Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

“Reste dan l’amour Bondié”

 CHAPITRE 15

Ou kapav gagne satisfaction pou travail dur ki ou faire

Ou kapav gagne satisfaction pou travail dur ki ou faire

“Ki tou dimoune . . . gagne satisfaction pou tou sa travail dur ki li’nn faire-la.”—ECCLÉSIASTE 3:13.

1-3. (a) Couma beaucoup dimoune considere zot travail? (b) Ki l’attitude la Bible encourage nou pou ena lor travail, ek ki bann question nou pou reponn dan sa chapitre-la?

ZORDI dan le monde, pou beaucoup dimoune, travail li pa enn plaisir ditou. Zot rinté pendant beaucoup l’heure-temps dan enn travail ki zot pa toujours content, ek a cause sa toulé-jour zot stressé parski zot koné ki zot bizin al travail. Ki kapav pousse bann dimoune ki ena sa qualité l’attitude-la pou interessé personnellement ar zot travail, kitfois mem gagne satisfaction pou travail ki zot faire?

2 La Bible encourage nou pou ena enn l’attitude positif lor travail, mem si travail-la dur. Li montré ki travail ek resultat ki nou gagné kan nou travail, zot enn benediction. Salomon ti ecrire: “Ki tou dimoune mangé, ek boire ek gagne satisfaction pou tou sa travail dur ki li’nn faire-la. Sa c’est enn don ki Bondié donné.” (Ecclésiaste 3:13) Jéhovah content nou ek Li envie toujours donne nou seki pli bon. Li envie ki nou trouve satisfaction dan nou travail ek ki nou profite resultat nou bann zeffort. Pou nou reste dan so l’amour, nou bizin vive en accord avek so fason pensé ek so bann principe concernant travail.—Ecclésiaste 2:24; 5:18.

3 Dan sa chapitre-la, nou pou reponn quatre question: Couma nou kapav gagne satisfaction pou travail dur ki nou faire? Ki qualité travail ki pa bon pou bann vrai chretien? Couma nou kapav garde l’equilibre entre nou travail ek bann activité spirituel? Ek ki travail pli important nou kapav faire?  Mais avant, anou guette l’exemple sa deux pli grand travailleur ki ena dan l’univers-la: Jéhovah ek Jésus Christ.

PLI GRAND TRAVAILLEUR KI KAPAV ENA EK SO ZOUVRIER QUALIFIÉ

4, 5. Couma la Bible montré ki Jéhovah Li enn travailleur productif?

4 Jéhovah, Li pli grand travailleur ki kapav ena. Genèse 1:1 dire: “Au commencement Bondié ti crée le ciel ek la terre.” Kan Bondié ti fini so travail creation en rapport avek la terre, Li ti dire ki resultat sa travail-la ti “bien bon.” (Genèse 1:31) Sa vedir ki Li ti cent pour cent satisfait avek travail ki Li ti’nn faire en rapport avek la terre. Jéhovah, “nou Bondié heureux,” surement ti ressenti enn grand la joie parski Li ti enn travailleur productif.—1 Timothée 1:11.

5 Nou Bondié travail dur, jamais Li pa arrete travail. Longtemps apré ki Bondié ti’nn crée la terre ek tou seki ena lor la, Jésus ti dire: “Mo Papa inn contigne travail ziska asterla.” (Jean 5:17) Ki travail so Papa ti pé faire? Depuis le ciel kot Li resté, Li finn surement contigne guide ek prend soin bann dimoune. Li finn produire “enn nouveau creation,” setadir bann chretien ki’nn gagne l’esprit saint ki pou regne avek Jésus dan le ciel. (2 Corinthiens 5:17) Li’nn travail pou realise so projet ki concerne bann dimoune—ki bann ki content Li gagne la vie eternel dan enn le monde nouveau. (Romains 6:23) Surement Jéhovah bien content avek resultat so travail. Bann million dimoune inn accepté message so Royaume kan Li finn attire zot ek kan zot finn faire bann changement dan zot la vie pou reste dan so l’amour.—Jean 6:44.

6, 7. Kifer nou kapav dire ki Jésus li enn kikenn ki ti travail dur depuis bien longtemps?

6 Jésus aussi li enn kikenn ki travail dur, ek sa depuis bien longtemps. Avant li vinn lor la terre, li ti servi couma enn “zouvrier qualifié” kan li ti travail avek Bondié pou crée tou kitsoz ki “dan le ciel ek lor la terre.” (Proverbes 8:22-31; Colossiens 1:15-17) Kan li ti lor la terre, Jésus ti contigne travail dur.  Alors ki li ti encore jeune, li ti aprann enn metier dan domaine construction. Bann dimoune ti appel li “charpentier.” * (Marc 6:3) Enn charpentier ti bizin travail bien dur lor plan physik ek li ti bizin konn faire beaucoup kitsoz, surtout ki dan sa lepok-la pa ti ena la scierie, bann quincaillerie, ni bann zouti electrik. Eski ou kapav mazinn Jésus pé al rod so prop di-bois pou li travail? Kitfois li-mem li ti bizin coupe bann pié ek traine so bann di-bois ziska l’endroit kot li ti pé travail. Eski ou kapav mazinn Jésus pé construire bann lakaz? Li ti bizin prepare bann poteau ek fixé zot, faire bann la porte ek mem certain meuble! Pena doute ki Jésus ti koné personnellement ki satisfaction gagné kan donne beaucoup la peine pou faire enn bon travail.

7 Pou accompli so ministere, Jésus ti travail bien dur. Pendant trois an et demi, li ti consacré-li net dan sa travail ki ti bien important-la. Parski li ti envie joinde pli beaucoup dimoune possible, li pa ti perdi so le temps; li ti leve boner gramatin ek li ti travail ziska tard a soir. (Luc 21:37, 38; Jean 3:2) Li ti deplacé, li ti al “dan enn la ville apré lot ek dan enn village apré lot, li ti preché ek li ti annonce la bonne nouvelle lor royaume Bondié.” (Luc 8:1) Pou faire bann dimoune konn message la bonne nouvelle, li ti marche bann centaine kilometre lor bann chemin rempli ar la poussiere.

8, 9. Couma eski Jésus ti gagne satisfaction pou travail dur ki li ti faire?

8 Eski Jésus ti gagne satisfaction pou travail dur ki li ti faire dan so ministere? Oui! Li ti seme bann la grain, setadir la verité lor Royaume Bondié, ek kan li ti allé, li ti quitte bann karo ki ti’nn paré pou recolté. Kan Jésus ti faire travail Bondié, sa ti tellement donne li la force ki li ti disposé pou reste sans mangé pou li kapav accompli sa travail-la. (Jean 4:31-38) Mazinn satisfaction ki surement li ti gagné kan, a la fin so ministere lor la terre, li ti kapav dire so Papa avek sincerité: “Mo’nn  glorifié toi lor la terre, parski mo’nn fini travail ki to ti donne moi pou faire.”—Jean 17:4.

9 Pena doute ki Jéhovah ek Jésus zot pli grand l’exemple bann ki gagne satisfaction pou travail dur ki zot inn faire. Nou l’amour pou Jéhovah pousse nou pou “imite Bondié.” (Éphésiens 5:1) Nou l’amour pou Jésus pousse nou pou “suive bien so trace.” (1 Pierre 2:21) Alors asterla anou guetté couma nou aussi nou kapav gagne satisfaction pou travail dur ki nou faire.

COUMA NOU KAPAV GAGNE SATISFACTION POU TRAVAIL DUR KI NOU FAIRE

Kan ou applik bann principe la Bible, sa kapav aide ou pou gagne satisfaction pou travail dur ki ou faire

10, 11. Ki kapav aide nou pou developpe enn l’attitude positif lor nou travail?

10 Travail profane ena so place dan la vie bann vrai chretien. Nou envie gagne satisfaction dan nou travail, ek nou envie ki sa faire nou di-bien. Mais kan nou faire enn travail ki nou pa content, sa kapav bien difficile. Dan sa cas-la, couma eski nou kapav gagne satisfaction pou travail ki nou faire?

11 Kan nou developpe enn l’attitude positif. Li pa touletan possible pou change nou situation, mais nou kapav change nou l’attitude. Kan nou medite lor fason pensé Bondié, sa kapav aide nou pou developpe enn l’attitude positif concernant nou travail. Par exemple si ou chef enn famille, maziné ki ou travail, mem si li kapav parette degradant, permette ou donne ou famille seki li bizin lor plan materiel. Prend soin ou famille, li pa enn kitsoz ki banal devant lizié Bondié. So Parole dire ki enn kikenn ki pa donne so famille seki li bizin, “li pire ki enn dimoune ki’nn renié Jéhovah.” (1 Timothée 5:8; note) Maziné ki ou travail, li enn moyen ki permette ou reussi enn l’objectif. Li permette ou rempli enn responsabilité ki Bondié inn confié ou. Si ou reconette sa, li pou pli facile pou ou gagne enn certaine satisfaction ek motivation ki kitfois ou bann collegue pena.

12. Couma eski li dan nou l’avantage kan nou serieux ek honnete dan nou travail?

12 Kan nou serieux dan nou travail ek nou honnete. Travail  dur ek aprann couma pou faire enn travail bien, kapav faire nou gagne bann bon resultat. Souvent bann patron bien apprecié bann travailleur ki serieux ek ki faire zot travail bien. (Proverbes 12:24; 22:29) En tant ki bann vrai chretien, nou bizin aussi honnete dan nou travail—fodé pa nou kokin l’argent ek materiau nou patron, ni kokin le temps ki nou bizin travail pou li. (Éphésiens 4:28) Pareil couma nou ti trouvé dan chapitre avant, kan nou honnete sa li dan nou l’avantage. Kan enn employé ena reputation enn dimoune honnete, lezot pou ena confiance en li. Ki nou patron remarké ki nou travail dur ou-soit ki li pa remarké, nou pou gagne enn satisfaction parski nou ena “enn conscience droite,” ek nou koné ki nou pé faire  plaisir nou Bondié ki nou content.—Hébreux 13:18; Colossiens 3:22-24.

13. Kan nou ena enn bon conduite dan travail, ki l’effet sa kapav ena?

13 Kan nou reconette ki nou conduite kapav glorifié Bondié. En tant ki chretien, kan nou ena enn conduite exemplaire dan nou travail, nou bann collegue pou bizin remark sa. Ki l’effet sa pou ena? Nou pou kapav “faire l’enseignement nou Sauveur, Bondié, vinn pli joli.” (Tite 2:9, 10) Oui, nou bon conduite kapav faire lezot trouve beauté nou l’adoration pou Bondié. Sa kapav attire zot. Zis maziné ki ou pou ressenti si enn collegue montré l’interet pou la verité a cause bon l’exemple ki ou’nn donné dan ou travail! Mais pli important, ki kitsoz kapav faire ou gagne plus satisfaction ki kan ou koné ki ou bon conduite glorifié Jéhovah ek faire so leker content?—Proverbes 27:11; 1 Pierre 2:12.

SERVI OU DISCERNEMENT KAN OU CHOISIR ENN TRAVAIL

14-16. Kan nou ena pou prend bann decision concernant travail, ki bann question important nou bizin examiné?

14 La Bible pa donne tou ti detail concernant ki travail nou gagne droit faire ou-soit pa gagne droit faire. Mais sa pa vedir ki nou kapav accepté n’importe ki qualité travail sans ki nou prend compte seki sa impliké. Parole Bondié kapav aide nou pou choisir enn travail productif ek honnete ki faire Bondié plaisir, ek evite enn travail ki pa pou faire Li plaisir. (Proverbes 2:6) Kan nou ena decision pou prend concernant travail, ena deux question important ki nou bizin reponn.

15 Eski si mo pou faire sa travail-la, mo pou faire enn kitsoz ki la Bible condamné? Parole Bondié condamne dan enn fason bien clair, kokin, koz menti ek faire bann zidole. (Exode 20:4; Actes 15:29; Éphésiens 4:28; Révélation 21:8) Nou pou refuse n’importe ki travail ki demann nou faire bann kitsoz coumsa. Nou l’amour pou Jéhovah jamais pa pou permette nou  accepté enn travail ki pou faire nou participe dan bann pratik ki kont bann commandement Bondié.—1 Jean 5:3.

16 Eski sa travail-la pou faire nou participe dan enn pratik ki condamné, ou-soit eski sa pou faire nou encourage sa pratik-la? Anou prend enn l’exemple. Pena nanyin mal pou travail couma enn receptionniste. Mais, ki enn chretien pou faire si offert li enn travail coumsa dan enn clinik kot faire zis l’avortement? Li vrai ki so travail pa pou demann li aidé vrai-mem kan pé faire bann l’avortement. Pourtant, eski travail ki li pou  faire toulé-jour pa pou permette ki sa clinik-la contigne fonctionné, alors ki l’avortement li enn pratik ki kont Parole Bondié? (Exode 21:22-24) Parski nou content Jéhovah, nou pa pou envie mele-nou avek bann pratik ki kont bann l’Ecriture.

17. (a) Ki bann kitsoz nou bizin prend en consideration kan nou prend bann decision concernant nou travail? (Guette l’encadré “ Eski mo kapav accepté sa travail-la?”) (b) Couma nou conscience kapav aide nou prend bann decision ki faire Bondié plaisir?

17 Si nou analyse bien bann reponse pou sa deux question ki posé dan paragraphe 15 ek 16-la, nou pou kapav reglé certain probleme par rapport ar travail ki nou bizin choisir. En plus, ena lezot kitsoz ki li bon nou prend en consideration kan nou prend bann decision dan sa domaine-la. * Nou pa kapav  attann ki l’esclave fidele et avisé etabli enn la liste ki dire ki nou bizin faire ou-soit pa faire dan tou situation ki nou kapav joinde. C’est la kot nou bizin servi nou discernement. Pareil couma nou ti aprann dan chapitre 2, nou bizin forme nou conscience kan nou aprann couma pou applik Parole Bondié dan nou la vie toulé-jour. Kan nou “bann capacité mental” inn formé “a force inn pratiké,” nou conscience pou aide nou prend bann decision ki pou faire Bondié plaisir ek ki pou permette nou reste dan so l’amour.—Hébreux 5:14.

GARDE ENN L’ATTITUDE EQUILIBRÉ LOR TRAVAIL

18. Kifer li pa facile pou garde nou l’equilibre spirituel?

18 Li pa facile pou garde enn equilibre spirituel alors ki nou pé vive dan bann “dernier jour,” enn “lepok critik ki difficile pou supporté.” (2 Timothée 3:1) Parfois li bien difficile pou trouve enn travail ek garde sa travail-la. En tant ki bann vrai chretien, nou reconette l’importance pou travail dur pou donne nou famille seki zot bizin. Mais pression ki ena dan travail ek fason pensé materialiste ki ena dan le monde kapav contamine nou, ek si nou pa faire attention, sa kapav empeche nou participe dan bann activité spirituel. (1 Timothée 6:9, 10) Anou guetté couma nou kapav garde nou l’equilibre kan nou “verifié bien bann kitsoz ki pli important.”—Philippiens 1:10.

19. Kifer Jéhovah merite tou nou confiance, ek kan nou ena sa qualité confiance-la, ki bann piege nou evité?

19 Mette tou ou confiance en Jéhovah. (Proverbes 3:5, 6) Eski Jéhovah pa merite tou nou confiance? Apré tou, Li interessé ar nou. (1 Pierre 5:7) Li konn nou bann besoin pli bien ki nou, ek so la main jamais trop courte pou aide nou. (Psaume 37:25) Alors li bon ki nou ecouté kan so Parole rappel nou: “Pa laisse l’amour pou l’argent domine zot la vie, alors ki zot contente-zot ar seki zot ena. Parski [Bondié] inn dire: ‘Jamais mo pou quitte toi, ni mo pou abandonne  toi.’” (Hébreux 13:5) Beaucoup serviteur Jéhovah ki dan service a plein temps kapav temoigné couma Bondié ena capacité pou donne nou seki nou bizin pou vive. Si nou ena full confiance ki Jéhovah interessé ar nou, nou pa pou tracassé plus ki necessaire pangar nou pa kapav donne nou famille seki zot bizin. (Matthieu 6:25-32) Nou pa pou laisse nou travail profane faire nou neglige bann activité spirituel, couma  predication ek bann reunion.—Matthieu 24:14; Hébreux 10:24, 25.

20. Ki sa vedir garde enn lizié simple, ek couma ou kapav faire sa?

20 Garde ou lizié simple. (Matthieu 6:22, 23) Kan enn chretien ena lizié simple, sa vedir ki li pa complik so la vie ar enn quantité kitsoz. So lizié fixé lor enn sel l’objectif: faire volonté Bondié. Si nou lizié fixé couma bizin lor l’objectif pou faire volonté Bondié, nou pa pou obsedé pou galope derriere enn travail ki pou faire nou gagne beaucoup kass ni derriere enn la vie pli confortable. Nou pa pou laisse-nou aussi influencé par publicité ki rod faire nou croire ki pou nou heureux, nou bizin touletan pé acheté bann dernier modele ki pli bon. Couma ou kapav garde ou lizié simple? Evite mette bann dette inutile lor ou. Pa rempli ou la vie avek bann kitsoz ki pou demann trop le temps ek l’attention. Suive conseil la Bible ki dire ki nou bizin contente-nou ar “mangé ek linge.” (1 Timothée 6:8) Faire tou pou simplifié ou la vie autant ki possible.

21. Kifer nou bizin fixé bien nou bann priorité, ek ki bizin passe en premier dan nou la vie?

21 Etabli bann priorité spirituel, ek pa abandonne zot. Dan la vie, nou pa kapav faire tou seki nou envie. A cause sa, nou bizin etabli bann priorité. Sinon, deja ki nou pena beaucoup le temps, bann kitsoz ki pa important pou prend le temps ki nou bizin consacré pou bann kitsoz ki pli important. Ki kitsoz bizin pli important ki tou lezot kitsoz dan nou la vie? Pou beaucoup dimoune dan le monde, seki pli important, c’est enn bel l’education ki pou permette zot gagne enn travail ki bien payé dan sa systeme-la. Mais Jésus ti encourage so bann disciple pou ‘contigne rod le royaume avant tou kitsoz.’ (Matthieu 6:33) Oui, en tant ki bann vrai chretien, nou mette Royaume Bondié en premier dan nou la vie. Nou fason vive, setadir nou bann choix, nou bann l’objectif, ek nou bann activité, bizin montré ki bann l’interet Royaume Bondié ek volonté Bondié passe en premier dan nou la vie.  Zot pli important pou nou ki seki nou bizin lor plan materiel ek nou bann activité profane.

TRAVAIL DUR DAN MINISTERE

Nou kapav montré nou l’amour pou Jéhovah kan nou faire travail predication vinn enn priorité dan nou la vie

22, 23. (a) Ki travail pli important pou bann vrai chretien, ek couma nou kapav montré ki sa travail-la important pou nou? (Guette l’encadré “ Mo decision inn faire moi gagne la joie ek satisfaction.”) (b) Ki ou determination concernant ou travail profane?

22 Nou koné ki la fin bien pré. A cause sa nou concentré nou l’attention lor travail principal ki bann vrai chretien bizin faire, setadir preché ek faire bann disciple. (Matthieu 24:14; 28:19, 20) Pareil couma nou Modele, Jésus, nou envie consacré tou nou le temps dan sa travail ki kapav sap bann la vie-la. Couma nou kapav montré ki sa travail-la important pou nou? La plupart serviteur Bondié consacré-zot avek tou zot leker dan travail predication en tant ki bann proclamateur. Certain inn organise-zot pou servi couma pionnier ou-soit missionnaire. Beaucoup parent reconette l’importance pou ena bann l’objectif spirituel, ek a cause sa zot inn encourage zot bann zenfant pou prend service a plein temps. Eski sa bann proclamateur zelé-la gagne satisfaction pou travail dur ki zot faire? Bien sur! Servi Jéhovah avek tou nou nâme, c’est fason pli sur pou amenn enn la vie ki faire nou gagne la joie, satisfaction, ek enn quantité benediction.—Proverbes 10:22.

23 Beaucoup parmi nou obligé travail pendant beaucoup l’heure-temps pou kapav donne zot famille seki zot bizin lor plan materiel. Maziné ki Jéhovah envie ki nou gagne satisfaction pou sa travail dur ki nou faire-la. Si nou adopté enn l’attitude ek enn conduite ki en accord avek so fason pensé ek so bann principe, nou pou kapav trouve satisfaction dan nou travail. Mais, anou determiné pou jamais pa laisse nou travail profane detourne-nou ar travail ki pli important pou nou, setadir preche bon nouvelle lor Royaume Bondié. Kan nou faire sa travail-la vinn enn priorité dan nou la vie, nou montré nou l’amour pou Jéhovah ek lerla nou reste dan so l’amour.

^ par. 6 Mot grec ki traduire par “charpentier,” li “enn terme general ki ti servi concernant enn dimoune ki ti travail di-bois, ki ti construire bann lakaz ou-soit ti faire bann meuble ou lezot kitsoz en di-bois.”

^ par. 17 Pou gagne plus renseignement lor bann kitsoz ki nou bizin prend en consideration kan nou pé choisir enn travail, guette La Tour de Garde 15 avril 1999, page 28-30, ek 15 octobre 1982, page 26, en français.