Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

Ki l’attitude nou bizin ena envers enn dimoune ki’nn exclu?

Ki l’attitude nou bizin ena envers enn dimoune ki’nn exclu?

Pena beaucoup kitsoz ki faire nou plus la peine ki kan enn membre nou famille ou-soit enn bon camarade exclu dan congregation parski li’nn commette enn peché ek li pa’nn repenti. Fason ki nou reagir envers seki la Bible dire lor sa sujet-la kapav montré profondeur nou l’amour pou Bondié ek aussi nou fidelité envers sa disposition ki Li’nn prend-la. * Anou examine certain question lor sa sujet-la.

Ki l’attitude nou bizin ena envers enn dimoune ki’nn exclu? La Bible dire: “Arrete frequente enn kikenn ki dire ki li enn frere, mais ki enn fornicateur, enn dimoune ki toujours envie gagne plus, ou-soit enn kikenn ki pratik l’idolatrie, ou-soit enn kikenn ki insulté lezot, ou-soit enn soulard, ou-soit enn kikenn ki trompe dimoune pou tire l’argent. Fodé pa mem mange avek enn dimoune coumsa.” (1 Corinthiens 5:11) Concernant n’importe ki dimoune ki “pa reste dan l’enseignement Christ,” nou lire: “Pa recevoir li jamais dan zot lakaz ek pa dire li bonjour. Parski enn kikenn ki dire li bonjour pé participe dan so bann mauvais action.” (2 Jean 9-11) Nou pena okenn rapport spirituel ni amical avek bann dimoune ki exclu. La Tour de Garde 15 décembre 1981, page 23, en français, ti dire: “Nou tou koné par l’experience ki enn simple ‘bonjour’ kapav vinn premier pas ki amenn vers enn conversation ek kitfois mem vers enn l’amitié. Eski nou envie faire sa premier pas-la avek enn dimoune ki exclu?”

Eski li vrai-mem necessaire ki nou coupe tou contact avek bann ki exclu? Oui. Nou ena different raison pou faire sa. Premierement, sa concerne nou fidelité envers Bondié ek so Parole. Nou pa obeir Jéhovah zis kan sa arrange nou mais aussi kan sa difficile pou nou. L’amour pou Bondié pousse nou pou obeir tou so bann commandement parski nou reconette ki Li enn Bondié juste ki content nou, ek ki so bann la loi zot pou nou profit. (Isaïe 48:17; 1 Jean 5:3) Deuxiemement, kan nou coupe tou contact avek enn dimoune ki’nn faire peché ek ki pa repenti, sa protege  nou ek lezot aussi dan congregation. Sa empeche nou contaminé lor plan spirituel ek moral, ek sa permette nou garde bon reputation la congregation. (1 Corinthiens 5:6, 7) Troisiemement, kan nou tini ferme par rapport ar bann principe la Bible, sa kapav mem faire sa dimoune ki exclu-la di-bien. Kan nou soutenir decision ki comité judiciaire inn prend, nou kapav touche leker sa dimoune ki’nn faire peché-la ek ki ziska ler pa finn reagir kan bann ancien inn faire zeffort pou aide li. Kan li perdi sa l’amitié ki li ti ena avek bann dimoune ki li content-la, sa kapav aide li pou “realisé ki li’nn faire.” Sa kapav aussi aide li pou comprend ki seki li’nn faire li grave, ek pou faire seki bizin pou retourne vers Jéhovah.—Luc 15:17.

Ki nou pou faire si enn membre nou famille exclu? Bann membre enn famille, zot bien proche entre zot. C’est a cause sa ki dan enn situation coumsa, nou fidelité envers bann la loi Jéhovah kapav passe par enn vrai l’epreuve. Ki l’attitude nou bizin ena envers enn membre nou famille ki exclu? Nou pa kapav aborde tou situation dan sa livre-la, mais anou examine surtout deux situation ki arrivé pli souvent.

Dan enn premier situation, kitfois sa dimoune ki’nn exclu-la li enn membre la famille bien proche ki encore pé vive dan mem lakaz. Kan enn dimoune exclu, sa pa coupe so bann relation familial. Alors bann activité normal ki deroulé dan enn famille dan la vie toulé-jour ek bann contact avek li kapav contigné. Mais, par so conduite, sa dimoune-la inn choisir pou coupe tou relation spirituel entre li ek so famille ki Témoin. Alors bann membre so famille ki fidele nepli kapav participe avek li dan okenn activité spirituel. Par exemple, kan so famille reuni pou zot etudié la Bible, si sa dimoune exclu-la present, li pa pou participé. Mais si sa exclu-la li enn zenfant ki mineur, so bann parent encore toujours responsable pou enseigne ek discipline li. A cause sa, bann parent ki ena l’amour pou zot zenfant pou prend bann disposition pou faire enn l’etude la Bible avek sa zenfant-la. *Proverbes 6:20-22; 29:17.

Dan enn lot situation, kitfois sa membre nou famille ki exclu-la pa reste dan mem lakaz ki nou. Mem si ena bann contact limité  dan bann cas bien rare kot bizin occupe enn probleme familial, fodé diminué autant ki possible sa bann contact-la. Bann membre ki fidele dan enn famille chretien pa rod bann excuse pou joinde enn membre zot famille ki exclu ek ki pa reste dan mem lakaz ki zot. Au contraire, zot fidelité envers Jéhovah ek envers so l’organisation pousse zot pou respecté disposition ki’nn prend pou exclu enn dimoune. Kan zot reste fidele, sa li dan l’avantage sa dimoune ki’nn faire peché-la, ek sa kapav aide li pou tire profit ar sa discipline ki li’nn gagné-la. *Hébreux 12:11.

^ par. 1 Bann principe biblik ki concerne enn dimoune ki exclu applik aussi pou bann ki retire-zot volontairement dan congregation.

^ par. 2 Pou gagne plus renseignement lor bann zenfant mineur ki’nn exclu mais ki reste dan lakaz zot bann parent, guette La Tour de Garde 1er octobre 2001, page 16-17, ek 15 novembre 1988, page 20, en français.

^ par. 3 Pou gagne plus renseignement lor l’attitude ki nou bizin ena envers bann membre nou famille ki exclu, guette bann conseil biblik ki ena dan La Tour de Garde 15 avril 1988, page 26-31, ek 15 décembre 1981, page 25-30, en français.