Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

Seki la Bible dire lor divorce ek separation

Seki la Bible dire lor divorce ek separation

Jéhovah attann ki bann conjoint reste fidele ar promesse ki zot ti faire kan zot ti marié. Kan Li ti marié premier missié ek premier madame, Jéhovah ti dire: “Enn zom . . . pou bizin attaché avek so madame ek zot pou bizin vinn enn sel la chair.” Plitar, Jésus Christ ti repete seki Jéhovah ti’nn dire ek li ti ajouté: “Alors, seki Bondié finn mette enba enn sel joug, fodé ki personne pa separe sa.” (Genèse 2:24; Matthieu 19:3-6) Jéhovah ek Jésus considere mariage couma enn lien ki bizin duré toute longue la vie ek ki fini zis kan enn conjoint mort.  (1 Corinthiens 7:39) Parski mariage li enn disposition sacré, fodé pa nou considere divorce couma enn kitsoz banal. En realité, Jéhovah ena la haine pou bann divorce ki pena enn raison biblik.—Malaki 2:15, 16.

Ki raison biblik enn dimoune kapav ena pou divorcé? Eh bien, Jéhovah ena la haine pou l’adultere ek fornication. (Genèse 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Psaume 51:4) Oui, fornication li enn kitsoz tellement detestable pou Li ki Li permette enn dimoune divorcé a cause sa. (Pou plus renseignement concernant seki fornication impliké, guette chapitre 9, paragraphe 7, kot explik sa mot-la.) Jéhovah donne sa conjoint innocent-la droit pou decidé si li pou contigne reste avek so conjoint ki coupable ou-soit si li pou demann divorce. (Matthieu 19:9) Alors, si enn conjoint innocent decide pou demann divorce, li pa pé faire enn kitsoz ki Jéhovah pa content. Mais en mem temps, congregation chretien pa encourage personne pou demann divorce. En realité, certain circonstance kapav pousse sa conjoint innocent-la pou reste avek so conjoint ki coupable, surtout si li montré ki li’nn repenti vrai-mem. Mais finalement, bann ki ena enn raison biblik pou divorcé, bizin prend zot prop decision ek accepté tou bann consequence zot decision.—Galates 6:5.

Dan certain situation bien grave, ena chretien ki’nn decidé pou separé avek zot conjoint ou-soit pou divorcé, mem si li pa’nn commette fornication. Dan enn cas coumsa, la Bible faire bien comprend ki sa chretien ki quitte so conjoint-la, “li bizin reste coumsa-mem, pa marié, ou-soit li bizin reconcilié” avek so conjoint. (1 Corinthiens 7:11) Sa chretien-la pa libre pou frequente enn lot dimoune pou li remarié. (Matthieu 5:32) Anou guette certain exception kot bann chretien inn pensé ki zot ena raison pou separé.

Kan enn mari refuse donne so famille seki li bizin. Enn famille kapav vinn bien pauvre, setadir zot mank seki zot bizin pou vive parski mari-la refuse prend soin so famille mem si li kapav. La Bible dire: “Si enn kikenn pa donne so famille seki li bizin, ek surtout bann membre so prop famille, li’nn renié la foi ek li pire ki enn dimoune ki pena la foi.” (1 Timothée 5:8)  Si mari-la refuse pou change so l’attitude, so femme pou bizin decidé si li pou demann enn separation legal ou-soit non pou so bien-etre ek aussi bien-etre so bann zenfant. Bien sur, si enn femme dire ki so mari refuse prend soin so famille, bann ancien bizin examine bien sa accusation-la. Enn mari kapav exclu si li refuse prend soin so famille.

Bann violence physik ki bien grave. Enn kikenn kapav tellement violent ki sa mette la santé ou-soit-mem la vie so conjoint en danger. Si sa conjoint violent-la li enn chretien, bann ancien bizin verifié si sa bann accusation-la vrai. Enn chretien kapav exclu si li faire bann crise colere ek li habitué ena enn comportement violent.—Galates 5:19-21.

Kan li clair ki spiritualité enn conjoint en danger. Sa kapav arrivé ki enn mari ou-soit enn femme rod touletan empeche so conjoint pratik vrai l’adoration ou-soit li kapav mem rod force li pou desobeir bann commandement Bondié dan n’importe ki fason. Dan sa cas-la, spiritualité sa conjoint-la en danger ek li pou bizin decidé si pa sel fason ki li kapav contigne “obeir Bondié couma enn chef plutot ki bann zom,” c’est pou demann enn separation legal.—Actes 5:29.

Dan tou sa bann cas-la, personne pa gagne droit mette pression lor sa conjoint innocent-la pou li separé ou-soit pou li reste avek so conjoint. Li possible ki bann camarade ki mur ek bann ancien offert zot l’aide ek bann conseil biblik, mais zot pa konn tou detail concernant seki passé entre enn mari ek enn femme. Zis Jéhovah ki konn sa. Bien sur, enn femme ou-soit enn mari chretien pa pou honore Bondié ni mariage, si li exagere bann probleme ki ena entre li ek so conjoint, zis pou li kapav vive separé ar li. Jéhovah konn bien tou bann manigance ki kapav ena derriere enn separation, mem ki quantité nou kapav rod cachiette sa. Oui, “tou kitsoz au clair ek bien exposé devant lizié sa kikenn ar ki nou bizin rann compte-la.” (Hébreux 4:13) Mais si ena enn situation bien grave ki persisté, personne pa gagne droit critik enn chretien ki pena lot choix a part separé avek so conjoint. A la fin, “nou tou nou pou presente-nou devant tribunal Bondié.”—Romains 14:10-12.