exemple piege materialisme, mauvais frequentation, ek l’immoralité sexuel. Asterla anou guette enn lot manigance Satan: spiritisme.

PRATIK SPIRITISME, LI ENN TRAHISON

10. (a) Ki été spiritisme? (b) Couma Jéhovah considere spiritisme, ek ou, couma ou considere sa?

10 Enn dimoune ki pratik spiritisme, gagne contact direct avek bann mauvais l’esprit. Divination, setadir rod konn l’avenir par bann moyen surnaturel, sorcellerie, jette sort lor enn dimoune ek invok bann dimoune mort, c’est bann forme spiritisme. Nou konn bien ki, spiritisme li “enn kitsoz detestable” pou Jéhovah. (Deutéronome 18:10-12; Révélation 21:8) Nou aussi nou bizin “ena degout pou seki mauvais.” (Romains 12:9) Alors nou pa kapav mem maziné pou rod associé-nou ar bann mauvais l’esprit. Sa li pou vrai-mem enn trahison envers Jéhovah, nou Papa ki dan le ciel, ek c’est enn kitsoz ki faire nou gagne degout!

11. Kifer sa pou enn grand victoire pou Satan si li reussi faire enn parmi nou tourne-li vers spiritisme? Explik sa par enn l’exemple.

11 Mais Satan koné ki pratik spiritisme, li enn grand trahison envers Jéhovah. A cause sa li bien decidé pou faire certain parmi nou tombe dan sa pratik-la. Chaque fois ki li reussi faire enn chretien tourne vers spiritisme, Satan gagne enn grand victoire. Kifer? Anou prend enn comparaison: Si ti kapav convaink enn soldat pou abandonne ek trahir so l’armée ek so bann camarade ki dan mem groupe ki li ek al dan l’armée bann l’ennemi, commandant sa l’armée-la ti pou bien content. Kitfois li ti pou mem montré sa traitre-la en publik pou ki tou dimoune trouve li, zis pou mok ancien commandant l’armée sa soldat-la. Li pareil pou enn chretien ki pratik spiritisme. C’est coumadir volontairement ek avek tou so connaissance, li quitte Jéhovah ek li faire Satan vinn so commandant. Maziné avek ki plaisir Satan  pou presente sa dimoune ki’nn quitte Jéhovah-la pareil couma li ti pou presente enn kitsoz ki li’nn prend li’nn amené apré enn victoire dan la guerre. Eski enn parmi nou envie laisse Satan gagne enn victoire coumsa? Jamais! Nou pa bann traitre.

LI SOULEVE BANN QUESTION POU CRÉE BANN DOUTE

12. Ki methode Satan servi pou change nou fason pensé lor spiritisme?

12 Tant ki nou considere spiritisme couma enn kitsoz degoutant, Satan pa pou reussi servi sa pou faire nou tombé. Alors li comprend ki li bizin change nou fason pensé. Couma? Li essaye bann moyen pou seme confusion dan l’esprit bann chretien ziska ki finalement certain pensé ki “seki bon, li mauvais ek seki mauvais, li bon.” (Isaïe 5:20) Pou reussi faire sa, Satan souvent servi enn parmi so bann methode ki’nn marché pendant longtemps: li souleve bann question pou crée bann doute.

13. Cite bann situation kot Satan inn souleve bann question pou crée doute.

13 Remarké couma Satan ti servi sa methode-la dan le passé. Dan jardin Éden li ti demann Ève: “Eski vrai-mem Bondié finn dire ki zot pa gagne droit mange bann fruit ki lor tou bann pié dan jardin?” Dan lepok Job, pendant enn reunion ki bann ange ti ena dan le ciel, Satan ti souleve sa question-la: “Eski pou nanyin ki Job finn ena la crainte pou Bondié?” Ek au commencement ministere Jésus lor la terre, Satan ti lance li enn defi kan li ti dire li: “Si to enn garson Bondié, dire sa bann roche-la vinn di-pain.” Mazinn enn coup! Dan cas Jésus, Satan inn mem ena toupé pou mok sa bann parole ki Jéhovah Li-mem ti dire apepré six semaine avant: “Li-mem mo Garson ki mo bien content ek ki mo finn approuvé”!—Genèse 3:1; Job 1:9; Matthieu 3:17; 4:3.

14. (a) Couma Satan servi so methode pou crée bann doute concernant spiritisme? (b) Ki nou pou guetté asterla?

14 Zordi, Satan servi mem methode pou essaye faire nou douté si spiritisme li vrai-mem dangereux. Malheureusement, li finn reussi crée bann doute dan l’esprit certain chretien.  Zot finn commence demann-zot si certain forme spiritisme zot vrai-mem sa quantité dangereux-la. En realité zot pé pensé: ‘Eski vrai-mem . . . ?’ (2 Corinthiens 11:3) Couma nou kapav aide sa bann chretien-la pou change zot fason pensé? Couma nou kapav assure-nou ki sa manigance Satan-la pa reussi influence nou? Pou reponn sa question-la, anou guette deux domaine ki Satan inn contaminé dan enn fason sournois avek bann kitsoz ki ena rapport avek spiritisme. C’est bann divertissement ek bann soin medical.

LI EXPLOITE NOU BANN DESIR EK NOU BANN BESOIN

15. (a) Couma beaucoup dimoune dan bann pays l’Amérique du Nord ek l’Europe considere spiritisme? (b) Couma certain chretien inn influencé par fason pensé le monde lor spiritisme?

15 Surtout dan bann pays l’Amérique du Nord ek l’Europe, pli allé tou seki ena enn rapport avek bann pouvoir surnaturel, sorcellerie ek lezot forme spiritisme, pé passe pou bann kitsoz banal. Pli allé, bann film, bann livre, bann programme television, ek bann video game presente bann pratik demoniak couma enn kitsoz ki amusant, ki intelligent ek ki pa faire okenn di-tort. Certain film ek livre ki raconte bann zistoire ki basé lor bann kitsoz ki ena rapport avek bann pouvoir surnaturel, inn vinn tellement populaire ki bann ki content sa inn crée bann fan-club. Li clair ki bann demon inn reussi faire bann dimoune croire ki sa bann pratik-la pa dangereux. Eski bann chretien inn laisse zot influencé par sa tendance-la? Sa inn affecté fason pensé certain chretien. Couma? Nou prend l’exemple enn chretien ki apré ki li’nn guette enn film basé lor bann kitsoz ki ena enn rapport avek bann pouvoir surnaturel, ti dire: “Mo’nn guette sa film-la, mais mo pa finn pratik spiritisme moi.” Kifer sa qualité raisonnement dangereux?

16. Kifer li dangereux pou choisir bann divertissement ki ena enn rapport avek spiritisme?

16 Mem si ena enn difference entre pratik spiritisme ek guette sa, sa pa vedir ditou ki li pa dangereux pou guette sa bann kitsoz-la. Kifer? Reflechi lor la: Parole Bondié montré ki ni Satan  ni so bann demon pa kapav lire dan nou pensée. * A cause sa-mem, pareil couma nou finn trouvé avant, pou bann mauvais l’esprit koné ki nou pensé ek reussi trouve kit faiblesse spirituel ki nou kapav ena, zot bizin observe bien seki nou faire—parmi ena aussi bann divertissement ki nou choisir. Kan enn chretien montré par so comportement ki li content bann film ou-soit bann livre ki koz lor bann dimoune ki ena contact avek bann demon, bann sort ki jette lor dimoune, bann dimoune ki possedé par bann demon, ou-soit bann lezot sujet ki tourne autour bann kitsoz demoniak, li pé envoye bann demon enn message. En realité, li pé faire zot konn so point faible! Bann demon kapav lerla augmente zot l’attak kont sa chretien-la pou exploite sa faiblesse ki li’nn faire zot koné-la ek zot lutte avek li ziska ki zot reussi gagne la victoire. Avredir, apré ki certain chretien inn guette bann divertissement ki ena enn rapport avek spiritisme, zot inn commence vinn curieux ek finalement zot inn pratik spiritisme.—Galates 6:7.

Profite l’aide Jéhovah kan ou malade

17. Ki manigance Satan kapav servi pou exploite enn chretien ki malade?

17 Satan pa rod exploite zis nou desir pou diverti-nou mais li exploite aussi besoin ki nou ena pou soigne-nou. Couma? Enn chretien ki so la santé pé deterioré malgré bann zeffort ki li pé faire pou trouve enn traitement, kapav bien decouragé. (Marc 5:25, 26) Sa kapav donne Satan ek bann demon enn bon l’occasion pou exploite li. Zot bien koné ki Parole Bondié averti nou pou pa rod “l’aide bann ki pratik seki faire di-tort.” (Isaïe 31:2) Pou faire enn chretien al kont sa l’avertissement-la, kitfois dan sa moment kot li desesperé-la, bann demon pou tente li pou accepté bann traitement ou-soit bann technik ki ena enn rapport avek bann “pouvoir magik,” setadir spiritisme, enn kitsoz ki faire beaucoup di-tort. Si sa manigance bann demon-la reussi,  sa kapav affaibli relation ki sa dimoune malade-la ena avek Bondié. Dan ki fason?

18. Ki qualité technik medical enn chretien pou refusé, ek kifer?

18 Jéhovah ti donne sa l’avertissement-la bann Israélite ki ti servi “pouvoir magik”: “Kan zot leve zot la main vers le ciel, mo cachiette mo lizié pou mo pa guette zot. Mem si zot faire beaucoup la priere, mo pa ecouté.” (Isaïe 1:13, 15) Bien sur, nou envie toujours faire attention pou rejette n’importe ki kitsoz ki kapav empeche nou bann la priere monte vers Jéhovah ek empeche nou gagne so l’aide—ek encore plus kan nou malade. (Psaume 41:3) A cause sa, si ena kitsoz ki faire enn vrai chretien comprend ki enn traitement medical ou-soit enn technik ki detecté so maladie kitfois ena enn rapport avek spiritisme, li bizin refuse sa. * (Matthieu 6:13) Coumsa li pou sur ki li pou gagne l’aide Jéhovah.—Guette l’encadré “ Eski sa c’est vrai-mem spiritisme?

KAN RACONTE BEAUCOUP ZISTOIRE LOR BANN DEMON

19. (a) Ki Satan inn faire beaucoup dimoune croire concernant so pouvoir? (b) Ki qualité zistoire fodé pa bann vrai chretien fané?

19 Alors ki dan certain pays bann dimoune pa vrai-mem croire ki pouvoir Satan represente enn danger, dan lezot partie le monde, c’est le contraire ki passé. Dan sa bann pays-la  Satan inn reussi faire beaucoup dimoune croire ki li pli puissant ki seki li été en realité. Ena certain dimoune ki vive, ki mangé, ki travail, ek ki dormi avek enn grand la crainte pou bann mauvais l’esprit. Ena enn quantité zistoire lor bann kitsoz surnaturel ki bann demon faire. Souvent bann dimoune content raconte sa qualité zistoire-la, ek lezot content ecoute sa. Eski nou aussi nou bizin fann sa bann zistoire-la? Non, bann serviteur Bondié evite faire sa pou deux raison important.

20. Couma enn kikenn mem sans li rann-li compte, kapav fann bann propagande Satan?

20 Premierement, kan nou fann bann zistoire ki raconte seki bann demon inn reussi faire, nou favorise bann l’interet Satan. Couma? Parole Bondié confirmé ki Satan kapav faire bann mirak, mais li averti nou aussi ki li servi “bann signe ki fausse” ek bann “tromperie.” (2 Thessaloniciens 2:9, 10) Satan, li-mem pli grand expert ki ena dan trompe dimoune.  Alors li koné couma pou influence l’esprit bann dimoune ki attiré par spiritisme ek couma pou faire zot croire bann kitsoz ki pa vrai. Kitfois sa bann dimoune-la vrai-mem croire ki zot inn trouve ek tann certain kitsoz ek zot raconte sa coumadir sa vrai. Avek le temps, a force bann dimoune raconte sa, bann zistoire-la vinn exageré. Si enn chretien fann bann zistoire coumsa, en realité li pé faire volonté Satan, “papa mensonge.” Li pou fann bann propagande Satan.—Jean 8:44; 2 Timothée 2:16.

21. Lor ki kitsoz nou envie ki nou bann conversation basé?

21 Deuxiemement, mem si dan le passé, enn chretien inn vrai-mem ena certain contact avek bann mauvais l’esprit, li pa pou touletan raconte sa bann frere ek soeur pou diverti zot. Kifer? La Bible dire: “Fixé nou lizié lor Jésus, Agent principal nou la foi ek sa Kikenn ki faire nou la foi vinn parfait-la.” (Hébreux 12:2) Oui, nou bizin garde nou l’attention fixé lor Christ, pa lor Satan. Li interessant pou noté ki kan li ti lor la terre, Jésus pa ti diverti so bann disciple avek bann zistoire lor bann mauvais l’esprit, alors ki li ti kapav raconte enn quantité kitsoz lor seki Satan kapav ou-soit pa kapav faire. Li ti plutot mette l’accent lor message Royaume Bondié. Alors, pareil couma Jésus ek bann zapotre, nou envie ki nou bann conversation tourne autour “bann kitsoz extraordinaire lor Bondié.”—Actes 2:11; Luc 8:1; Romains 1:11, 12.

22. Couma nou kapav contigne faire nou part pou ki ena “la joie dan le ciel”?

22 Li vrai ki Satan servi tou qualité manigance, parmi ena spiritisme, pou essaye detruire bann relation ki nou ena avek Jéhovah. Mais, kan nou ena la haine pou seki mauvais ek nou reste attaché ar seki bon, nou pa donne Satan okenn l’occasion pou affaibli nou determination pou rejette tou bann forme spiritisme. (Éphésiens 4:27) Mazinn sa grand ‘la joie ki pou ena dan le ciel-la,’ si nou contigne “tini ferme kont bann manigance Satan le Diable” ziska ki li disparette net!—Éphésiens 6:11.

^ par. 16 Bann titre ki Satan ena, couma par exemple Opposant, Calomniateur, Sa kikenn ki trompe dimoune-la, Tentateur, Menteur, pa vedir ki li ena capacité pou lire dan nou leker ek dan nou l’esprit. Parkont, la Bible dire ki Jéhovah Li “examine bann leker” ek ki Jésus li “examine bann le rein ek bann leker.”—Proverbes 17:3; Révélation 2:23.

^ par. 18 Pou plus renseignement, guette lartik “ Une thérapeutique appropriée ? ” dan La Tour de Garde 15 décembre 1994, en français, page 19 -22, ek aussi lartik “ D’après la Bible... Vos choix en matière de traitement médical : ont-ils de l’importance ? ” dan Réveillez-vous ! 8 janvier 2001.