Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 10

Mariage—Enn cadeau ki Bondié ki content nou inn donné

Mariage—Enn cadeau ki Bondié ki content nou inn donné

“Enn la corde trois tresse pa casse vite.”—ECCLÉSIASTE 4:12.

1, 2. (a) Ki question nou kapav demann nou-mem parfois concernant bann nouveau marié, ek kifer? (b) Ki question nou pou examiné dan sa chapitre-la?

ESKI ou content al mariage? Beaucoup dimoune content al mariage parski souvent zot passe bann bon moment dan sa bann l’occasion-la. Le marié ek la marié inn mette zot pli joli linge. En plus, nou kapav trouve enn grand la joie lor zot figure! Sa jour-la, zot figure bien souriant, ek zot l’avenir parette rempli ar l’espoir.

2 Mais nou bizin reconette ki mariage nepli stable dan beaucoup domaine zordi. Mem si nou souhaité ki bann nouveau marié zot heureux, parfois nou kapav demann-nou: ‘Eski zot pou heureux vrai-mem dan zot mariage? Eski sa mariage-la pou tini?’ Reponse pou sa bann question-la pou depann si mari-la ek so femme pou faire confiance ek pou applik bann conseil ki Bondié donné lor mariage. (Proverbes 3:5, 6) Zot bizin faire sa pou reste dan l’amour Bondié. Asterla anou examine reponse ki la Bible donné pou sa quatre question-la: Kifer enn dimoune marié? Si ou decide pou marié, kisannla ou bizin choisir pou vinn ou conjoint? Couma ou kapav prepare-ou avant ou marié? Ek ki kapav aide enn couple pou zot contigne ena enn la vie mariage ki heureux?

KIFER ENN DIMOUNE MARIÉ?

3. Kifer li pa bon ki enn kikenn marié pou bann raison ki pa valable?

3 Certain croire ki enn dimoune bien bizin marié pou li heureux. Zot croire ki li pa kapav trouve satisfaction ou-soit la joie  dan so la vie tant ki li pa trouve enn conjoint. Sa li pa vrai ditou! Jésus, ki ti enn celibataire, ti dire ki kan enn dimoune pa marié, sa li enn don ek li ti encourage bann ki kapav reste celibataire pou accepté reste couma zot été. (Matthieu 19:11, 12) L’apotre Paul li aussi ti koz lor bann l’avantage pou reste celibataire. (1 Corinthiens 7:32-38) Ni Jésus ni Paul pa ti oblige personne pou reste celibataire. En realité, “dire ki pa gagne droit marié” forme partie dan “l’enseignement bann demon.” (1 Timothée 4:1-3) Pourtant, la vie celibataire offert beaucoup l’avantage enn dimoune ki envie servi Jéhovah sans laisse lezot kitsoz distraire li. Alors, li pa bon ki enn dimoune marié pou bann raison ki pa valable couma par exemple zis parski lezot pé faire pression lor li.

4. Kifer enn bon la vie mariage, li enn bon base pou forme enn famille?

4 Alors, eski ena bann raison valable pou enn dimoune marié? Oui. Mariage li aussi enn cadeau ki Bondié ki content nou inn donné. (Genèse 2:18) Alors mariage ena certain l’avantage ek li kapav faire nou gagne bann bienfait. Par exemple, kan enn mari ek enn femme ena enn bon la vie mariage, sa-mem pli bon base pou forme enn famille. Bann zenfant bizin enn l’environnement stable avek bann parent ki elevé zot dan l’amour, discipline zot ek donne zot bann bon conseil. (Psaume 127:3; Éphésiens 6:1-4) Mais, bann dimoune pa marié zis pou gagne zenfant.

5, 6. (a) Dapré Ecclésiaste 4:9-12, couma sa li enn l’avantage kan ena bann camarade intime? (b) Couma eski enn mariage kapav couma enn la corde trois tresse?

5 Anou guette contexte sa verset lor ki sa chapitre-la basé: “Deux pli bon ki enn, parski zot gagne enn bon recompense pou travail dur ki zot faire. Parski si enn ladan tombé, lot-la kapav leve so camarade. Mais ki pou arrive enn kikenn ki tousel ek ki tombé kan pena enn deuxieme pou leve li? En plus, si deux dimoune dormi ensam, alors surement zot pou chauffe zot camarade; mais couma enn kikenn ki tousel kapav chauffe li-mem? Ek si enn dimoune kapav maitrise enn kikenn  ki tousel, deux ensam pou kapav resisté kont li. Ek enn la corde trois tresse pa casse vite.”—Ecclésiaste 4:9-12.

6 Sa passage la Bible-la koz avant tou lor l’avantage pou ena bann camarade. Bien sur, dan tou l’amitié ki existé, c’est l’amitié entre enn couple marié ki pli intime. Pareil couma sa passage-la montré, sa qualité relation-la kapav donne enn couple soutien, reconfort ek protection. Enn mariage li pli solide encore si sa relation-la implik plus ki zis sa deux dimoune-la. Pareil couma sa verset-la montré, kapav casse enn la corde deux tresse. Mais li beaucoup pli difficile pou casse enn la corde trois tresse. Si mari ek femme toulé-deux envie faire Jéhovah plaisir avant tou, zot mariage pou couma sa la corde trois tresse-la. Parski Jéhovah aussi ena so place dan zot menage, pena doute ki mariage-la pou bien solide.

7, 8. (a) Ki conseil Paul ti donné pou bann chretien celibataire ki pé lutté kont bann desir sexuel? (b) Couma la Bible explik nou bann realité ki existé dan mariage?

7 La vie mariage li aussi sel cadre kot enn dimoune gagne droit satisfaire so bann desir sexuel. C’est dan mariage ki kapav vrai-mem considere bann relation sexuel couma enn kitsoz ki donne plaisir. (Proverbes 5:18) Mem kan enn celibataire inn fini passe seki la Bible appel “fleur la jeunesse”—periode so la vie kot bann desir sexuel commence vinn fort—kitfois li toujours bizin lutte kont so bann desir sexuel. Si li pa reussi controle sa bann desir-la, sa kapav faire li adopté enn conduite impur ou-soit ki pa correct. Paul ti inspiré par Bondié pou ecrire sa conseil-la: “Si zot (bann celibataire) pa kapav controle-zot, ki zot marié, parski li pli bon zot marié ki zot enflammé avek desir.”—1 Corinthiens 7:9, 36; Jacques 1:15.

8 N’importe ki raison enn dimoune ena pou li marié, li bon ki li guette la realité en face. Couma Paul ti dire, bann ki marié “pou gagne tribulation dan zot la vie.” (1 Corinthiens 7:28) Bann dimoune ki marié faire face ar bann difficulté ki bann celibataire pa gagné. Mais si ou decide pou marié, ki ou kapav faire pou ou gagne moins difficulté ek plus la joie? Pou commencé, ou bizin choisir enn bon conjoint.

 KISANNLA POU ENN BON CONJOINT POU OU?

9, 10. (a) Ki l’exemple Paul inn donné pou montré danger ki ena kan nou trop proche avek bann dimoune ki pena mem croyance ki nou? (b) Souvent ki arrive bann ki ignore conseil Bondié pou pa marié avek enn dimoune ki pena mem croyance ki zot?

9 Paul ti inspiré par Bondié pou ecrire enn principe important ki nou bizin prend compte kan nou choisir enn conjoint: “Pa mette zot ensam enba mem joug avek bann ki pena mem croyance ki zot.” (2 Corinthiens 6:14) Li ti tire sa l’exemple-la dan la vie bann planteur. Si enn planteur mette deux zanimo different grandeur ek ki pena mem la force enba mem joug, toulé-deux pou souffert. Li pareil kan enn croyant marié ar enn kikenn ki pena mem croyance ki li. Pena doute ki zot pou gagne bann probleme entre zot. Si enn conjoint envie reste dan l’amour Jéhovah ek lot-la pa trop interessé ou-soit li pa interessé ditou pou faire sa, zot pa pou ena bann mem priorité dan la vie, ek sa kapav crée enn grand tension entre zot. Ala kifer, Paul inn conseil bann chretien pou marié “selman dan le Seigneur.”—1 Corinthiens 7:39.

10 Dan certain cas, bann chretien celibataire pensé ki vaut mieux zot mette-zot enba enn joug ki pa egal plutot ki zot souffert parski zot senti-zot tousel. Certain decidé pou ignore bann conseil la Bible, ek zot marié avek enn dimoune ki pa servi Jéhovah. Souvent so resultat bien triste. Zot retrouve-zot avek enn dimoune ar ki zot pa kapav partage bann kitsoz ki pli important dan zot la vie. Lerla zot kapav senti-zot encore pli tousel ki avant zot marié. Heureusement, ena plusieurs millier celibataire chretien ki faire confiance bann conseil Bondié dan sa domaine-la ek zot suive sa bann conseil-la avek fidelité. (Psaume 32:8) Mem si zot esperé marié enn jour, zot reste celibataire ziska ki zot trouve enn conjoint parmi bann ki adore Jéhovah.

11. Ki kapav aide ou pou bien choisir enn conjoint? (Guette aussi l’encadré “ Couma mo envie ki mo futur conjoint été?”)

11 Bien sur, sa pa vedir ki li automatik ki n’importe kisannla  ki servi Jéhovah pou enn bon conjoint. Si ou pé pense pou marié, choisir enn kikenn ki so personnalité ek so bann l’objectif spirituel al bien avek seki pou ou, ek ki content Bondié pareil couma ou. L’esclave fidele et avisé inn publié beaucoup lartik lor sa sujet-la, ek li pou bon ki ou kapav examine sa bann conseil-la dan la priere, ek laisse sa guide ou pou prend sa decision important-la. *Psaume 119:105.

12. Ki coutume existé dan certain pays, ek ki l’exemple biblik kapav guide nou dan sa domaine-la?

12 Dan beaucoup pays, li enn coutume ki bann parent choisir enn conjoint pou zot zenfant. Dan sa bann culture-la, beaucoup dimoune d’accord ki bann parent bien placé pou faire sa choix important-la parski zot ena enn pli grand sagesse ek l’experience. Souvent bann mariage arrangé marche bien pareil couma dan bann lepok biblik. Zordi bann parent ki bizin choisir enn conjoint pou zot zenfant kapav tire bann leson ar l’exemple Abraham ki ti envoye so serviteur al choisir enn femme pou Isaac. Abraham pa ti casse la tête avek kass ek rang social. Li ti plutot faire enn maniere trouve enn femme pou Isaac parmi bann adorateur Jéhovah. *Genèse 24:3, 67.

COUMA OU KAPAV PREPARE-OU AVANT OU MARIÉ?

13-15. (a) Couma principe ki ena dan Proverbes 24:27 kapav aide enn jeune homme ki pé pense pou marié? (b) Ki enn jeune fille kapav faire pou prepare-li pou li marié?

13 Si vrai-mem ou pé pense mariage, li bon ki ou demann ou-mem: ‘Eski mo’nn paré vrai-mem?’ Reponse  pou sa question-la pa depann zis lor seki ou pensé lor l’amour, lor sexe, lor la vie a deux, ni lor l’education bann zenfant. Chaque futur conjoint bizin aussi reflechi lor bann responsabilité precis ki li pou ena.

14 Enn jeune homme ki envie marié bizin reflechi lor sa principe-la: “Prepare to travail en dehors, ek mette to karo en ordre pou toi. Apré sa to bizin aussi batir to famille.” (Proverbes 24:27) Ki point sa verset-la faire ressorti? Dan sa lepok-la, si enn zom ti envie ‘batir so famille,’ setadir si li ti envie marié ek forme enn famille, li ti bizin demann li-mem: ‘Eski mo pou kapav prend soin enn madame ek bann zenfant ki pou né ek soutenir zot?’ D’abord li ti bizin travail, setadir occupe so karo, ou-soit so plantation. Mem principe appliké zordi. Enn zom ki envie marié bizin prepare-li pou kapav prend sa responsabilité-la. Tant ki so bann capacité physik encore bon, li pou bizin travail. Parole Bondié dire ki enn missié ki pa prend soin bann besoin so famille lor plan physik, affectif ek spirituel, li pire ki enn dimoune ki pena la foi!—1 Timothée 5:8.

15 Li pareil pou enn femme. Si li decidé pou marié, li bizin disposé pou prend bann grand responsabilité. La Bible koz en bien lor bann talent ek qualité ki kitfois enn femme pou bizin a mesure ki li soutenir so mari ek occupe so lakaz. (Proverbes 31:10-31) Bann zom ek bann femme ki pressé pou marié sans ki zot prepare-zot pou prend bann responsabilité ki ena dan mariage, montré ki en realité zot egoïste parski zot pa pense seki zot kapav offert zot futur conjoint. Mais, bann ki pé pense mariage bizin surtout prepare-zot lor plan spirituel.

16, 17. Lor ki principe biblik bann ki pé prepare-zot pou marié bizin medité?

16 Pou ki enn dimoune prepare-li pou li marié, li bizin medite lor role ki Bondié inn donne enn mari ek enn femme. Enn missié bizin koné ki sa vedir vinn chef dan  enn lakaz chretien. Sa role-la pa donne li permission pou agir couma enn dominere. Li bizin plutot imite fason ki Jésus ti exerce so l’autorité. (Éphésiens 5:23) Li pareil pou enn femme chretien. Li bizin comprend role ki Bondié inn etabli pou li ek ki donne li l’honneur. Eski li pou disposé pou soumette ar “la loi so mari”? (Romains 7:2) Li deja enba la loi Jéhovah ek Jésus. (Galates 6:2) L’autorité so mari dan lakaz represente enn lot la loi. Eski li pou kapav accepté l’autorité enn zom imparfait, soutenir li ek soumette avek li? Si sa l’idée-la faire li peur, vaut mieux li pa marié.

17 En plus, sakenn bizin disposé pou prend compte bann besoin special so conjoint. (Philippiens 2:4) Paul ti ecrire: “Fodé . . . ki sakenn parmi zot content so madame pareil couma li content li-mem; enn femme li, li bizin ena enn profond respé pou so mari.” Inspiré par Bondié, Paul ti comprend ki enn missié bizin surtout senti ki so femme ena enn profond respé pou li. Ek enn madame aussi bizin senti ki so mari content li.—Éphésiens 5:21-33.

Pendant bann frequentation, beaucoup couple agir avek sagesse kan zot faire enn chaperon accompagne zot

18. Kifer bann couple bizin maitrise-zot kan zot pé frequenté?

18 Alors, bann frequentation, zot pa zis enn l’occasion pou passe bann bon moment. C’est enn periode kot sa deux dimoune ki pé frequenté-la aprann couma pou agir avek consideration envers zot camarade, ek aussi guetté si li pou enn bon decision ki zot marié. C’est aussi enn le temps pou zot maitrise-zot. Tentation pou goute l’intimité ki reservé zis pou bann dimoune marié kapav bien puissant—apré tou l’attirance entre deux dimoune ki content, li naturel. Mais, bann ki vrai-mem ena l’amour pou zot futur conjoint pou evite faire n’importe ki kitsoz ki pou kapav faire di-tort sa kikenn ki zot content-la lor plan spirituel. (1 Thessaloniciens 4:6) Alors si ou pé frequenté, fodé ki ou maitrise-ou. Sa pou aide ou toute longue ou la vie, ki ou decide pou marié ou-soit non.

 COUMA OU KAPAV FAIRE ENN MARIAGE DURÉ?

19, 20. Ki difference bizin ena entre fason ki enn chretien considere mariage ek fason ki beaucoup dimoune dan le monde zordi zot, zot considere mariage? Servi enn l’exemple pou explik sa.

19 Si enn couple envie faire zot mariage duré, zot bizin comprend bien l’importance l’engagement dan enn mariage. Dan bann roman ek bann film, souvent mariage c’est la fin heureux ki deux dimoune ki content attann avek impatience. Mais dan la realité, mariage li pa enn la fin; li enn commencement—commencement enn kitsoz ki Jéhovah inn faire pou duré. (Genèse 2:24) Malheureusement, zordi le monde en general pa pense coumsa. Dan certain culture, bann dimoune considere mariage couma enn noeud ki attache deux la corde. Kitfois zot pa realisé ziska ki point sa decrire bien fason ki bann dimoune considere mariage zordi. Dan ki sens? Alors ki enn bon noeud bizin kapav tini aussi longtemps ki necessaire, en principe bizin kapav aussi attache li ek largue li facilement.

20 Zordi beaucoup dimoune considere mariage couma enn kitsoz temporaire. Zot pa hesité pou marié parski zot pensé ki c’est sa ki zot bizin, mais zot esperé ki zot pou kapav casse zot mariage couma zot senti ki sa pé mette trop pression lor zot. Mais rappel ki l’exemple la Bible servi pou compare enn relation couma mariage—enn la corde. Bann la corde ki servi lor bateau inn faire pou tini pou bien longtemps, fodé pa zot depaillé ek usé mem si zot passe dan pli grand cyclone. Li pareil pou mariage; li’nn faire pou duré. Rappel ki Jésus ti dire: “Seki Bondié finn mette enba enn sel joug, fodé ki personne pa separe sa.” (Matthieu 19:6) Si ou marié, ou aussi ou bizin considere mariage coumsa. Eski sa qualité l’engagement-la faire mariage vinn enn fardeau? Non.

21. Ki l’attitude enn mari ek enn femme bizin ena envers zot camarade, ek ki kapav aide zot pou faire sa?

21 Enn mari ek enn femme bizin garde enn bon l’opinion lor zot camarade. Si sakenn faire zeffort pou concentré lor bann qualité ki so conjoint ena ek lor bann zeffort ki li faire, zot  mariage pou faire zot gagne beaucoup la joie ek reconfort. Eski li realiste pou ena enn l’opinion positif coumsa lor enn conjoint ki imparfait? Jéhovah touletan trouve bann kitsoz couma zot été dan la realité, pourtant nou ena confiance ki Li ena enn l’opinion positif lor nou. Enn ecrivain Psaume ti demandé: “Si to ti veille tou nou bann peché, o Yah, o Jéhovah, kisannla ti pou kapav tini devant toi?” (Psaume 130:3) Bann mari ek bann femme zot aussi zot bizin ena enn l’opinion positif sakenn lor zot camarade ek zot bizin disposé pou pardonné.—Colossiens 3:13.

22, 23. Couma eski Abraham ek Sara inn laisse enn bon l’exemple pou bann dimoune marié zordi?

 22 A mesure ki bann l’année passé, enn mariage kapav amenn plus bonheur. La Bible koz lor la vie mariage Abraham ek Sara alors ki toulé-deux ti dan l’age. Zot ti passe par beaucoup malheur ek difficulté. Mazinn seki sa ti representé pou Sara ki kitfois ti dan la soixantaine, pou quitte so lakaz kot li ti vive dan confort dan Our, enn la ville ki ti riche, pou al reste dan bann la tente pou le reste so la vie. Pourtant, li ti soumette ar l’autorité so mari. Sara ti vrai-mem enn l’aide pou Abraham; li ti aide so mari avek respé ek li ti soutenir li pou li reussi dan bann decision ki li ti prend. Li pa ti faire semblant soumette. “Dan li-mem” li ti appel so mari so seigneur. (Genèse 18:12; 1 Pierre 3:6) Respé ki li ti ena pou Abraham ti sorti dan so leker.

23 Bien sur, sa pa vedir ki Abraham ek Sara ti d’accord lor tou kitsoz. Enn jour, Sara ti faire enn suggestion ki “pa ti faire Abraham plaisir ditou.” Mais Abraham ti suive conseil Jéhovah, ek avek humilité li ti ecoute seki so madame ti dire li, ek finalement sa ti vinn enn benediction pou zot famille. (Genèse 21:9-13) Dan nou lepok, mari ek femme, mem bann ki’nn marié depuis plusieurs dizaine l’année, kapav tire leson ar l’exemple sa couple ki ti ena l’attachement pou Bondié-la.

24. Ki qualité mariage honore Jéhovah, ek kifer?

24 Zordi, dan bann congregation ena beaucoup millier couple ki ena enn mariage heureux. C’est bann couple kot madame-la ena enn profond respé pou so mari, mari-la content so femme ek honore li, ek toulé-deux travail ensam pou mette volonté Jéhovah en premier dan zot la vie. Si ou decide pou marié, choisir ou conjoint avek sagesse, prepare-ou bien avant ou marié, ek travail pou ki ena la paix ek l’amour dan ou menage ek ki sa honore Jéhovah. Lerla ou mariage pou surement aide ou pou reste dan l’amour Bondié.

^ par. 11 Guette chapitre 2 dan livre Le secret du bonheur familial, ki’nn publié par bann Témoins de Jéhovah.

^ par. 12 Dan le passé, certain chef famille, ki ti fidele ti ena plus ki enn madame. Lepok ki Jéhovah ti ena contact avek zot ek avek le peuple Israël, Li ti tolere polygamie, setadir Li ti permette zot ena plusieurs madame. C’est pa Li ki ti etabli sa, parkont Li ti donne bann la loi ki ti concerne sa situation-la. Mais, bann chretien comprend ki Jéhovah nepli tolere sa pratik-la parmi so bann adorateur.—Matthieu 19:9; 1 Timothée 3:2.