Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 11

“Fodé ki mariage ena valeur pou tou dimoune”

“Fodé ki mariage ena valeur pou tou dimoune”

“Trouve la joie avek femme ar ki to’nn marié depuis to jeunesse.”—PROVERBES 5:18.

1, 2. Ki sujet nou pou examiné, ek kifer?

ESKI ou marié? Si oui, eski ou heureux dan ou mariage, ou-soit eski ou pé passe par bann probleme grave? Eski ena enn distance ki’nn crée doucement-doucement entre ou ek ou conjoint? Eski ou pé bizin zis supporte ou la vie mariage sans ou gagne okenn la joie? Si oui, surement sa faire ou chagrin ki sa bon relation ki ti ena entre ou ek ou conjoint-la, ek ki enn lepok ti donne ou la joie, inn refroidi. En tant ki chretien, surement ou envie ki ou mariage donne la gloire Jéhovah, Bondié ki ou content. Alors pena doute ki sa situation kot ou été-la, li fatigue ou ek faire ou la peine. Mem si ou dan sa cas-la, pa pensé ki ou situation desesperé.

2 Ena bann couple chretien ki heureux zordi, alors ki enn lepok zot ti pé zis reste ensam pou ki a faire. Pourtant zot inn trouve enn fason pou faire zot relation vinn solide. Ou aussi ou kapav trouve plus la joie dan ou la vie mariage. Couma?

VINN PLI PROCHE AR BONDIÉ EK AR OU CONJOINT

3, 4. Kifer bann conjoint pou vinn pli proche ar zot camarade si zot faire zeffort pou vinn pli proche ar Bondié? Explik sa par enn l’exemple.

3 Ou ek ou conjoint pou vinn pli proche sakenn ar so camarade si zot faire bann zeffort pou vinn pli proche ar Bondié. Kifer? Anou prend enn l’exemple: mazinn enn montagne ki large enba ek pointe la-haut. Enn missié pé deboute kot lipié montagne-la dan enn coté alors ki enn madame pé  deboute dan lot coté. Toulé-deux commence grimpe montagne-la. Au commencement, kan toulé-deux encore dan lipié montagne-la, ena enn longue distance ki separe zot. Pourtant, a mesure ki sakenn monté ek vinn pli pré ar boute montagne, sa distance ki ena entre zot-la diminué. Nou kapav tire enn leson dan sa l’exemple-la. Eski ou trouve l’assurance ki sa donne nou?

4 Kapav compare tou sa bann zeffort ki ou faire pou servi Jéhovah-la ar bann zeffort ki bizin faire pou grimpe enn montagne. Parski ou content Jéhovah, ou deja pé faire beaucoup zeffort pou coumadir monte sa montagne-la. Mais, si enn distance finn crée entre ou ek ou conjoint, c’est coumadir zot pé grimpe sa montagne-la sakenn dan enn coté opposé. Malgré sa, ki arrivé a mesure ki zot contigne monté? Li  vrai ki kitfois au commencement ena enn grand distance ki separe zot. Mais, plus ou ek ou conjoint faire zeffort pou vinn pli proche ar Bondié, setadir pou monte pli la-haut, plus zot pou vinn pli proche ar zot camarade. Oui, vinn pli proche ar Bondié sa-mem pli bon fason pou vinn pli proche ar ou conjoint. Mais couma ou kapav faire sa dan enn fason pratik?

Kan mette en pratik connaissance la Bible, sa kapav aide ou pou faire ou la vie mariage vinn solide

5. (a) Cite enn fason pou vinn pli proche ar Jéhovah ek ar nou conjoint. (b) Couma Jéhovah considere mariage?

5 Enn fason important pou ou ek ou conjoint grimpe sa montagne-la, c’est kan zot prend compte bann conseil ki ena dan la Bible lor la vie mariage. (Psaume 25:4; Isaïe 48:17, 18) Alors, anou guette enn point precis dan enn conseil ki l’apotre Paul ti donné. Li ti dire: “Fodé ki mariage ena valeur pou tou dimoune.” (Hébreux 13:4) Ki sa vedir? Mot grec ki traduire par “ena valeur” implik enn kitsoz ki nou bien estimé. C’est coumsa-mem ki Jéhovah considere mariage—Li ena beaucoup l’estime pou mariage parski pou Li sa ena valeur.

OU MOBILE—L’AMOUR SINCERE POU JÉHOVAH

6. Kan nou guette contexte sa conseil ki Paul ti donné lor mariage-la, ki sa montré nou, ek kifer li important pou comprend bien sa difference-la?

6 Bien sur, en tant ki bann serviteur Bondié, ou ek ou conjoint deja koné ki mariage ena beaucoup valeur, li mem sacré. Mariage, c’est enn disposition ki Jéhovah Li-mem inn etabli. (Matthieu 19:4-6) Pourtant si ou pé gagne probleme dan ou la vie mariage, kitfois zis koné ki mariage ena valeur devant lizié Bondié, li pa assez pou motive ou ek ou conjoint pou montré l’amour ek respé envers zot camarade. Alors, ki kitsoz pou pousse ou pou faire sa? Remark bien ki Paul ti dire kan li ti koz lor valeur ki bizin donne mariage. Li pa ti dire, “mariage ena valeur,” mais plutot, “fodé ki mariage ena valeur.” Paul pa ti pé zis faire enn remark, li ti pé donne enn conseil. * Si  ou comprend bien sa difference-la, sa kapav pousse ou encore plus pou retrouve l’estime ki ou ti ena pou ou conjoint. Kifer?

7. (a) Ki bann commandement biblik nou obeir, ek kifer? (b) Kan nou obeir, ki bann bon resultat nou gagné?

7 Reflechi pou enn ti moment couma ou considere bann lezot commandement ki ena dan la Bible, couma par exemple, l’ordre pou faire bann disciple ou-soit pou rassemblé pou adore Bondié. (Matthieu 28:19; Hébreux 10:24, 25) Li vrai ki parfois li pa facile pou obeir sa bann commandement-la. Kitfois bann dimoune dan ou territoire pa ecouté, ou-soit kitfois ou tellement fatigué kan ou fini travail ki ou bizin lutté pou ou reussi assisté bann reunion. Malgré sa, ou contigne preché ek assisté bann reunion. Personne pa kapav empeche ou faire sa—pa mem Satan! Kifer? Parski ou l’amour sincere pou Jéhovah pousse ou pou obeir so bann commandement. (1 Jean 5:3) Ki bann bon resultat ou gagné? Kan ou preché ek assisté bann reunion, sa donne ou la paix l’esprit ek enn profond la joie parski ou koné ki ou pé faire volonté Bondié. Ek en retour, tou sa bann sentiment-la redonne ou courage. (Nehémia 8:10) Ki leson nou aprann ici?

8, 9. (a) Ki kapav pousse nou pou obeir conseil pou honore nou mariage, ek kifer? (b) Ki deux l’idée nou pou examiné asterla?

8 Ou profond l’amour pou Bondié pousse ou pou obeir bann commandement pou preché ek assisté bann reunion malgré bann difficulté. Pareil aussi, c’est ou l’amour pou Jéhovah ki kapav pousse ou pou obeir sa conseil-la: “Fodé ki [ou] mariage ena valeur,” mem kan sa parette difficile. (Hébreux 13:4; Psaume 18:29; Ecclésiaste 5:4) En plus, bann zeffort ki ou faire pou participe dan predication ek pou assisté reunion faire ou gagne beaucoup benediction ar Bondié. Pareil, Jéhovah pou remark ek pou beni bann zeffort ki ou faire pou honore ou mariage, setadir pou donne li valeur.—1 Thessaloniciens 1:3; Hébreux 6:10.

9 Alors, ki ou bizin faire pou honore ou mariage? Ou bizin evite bann comportement ki pou faire di-tort ou la vie  mariage. En plus, ou bizin faire certain kitsoz ki pou faire ou la vie mariage vinn pli solide.

REJETE BANN PAROLE EK BANN L’ATTITUDE KI JETTE DESHONNEUR LOR MARIAGE

10, 11. (a) Ki qualité conduite jette deshonneur lor mariage? (b) Ki question nou bizin demann nou conjoint?

10 Ena inpé le temps, enn femme chretien ti dire: “Mo prié Jéhovah pou ki Li donne moi la force pou mo kapav endure mo situation.” Ki situation? Li expliké: “Mo mari blesse moi ar so bann parole. Kitfois mo pena okenn mark ki parette lor moi, mais bann remark blessant ki li faire touletan, couma par exemple: ‘To enn fardeau pou moi!’ ek ‘Nanyin to pa konn faire!’ finn casse mo leker.” Sa femme-la mentionne enn probleme bien grave—bann conjoint ki insulté zot camarade.

11 Li vrai-mem triste kan bann conjoint dan bann famille chretien, attak zot camarade avek bann parole ki faire di-mal ki laisse bann blessure lor plan affectif, ki pa facile pou gueri! Li clair ki kan bann conjoint koz coumsa ar zot camarade, sa montré ki zot mariage, li pa enn kitsoz ki ena valeur. Couma ou la vie mariage été dan sa domaine-la? Enn fason pou konn sa, c’est pou demann ou conjoint avek humilité: “Ki l’effet mo bann parole ena lor toi?” Si ou conjoint pensé ki bien souvent ou bann parole finn blesse li lor plan affectif, ou bizin disposé pou ameliore sa situation-la.—Galates 5:15; Éphésiens 4:31.

12. Couma nou l’adoration kapav vinn enn kitsoz ki dan vide pou Bondié?

12 Pa blié ki ou fason kozé avek ou conjoint ena enn l’influence lor ou relation avek Jéhovah. La Bible dire: “Si enn kikenn pensé ki li pé bien servi Bondié, ek pourtant li pa controle so la langue, mais li contigne trompe so prop leker, l’adoration sa dimoune-la dan vide.” (Jacques 1:26) Pa kapav separe bann parole ki ou dire ar ou l’adoration pou Bondié. Pena nanyin dan la Bible ki faire nou pensé ki seki passé dan  nou lakaz pena l’importance tant ki nou pretann nou pé servi Bondié. Pa embete ou-mem. C’est enn kitsoz bien serieux. (1 Pierre 3:7) Ou kapav ena capacité ek ou kapav zelé, mais si ou blesse ou conjoint volontairement avek bann parole blessant, ou faire mariage perdi so valeur ek Bondié kapav considere ou l’adoration couma enn kitsoz ki dan vide.

13. Couma enn kikenn kapav blesse so conjoint lor plan affectif?

13 Bann conjoint bizin faire attention aussi pou pa blesse zot camarade lor plan affectif dan lezot fason. Anou prend deux l’exemple: Enn mama ki elevé so bann zenfant tousel, souvent telephone enn frere ki marié pou demann li conseil ek zot kozé pendant bien longtemps; toulé-semaine enn frere celibataire preche pendant plusieurs l’heure temps avek enn soeur ki marié. Dan sa bann l’exemple-la, kitfois sa frere ou sa soeur ki marié-la ena bann bon l’intention; pourtant ki l’effet zot conduite kapav ena lor zot conjoint? Enn femme ki ti dan sa situation-la ti dire: “Sa blesse moi pou trouvé ki mo mari donne enn lot soeur tou sa le temps ek l’attention-la. Mo ena l’impression ki mo ena moins valeur ki sa soeur-la.”

14. (a) Dapré Genèse 2:24, ki l’obligation enn conjoint ena? (b) Ki question nou bizin pose nou-mem?

14 Nou comprend kifer sa conjoint-la ek lezot ki dan mem situation senti-zot blessé. Zot conjoint pa prend compte sa l’instruction important ki Bondié inn donné concernant mariage-la: “Enn zom pou quitte so papa ek so mama ek li pou bizin attaché avek so madame.” (Genèse 2:24) Bien sur, bann ki marié contigne respecté zot bann parent; mais dapré disposition ki Bondié inn etabli, c’est avant tou envers zot conjoint ki zot ena bann l’obligation. Pareil, mem si bann chretien bien content zot bann frere ek soeur, zot premier responsabilité, c’est pou occupe zot conjoint. C’est a cause sa ki kan bann chretien marié passe trop beaucoup le temps ou-soit vinn trop proche ar zot bann compagnon chretien, surtout avek bann dimoune lot sexe, sa crée bann tension dan zot couple. Eski sa li enn raison kifer ena tension dan ou la vie mariage? Demann ou-mem: ‘Eski vrai-mem mo donne mo  conjoint sa le temps, l’attention, ek l’affection ki li ena droit gagné-la?’

15. Dapré Matthieu 5:28, kifer bann chretien marié bizin evite donne enn dimoune enn lot sexe, enn l’attention plus ki ordinaire?

15 En plus, kan bann chretien ki marié donne enn l’attention plus ki ordinaire enn lot dimoune ki pa zot conjoint, zot pé mette-zot dan enn situation dangereux. Li triste pou dire  ki certain chretien ki marié inn developpe bann sentiment pou bann dimoune ar ki zot inn vinn trop proche. (Matthieu 5:28) Resultat: sa bann sentiment-la finn faire zot ena enn conduite ki jette encore plus deshonneur lor mariage. Anou guetté ki l’apotre Paul dire lor sa sujet-la.

“FODÉ LILI ENN COUPLE MARIÉ RESTE PUR”

16. Ki commandement Paul donné concernant mariage?

16 Zis apré ki Paul ti donne conseil “fodé ki mariage ena valeur,” li ti ajoute sa l’avertissement-la: “Fodé lili enn couple marié reste pur, parski Bondié pou juge bann fornicateur ek bann adultere.” (Hébreux 13:4) Paul ti servi l’expression “lili enn couple marié” pou koz lor bann relation sexuel. Kan gagne sa bann relation-la zis dan cadre mariage, zot “pur,” setadir prop lor plan moral. Alors bann chretien prend compte sa bann parole inspiré-la: “Trouve la joie avek femme ar ki to’nn marié depuis to jeunesse.”—Proverbes 5:18.

17. (a) Kifer fodé pa ki bann chretien laisse-zot influencé par fason ki le monde considere l’adultere? (b) Couma eski nou kapav suive l’exemple Job?

17 Bann ki gagne relation sexuel avek enn lot dimoune a part zot conjoint montré ki zot pena respé ditou pou bann la loi moral ki Bondié inn etabli. Li vrai ki zordi beaucoup considere l’adultere couma enn kitsoz normal. Mais n’importe ki fason bann lezot dimoune considere l’adultere, fodé pa ki bann chretien laisse sa influence fason ki zot considere l’adultere. Zot pa blié ki a la fin, c’est pa bann dimoune, mais “Bondié [ki] pou juge bann fornicateur ek bann adultere.” (Hébreux 10:31; 12:29) A cause sa, bann vrai chretien reste attaché ar fason pensé Jéhovah lor sa sujet-la. (Romains 12:9) Rappel seki Job ti dire: “Mo’nn faire enn l’alliance avek mo lizié.” (Job 31:1) Oui, pou evite faire mem enn sel pas lor chemin ki amenn vers l’adultere, bann vrai chretien control zot lizié ek jamais zot pa  guette enn dimoune lot sexe a part zot conjoint dan enn fason pou gagne enn desir pou li.—Guette Appendice “Seki la Bible dire lor divorce ek separation.”

18. (a) Ziska ki point l’adultere li grave devant lizié Jéhovah? (b) Ki kitsoz ki pareil entre l’adultere ek l’idolatrie?

18 Ziska ki point l’adultere li grave devant lizié Jéhovah? La Loi mosaïk aide nou pou comprend seki Jéhovah pensé lor la. En Israël, l’adultere ek l’idolatrie ti parmi bann peché ki ti faire enn dimoune merite la mort. (Lévitique 20:2, 10) Eski ou trouvé dan ki fason l’adultere pareil ar l’idolatrie? Eh bien, enn Israélite ki ti adore enn zidole, ti casse l’alliance ki ti ena entre li ek Jéhovah. Pareil aussi, enn Israélite ki ti commette l’adultere ti casse l’alliance ki ti ena entre li ek so conjoint. Toulé-deux Israélite ti agir couma bann traitre. (Exode 19:5, 6; Deutéronome 5:9; Malaki 2:14) Alors, toulé-deux ti coupable devant Jéhovah, nou Bondié ki fidele ek ki nou kapav faire confiance.—Psaume 33:4.

19. Ki kapav fortifié nou determination pou rejette l’adultere, ek kifer?

19 Bien sur, bann chretien pa enba la Loi mosaïk. Pourtant, kan zot maziné ki longtemps en Israël, l’adultere ti enn peché grave, sa kapav fortifié zot dan zot determination pou pa commette sa peché-la. Kifer? Anou prend enn l’exemple: Eski ou pou rente dan enn l’eglise, ou pou agenou ek ou pou prié enn statue? Surement ou pou dire: ‘Jamais!’ Mais eski ou pou tenté pou faire sa si donne ou enn gros somme l’argent? Surement ou pou reponn: ‘Pena chemin!’ Pou enn vrai chretien, adore enn zidole c’est coumadir agir couma enn traitre envers Jéhovah. Oui, zis sa l’idée-la-mem faire li gagne degout. Pareil aussi, bann chretien bizin considere l’idée pou trahir zot Bondié, Jéhovah, ek trahir zot conjoint par l’adultere couma enn kitsoz ki degoutant, malgré n’importe ki situation ki kapav pousse zot pou faire sa peché-la. (Psaume 51:1, 4; Colossiens 3:5) Jamais nou pa pou envie commette  enn kitsoz ki pou faire Satan content ek ki pou amenn enn grand deshonneur lor Jéhovah ek lor mariage ki enn disposition sacré.

COUMA OU KAPAV FAIRE OU RELATION AVEK OU CONJOINT VINN PLI SOLIDE

20. Ki’nn arrivé dan certain couple? Explik sa par enn l’exemple.

20 En plus ki ou bizin evite enn conduite ki pou jette deshonneur lor mariage, ki lezot kitsoz ou bizin faire pou retrouve bann sentiment ki ou ti ena pou ou conjoint? Pou reponn sa question-la, faire coumadir ou mariage li enn lakaz. Apré maziné, bann bon parole ki ou ek ou conjoint dire zot camarade, bann kitsoz ki zot faire parski zot pense zot camarade, ek lezot kitsoz encore ki zot faire pou montré ki zot honore zot conjoint, tousala zot bann decoration ki faire ou lakaz vinn pli joli. Si ou senti ki ou proche ar ou conjoint, ou mariage ressemblé enn lakaz kot ena bann decoration ki faire lakaz-la gai ek kot faire bon pou vive. Parkont si ou l’affection diminué, c’est coumadir bann decoration-la commence disparette doucement-doucement ek lerla ou la vie mariage vinn triste couma enn lakaz kot pena okenn decoration. Parski ou envie obeir commandement Bondié pou donne ou mariage valeur, ou pou motivé pou ameliore ou situation. Apré tou, enn kitsoz ki ena valeur merité ki nou repare li. Couma ou kapav faire sa? Parole Bondié dire: “Par la sagesse enn famille pou fortifié, ek grace a enn bon jugement li pou vinn solide. Ek par la connaissance bann la chambre ki endan pou rempli avek tou bann bon kitsoz ki ena grand valeur.” (Proverbes 24:3, 4) Guetté couma sa bann parole-la kapav appliké dan la vie mariage.

21. Couma nou kapav doucement-doucement faire nou la vie mariage vinn pli solide? (Guette l’encadré “ Couma mo kapav ameliore mo la vie mariage?”)

21 Parmi ‘bann kitsoz ki ena grand valeur’ ki rempli enn lakaz kot bann dimoune heureux, ena bann qualité couma vrai l’amour, la crainte pou Bondié, ek enn la foi solide.  (Proverbes 15:16, 17; 1 Pierre 1:7) Zot faire enn mariage vinn solide. Mais eski ou’nn remarké couma bann la chambre ki mentionné dan sa proverbe-la rempli ar bann kitsoz ki ena grand valeur? “Par la connaissance.” Oui, kan bann conjoint applik connaissance la Bible, sa kapav transforme zot fason pensé ek pousse zot pou regagne sa l’amour ki zot ti ena avant pou zot camarade-la. (Romains 12:2; Philippiens 1:9) Alors kan ou ek ou conjoint assizé ek prend le temps pou examine enn passage la Bible, couma par exemple texte du jour, soit enn lartik biblik dan La Tour de Garde soit Réveillez-vous ! ki koz lor mariage, c’est coumadir zot pé examine enn joli decoration ki kapav faire zot lakaz vinn pli joli. Kan l’amour pou Jéhovah pousse ou pou applik conseil ki ou fek examiné dan ou la vie mariage, c’est coumadir ou pé amenn sa decoration-la dan “bann la chambre ki endan.” Resultat: Tigit-tigit ou pou retrouve enn la vie mariage ki gai ek kot faire bon pou vive.

22. Ki satisfaction nou kapav gagné si nou faire zeffort pou faire nou part pou ki nou la vie mariage vinn solide?

22 Li vrai ki sa kapav demann beaucoup le temps ek zeffort pou remette sa bann decoration-la en place enn par enn. Mais, si ou faire bann zeffort pou faire ou part, ou pou ena enn grand satisfaction pou koné ki ou pé obeir sa commandement biblik-la: “Zot bizin toujours premier pou honore sakenn so camarade.” (Romains 12:10; Psaume 147:11) Ek surtout, bann zeffort sincere ki ou faire pou honore ou mariage, pou faire ou reste dan l’amour Bondié.

^ par. 6 Contexte sa verset-la montré ki seki Paul ti dire lor mariage, li forme partie dan enn serie conseil.—Hébreux 13:1-5.