Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 2

Couma ou kapav garde enn bon conscience?

Couma ou kapav garde enn bon conscience?

“Ena enn bon conscience.”—1 PIERRE 3:16.

1, 2. Kifer enn boussole, li enn l’instrument ki bien important, ek couma nou kapav compare nou conscience ar enn boussole?

ENN marin pé dirige so bateau a travers bann vague dan enn grand l’ocean; enn voyageur pé traverse enn grand desert; enn pilote pé guide so avion dan enn le ciel ki rempli ar nuage partout. Eski ou koné ki sa trois dimoune-la ena en commun? Zot toulé-trois riské gagne bann grand probleme sans enn boussole—surtout si zot pena okenn lot l’appareil moderne pou aide zot.

2 Enn boussole, li enn l’instrument bien simple. En general c’est zis enn cadran avek enn zaiguille en lema ki montré direction nord. Kan enn boussole pé marche couma bizin ek surtout kan servi li ensam avek enn map ki exact, li kapav sap la vie bann dimoune. Dan enn certain sens, kapav compare sa boussole-la ar nou conscience, enn cadeau ki ena enn  grand valeur ki Jéhovah inn donne nou. (Jacques 1:17) Sans nou conscience, nou ti pou’nn perdi net. Kan nou servi nou conscience couma bizin, li kapav aide nou pou trouve chemin kot nou bizin marché dan nou la vie ek pou contigne suive sa bon chemin-la. Alors anou guetté ki été conscience ek couma li travail. Lerla nou pou kapav examine sa bann point-la: (1) Couma nou kapav forme nou conscience, (2) kifer nou bizin prend compte conscience lezot, ek (3) ki bann bienfait enn bon conscience faire nou gagné.

KI ÉTÉ CONSCIENCE EK COUMA LI TRAVAIL

3. Ki vedir mot grec ki traduire par “conscience,” ek sa ena enn rapport avek ki capacité ki zis bann humain ena?

3 Dan la Bible, mot grec ki traduire par “conscience,” li sorti dan deux mot: sun (avek) ek éïdêsis (connaissance), ek li vedir connaissance ki enn dimoune ena avek li-mem. Parmi tou bann lezot creature ki ena lor la terre, nou tousel ki Bondié inn donne capacité pou konn nou-mem. Dan enn certain sens, nou kapav arreté pou examine nou-mem ek guetté si nou pé faire seki bon lor plan moral. Nou conscience agir couma enn temoin ki nou ena dan nou, ou-soit couma enn juge. Li kapav examine nou action, nou l’attitude ek nou bann choix. Li kapav pousse nou pou prend enn bon decision ou-soit li kapav averti nou si nou prend enn mauvais decision. Apré, li kapav rassure nou ki nou finn faire enn bon choix ou-soit li kapav puni nou avek bann grand remords parski nou finn faire enn mauvais choix.

4, 5. (a) Couma eski nou koné ki Adam ek Ève toulé-deux ti ena enn conscience, ek ki ti arrivé parski zot ti desobeir la loi Bondié? (b) Cite bann l’exemple ki montré ki bann zom fidele ki ti vive avant lepok bann chretien ti servi zot conscience couma bizin.

4 Dan commencement, Bondié ti donne premier missié ek premier madame sa capacité-la. Adam ek Ève toulé-deux ti montré ki zot ti ena enn conscience. Ki preuve nou ena? C’est parski zot ti ressenti la honte apré ki zot ti faire peché. (Genèse  3:7, 8) Malheureusement, dan sa ler-la, zot conscience pa ti servi nanyin. Zot ti’nn desobeir la loi Bondié volontairement. C’est coumsa ki zot inn choisir avek zot prop connaissance pou vinn bann rebelle, pou oppose-zot kont Jéhovah. Zot ti parfait, alors zot ti koné ki zot ti pé faire, ek zot pa ti pou kapav retourne en arriere.

5 Mais beaucoup humain imparfait finn ecoute zot conscience. Zot pa finn faire couma Adam ek Ève. Par exemple, Job, enn zom fidele, ti kapav dire: “Mo’nn trap mo la justice fort ek mo pa pou largue li; mo leker pa pou reproche moi pou okenn jour dan mo la vie.” * (Job 27:6) Job ti vrai-mem respecté so conscience, ek li ti laisse so conscience dirige so bann action ek so bann decision. A cause sa li ti kapav dire avek enn vrai satisfaction ki so conscience pa ti reproche li, ou-soit tourmente li ar la honte ek sentiment ki li ti coupable. Remark difference entre Job ek David. Apré ki David ti mank respé pou Saül, le roi ki Jéhovah ti’nn choisir, “leker David ti commence condamne li.” (1 Samuel 24:5) Pena doute ki sa bann grand remords conscience ki David ti gagné-la ti utile pou li. A partir sa moment-la, sa ti aprann li pou evite mank respé coumsa pou le roi.

6. Ki kitsoz montré ki tou dimoune ena enn conscience?

6 Eski conscience, li enn don ki zis bann serviteur Jéhovah ena? Guette sa bann parole ki l’apotre Paul inn inspiré pou ecrire-la: “Kan bann dimoune dan bann nation ki pena la loi, par zot-mem zot faire bann kitsoz ki ena dan la loi, sa bann dimoune-la, mem si zot pena la loi, zot enn la loi pou zot-mem. C’est sa bannla-mem ki montré ki seki ena dan la loi, inn  ecrire dan zot leker, pendant ki zot conscience temoigne avek zot ek, accuse zot ou-soit-mem excuse zot, entre zot bann pensée.” (Romains 2:14, 15) Mem bann dimoune ki jamais pa finn konn bann la loi Jéhovah, kapav parfois senti-zot poussé par sa temoin ki zot ena dan zot-la pou agir en accord avek bann principe Bondié.

7. Kifer parfois nou conscience kapav faussé?

7 Mais parfois, nou conscience kapav faussé. Kifer? Si nou mette enn boussole pré ar enn kitsoz en metal, sa kapav faire li montré enn lot direction au lieu li montré le nord. Ek si nou pa servi li ensam avek enn map ki exact, boussole-la kapav preské inutile. Li pareil pou nou conscience. Si li trop influencé par bann desir egoïste ki sorti dan nou leker, li kapav montré nou enn mauvais direction. Ek si nou servi li sans l’aide direction sur ki ena dan Parole Bondié, kitfois nou pa pou kapav faire difference entre seki bon ek seki mauvais dan bann domaine important. Oui, pou ki nou conscience travail couma bizin, nou bizin direction l’esprit saint Jéhovah. Paul ti ecrire: “Mo conscience temoigne avek moi dan l’esprit saint.” (Romains 9:1) Mais couma nou kapav sur ki nou conscience li en harmonie avek l’esprit saint Jéhovah? C’est kan nou forme nou conscience.

COUMA NOU FORME NOU CONSCIENCE

8. (a) Couma nou leker kapav influence nou conscience, ek ki nou bizin plus prend en consideration kan nou prend bann decision? (b) Kifer enn conscience clair li pa assez pou enn chretien? (Guette note.)

8 Couma ou prend enn decision ki basé lor ou conscience? Li parette ki certain zis analyse seki zot pensé ek ressenti endan zot, ek lerla zot decidé ki zot pou faire. Apré zot kapav dire: “Bé sa pa fatigue mo conscience.” Bann desir nou leker kapav bien fort ek zot kapav mem influence nou conscience. La Bible dire: “Leker pli traitre ki n’importe ki lezot kitsoz ek li bien mauvais. Kisannla kapav konn li?” (Jérémie 17:9) Alors, kan nou prend bann decision, fodé pa ki nou plus prend en consideration bann  desir nou leker. Au contraire, nou envie avant tou guetté ki kitsoz pou faire Jéhovah plaisir. *

9. Ki été la crainte pou Bondié, ek couma sa bizin influence nou conscience?

9 Si enn decision basé vrai-mem lor nou conscience ki nou’nn bien formé, li pou reflete nou la crainte pou Bondié, pa nou bann desir personnel. Anou prend enn l’exemple pou explik sa. Gouverneur Nehémia ki ti fidele, ti ena droit demann le peuple dan Jérusalem paye certain contribution ek certain taxe. Pourtant, li pa ti faire sa. Kifer? Si li ti faire dominere avek peuple Bondié, li ti riské pa faire Jéhovah plaisir. Ek sa c’est enn kitsoz ki li pa ti envie faire ditou. Li ti dire: “Moi, mo pa ti agir coumsa, a cause mo la crainte pou Bondié.” (Nehémia 5:15) Li important ki nou ena enn la crainte sincere pou Bondié, enn la crainte profond pou pa deplaire nou Papa ki dan le ciel. Sa qualité la crainte ki rempli ar respé-la pou pousse nou pou rod direction ki sorti dan Parole Bondié kan nou ena bann decision pou prend.

10, 11. Ki bann principe biblik ki appliké concernant lalkol, ek couma eski nou kapav gagne direction Bondié pou mette sa bann principe-la en pratik?

10 Par exemple, anou koz concernant lalkol. Enn decision ki beaucoup parmi nou ena pou prend dan bann fête c’est: Eski mo pou boire ou-soit non? En premier, nou bizin forme nou conscience. Ki bann principe biblik ki appliké? La Bible pa condamne boire lalkol avek moderation. Li mem loué Jéhovah parski Li’nn donne nou di-vin. (Psaume 104:14, 15) Mais, la Bible condamne boire trop beaucoup ek bann fête kot pena okenn controle. (Luc 21:34; Romains 13:13) En plus, li classe  boire ziska sou ensam avek bann peché ki bien grave couma fornication ek l’adultere. *1 Corinthiens 6:9, 10.

11 Sa bann qualité principe-la forme nou conscience ek faire li vinn sensible. Alors kan nou bizin decidé si nou pou boire dan enn fête, ou-soit non, nou pose-nou bann question couma: ‘Ki qualité fête pé organisé? Eski li riské vinn enn fête kot pena okenn controle? Ki tendance mo ena? Eski mo content boire, eski mo depann lor lalkol, eski mo boire pou mette-moi dan enn lot mood ek pou mo relax? Eski mo ena assez controle pou mette enn limite ar quantité ki mo boire?’ Kan nou reflechi lor bann principe biblik ek bann question ki zot soulevé dan nou l’esprit, nou bizin prié Jéhovah pou ki Li guide nou. (Psaume 139:23, 24) Coumsa nou pé invite Jéhovah pou guide nou avek so l’esprit saint. Nou pé forme aussi nou conscience pou ki li en accord avek bann principe Bondié. Mais ena enn lot kitsoz aussi ki nou bizin prend compte dan nou bann decision.

KIFER NOU BIZIN PREND COMPTE CONSCIENCE LEZOT?

Enn conscience ki formé par la Bible kapav aide ou pou decidé si ou pou boire ou-soit non

12, 13. Cite certain raison kifer conscience bann chretien pa pareil, ek couma nou kapav faire face ar sa bann difference-la?

12 Parfois ou kapav etonné pou trouvé ziska ki point conscience bann chretien kapav different. Enn frere kapav soké par enn pratik ou-soit enn coutume, alors ki enn lot trouve plaisir pou faire sa ek pa trouve nanyin mal ladan. Par exemple, enn kikenn kapav content pou prend enn ti verre avek deux-trois camarade pendant ki zot pé passe enn soirée ensam pou detann-zot, alors ki enn lot kapav troublé par sa. Kifer ena sa difference-la, ek couma eski sa bizin influence nou bann decision?

13 Ena beaucoup raison kifer bann dimoune different. Zot inn grandi ek inn vive dan bann l’environnement ki pa pareil. Par exemple, certain faire attention parski dan le passé zot inn lutté kont enn faiblesse ek kitfois zot pa’nn touletan reussi. (1 Rois 8: 38, 39) Si enn kikenn ena probleme lalkol, so conscience pou pli sensible. Si li vinn kot ou, kitfois so conscience pou pousse li pou refuse lalkol, ek so conscience pou ena raison pou faire sa. Eski ou pou offensé? Eski ou pou insisté? Non. Ki ou konn so bann raison ou-soit non—bann raison ki kitfois li prefere pa dire dan sa ler-la—ou l’amour pou ou frere pou pousse ou pou montré consideration pou li.

14, 15. Dan ki domaine, conscience bann membre dan congregation premier siecle ti reagir dan different fason, ek ki conseil Paul ti donné?

14 L’apotre Paul ti trouvé ki conscience bann chretien ki ti vive dan premier siecle ti reagir dan different fason. Dan sa lepok-la, conscience certain chretien ti troublé concernant certain mangé ki ti’nn sacrifié ar bann zidole. (1 Corinthiens 10:25) Conscience Paul pa ti derange li ki vann sa bann mangé-la apré dan bazar. Pou li, bann zidole ti enn nanyin ditou, jamais zot ti proprietaire mangé parski, de toute fason, c’est Jéhovah ki’nn crée sa ek sa pou Li. Pourtant, Paul ti comprend ki dan sa domaine-la lezot pa ti pense couma li. Kitfois certain ti bien impliké dan l’adoration bann zidole avant ki zot vinn chretien. Pou zot, n’importe ki kitsoz ki mem avant ti’nn ena enn rapport avek l’idolatrie, ti sok zot. Couma Paul ti pou reglé sa probleme-la?

15 Paul ti dire: “Mais nou bann ki fort, nou bizin sarié faiblesse bann ki faible, ek pa faire nou-mem plaisir. Parski mem Christ pa finn faire li-mem plaisir.” (Romains 15:1, 3) Paul ti comprend ki nou bizin mette bann besoin nou bann frere avant nou bann prop besoin pareil couma Jésus ti faire. Enn lot fois, kan li ti discute lor sa sujet-la, Paul ti dire ki li ti pou prefere pa mange la viande ditou. Kifer? Pou li pa faire enn brebis tombé, enn brebis ki ena valeur ek pou ki Christ inn donne so la vie.—1 Corinthiens 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Kifer bann ki zot conscience empeche zot faire certain kitsoz, bizin evite juge bann ki zot conscience reagir dan enn different fason?

16 Parkont, bann ki ena enn conscience ki empeche zot faire certain kitsoz, fodé pa ki zot critik lezot ek insisté ki tou  dimoune pense pareil couma zot lor bann kitsoz ki depann lor conscience chaque dimoune. (Romains 14:10) En realité, nou servi nou conscience pou juge nou-mem, mais pa pou juge lezot. Rappel bann parole Jésus: “Arrete jugé pou ki pa juge zot.” (Matthieu 7:1) Dan congregation, personne pa pou envie crée bann debat lor bann question ki concerne nou conscience. Nou bizin plutot rod bann fason pou favorise l’amour ek l’unité ek encourage sakenn nou camarade, au lieu ki nou dechire-nou entre nou.—Romains 14:19.

COUMA ENN BON CONSCIENCE FAIRE NOU GAGNE BANN BIENFAIT

Enn bon conscience kapav guide nou toute longue nou la vie, ek faire nou ressenti la joie ek la paix dan nou-mem

17. Ki finn arrive conscience beaucoup dimoune zordi?

17 L’apotre Pierre ti ecrire: “Ena enn bon conscience.” (1 Pierre 3:16) Enn conscience ki pur devant lizié Jéhovah, li enn grand benediction. Li pa pareil couma conscience beaucoup dimoune  zordi. Paul ti koz lor bann dimoune ki zot ‘conscience finn coumadir marké avek enn ferraille bien chaud.’ (1 Timothée 4:2) Enn ferraille ki bien chaud brule la peau, li laisse enn mark ek li faire la peau-la vinn insensible. Beaucoup dimoune ena enn conscience ki, coumadir, inn mort. Zot conscience inn tellement gagne mark ek li’nn vinn tellement insensible ki li nepli envoye bann warning, li nepli protesté, ou-soit li nepli faire zot honté ou-soit faire zot senti-zot coupable kan zot faire enn kitsoz ki mauvais. Zordi li parette ki beaucoup dimoune bien content ki zot pa senti-zot coupable.

18, 19. (a) Kan enn dimoune senti-li coupable ou-soit li ressenti la honte, ki bienfait sa bann sentiment-la kapav faire li gagné? (b) Ki nou kapav faire si nou conscience contigne puni nou pou bann peché ki nou finn faire dan le passé ek pou ki nou’nn fini repenti?

18 Avredir, kan nou senti-nou coupable, c’est kitfois enn fason pou nou conscience dire nou ki nou finn faire enn  mauvais kitsoz. Kan sa sentiment-la pousse enn dimoune ki’nn faire peché pou repenti, li kapav gagne pardon mem pou pli grand peché ki li’nn faire. Par exemple, le roi David ti coupable pou enn peché bien grave mais Bondié ti pardonne li surtout parski li ti repenti avek tou so leker. Li ti ressenti la haine pou so mauvais action ek a partir sa moment-la, li ti determiné pou obeir bann la loi Jéhovah. Par seki li’nn vive, li ti trouvé ki Jéhovah “bon ek [Li] disposé pou pardonné.” (Psaume 51:1-19; 86:5) Mais ki nou pou faire si nou contigne senti-nou coupable ek nou ressenti la honte ek sa contigne fatigue nou beaucoup mem apré ki nou finn repenti ek nou finn gagne pardon?

19 Parfois conscience enn dimoune ki’nn faire peché kapav trop condamne li ek contigne fatigue li ek faire li senti-li coupable mem apré ki sa bann sentiment-la nepli servi nanyin. Dan sa bann situation-la, kitfois nou bizin assure nou leker ki pé condamne nou, ki Jéhovah pli grand ki tou seki enn humain kapav ressenti. Nou bizin croire dan l’amour ek dan pardon Jéhovah, ek accepté sa, pareil couma nou encourage lezot pou faire. (1 Jean 3:19, 20) Parkont, enn conscience pur faire nou ressenti la paix dan nou-mem, li faire nou gagne trankilité ek enn la joie profond ki rare pou trouvé dan sa le monde-la. Beaucoup dimoune ki avant ti pratik bann peché grave, inn konn sa grand soulagement-la ek zordi zot pé servi Jéhovah avek enn bon conscience.—1 Corinthiens 6:11.

20, 21. (a) Ki sa livre-la pou aide ou faire? (b) En tant ki chretien, ki liberté nou ena, mais couma eski nou bizin servi sa liberté-la?

20 Sa livre-la pou aide ou trouve sa la joie-la, pou ou garde enn bon conscience tant ki ou pé vive dan bann dernier jour ki bien difficile dan sa le monde Satan-la. Bien sur, sa livre-la pa kapav explik tou bann la loi ek bann principe biblik ki nou bizin maziné ek appliké dan bann situation ki nou joinde toulé-jour. En plus, pou bann question ki concerne nou conscience, pa attann pou trouve bann la loi simple ki ecrire noir lor blanc. L’objectif sa livre-la, c’est pou aide ou  forme ou conscience ek faire li vinn sensible a mesure ki ou etudié couma applik Parole Bondié dan ou la vie toulé-jour. “La loi Christ,” li pa pareil couma la Loi Moïse. Li invite bann ki suive li pou vive plus dapré zot conscience ek bann principe, ki dapré bann la loi ki’nn ecrire. (Galates 6:2) Dan sa fason-la, Jéhovah donne bann chretien enn liberté extraordinaire. Mais, so Parole rappel nou ki fodé jamais nou servi sa liberté-la couma enn “voile pou couvert le mal.” (1 Pierre 2:16) Sa qualité liberté-la plutot donne nou enn joli l’occasion pou montré nou l’amour pou Jéhovah.

21 Examine dan la priere couma ou kapav vive pli bien en accord avek bann principe biblik ek apré, faire seki ou finn decidé. Sa pou permette ou contigne enn kitsoz important ki ti commencé kan ou ti aprann konn Jéhovah pou premier fois. Ou “bann capacité mental” pou entrainé “a force inn pratiké.” (Hébreux 5:14) Ou conscience ki’nn formé par la Bible pou utile pou ou toulé-jour dan ou la vie. Pareil couma enn boussole ki guide enn voyageur, ou conscience pou aide ou pou prend bann decision ki faire plaisir ou Papa ki dan le ciel. Sa li enn fason sur pou reste dan l’amour Bondié.

^ par. 5 Dan bann l’Écritures hébraïques, nou pa trouve enn mot exact pou “conscience.” Mais, li clair ki pé koz lor conscience dan bann l’exemple couma seki mentionné ici. Kan koz lor “leker,” en general pé koz lor seki enn dimoune été endan. Par exemple, ici dan sa cas-la, li clair ki la Bible pé koz lor enn partie precis seki enn dimoune été endan, setadir so conscience. Dan bann l’Écritures grecques chrétiennes, mot grec ki’nn traduire par “conscience” parette apepré 30 fois.

^ par. 8 La Bible montré ki li pa toujours assez pou ena enn conscience clair. Par exemple, Paul ti dire: “Mo koné ki pena nanyin ki temoigne kont moi. Pourtant mo pa dire ki a cause sa mo juste, mais c’est Jéhovah ki examine moi.” (1 Corinthiens 4:4) Mem bann ki persecute bann chretien, pareil couma Paul ti deja faire, kapav faire sa avek enn conscience clair parski zot pensé ki Bondié d’accord avek seki zot pé faire. Li bien important ki nou conscience li clair devant nou lizié ek en mem temps pur devant lizié Bondié.—Actes 23:1; 2 Timothée 1:3.

^ par. 10 Remarké ki beaucoup docteur dire ki li pa vrai-mem possible pou bann alkolik boire avek moderation; pou bann alkolik, “moderation” vedir pa boire ditou.