Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

Bann fraction di-sang ek bann technik ki servi pou bann l’operation

Bann fraction di-sang ek bann technik ki servi pou bann l’operation

Bann fraction di-sang. Dan di-sang ena quatre composant principal: globule rouge, globule blanc, plaquette ek plasma. Bann ti-fraction di-sang sorti dan sa quatre composant-la. Par exemple, dan bann globule rouge ena enn proteine ki appel hémoglobine. Bann docteur servi bann produit ki faire avek hémoglobine ki zot inn prend avek enn zanimo ou-soit enn dimoune pou soigne bann malade ki bien anemie ou-soit ki’nn perdi beaucoup di-sang.

Dan plasma, ena 90 pour cent de l’eau. Ena aussi enn quantité hormone, di-sel mineral, enzyme, bann mineral ek di-sucre. Dan plasma ena aussi bann facteur coagulation, setadir bann element ki faire di-sang caillé plus vite pou arrete bann hemorragie. Ena aussi bann anticorps ki lutte kont bann maladie, ek bann proteine couma albumine. Parfois, si enn patient ena risk pou gagne enn certaine maladie, bann docteur kapav donne li bann piqure gammaglobuline ki zot tiré dan plasma bann dimoune ki’nn deja ena bann anticorps kont sa maladie-la. Dan bann globule blanc ena bann ti-fraction couma bann interféron ek bann interleukine. Grace a sa bann ti fraction-la, kapav traite certain infection viral ou-soit certain cancer.

Eski bann chretien kapav accepté bann traitement kot servi bann fraction di-sang? La Bible pa rente dan tou ti detail. Chaque chretien bizin prend so prop decision dapré so conscience devant Bondié. Kitfois, certain pou refuse tou bann ti-fraction di-sang parski zot base-zot lor la Loi ki Bondié ti donne bann Israélite. Dapré sa la loi-la, ti bizin ‘verse di-sang enn zanimo lor la terre apré ki ti’nn touye li.’ (Deutéronome 12:22-24) Ena lezot chretien ki, mem si zot refuse prend di-sang total ou-soit so bann composant  principal, kitfois zot accepté bann ti-fraction di-sang. Zot base-zot lor l’idée ki, arrive enn certain point, sa bann fraction-la nepli represente la vie sa creature kot inn tire sa di-sang-la.

Kan ou prend bann decision concernant bann fraction di-sang, demann ou-mem: ‘Eski mo comprend bien ki si mo refuse tou bann fraction di-sang, sa vedir ki en mem temps mo pé refuse certain produit ki permette pou lutte kont certain maladie? Eski mo comprend ki sa vedir aussi ki mo pé refuse certain produit ki faire di-sang caillé plus vite pou arrete bann hemorragie? Eski mo kapav explik enn docteur kifer mo accepté ou-soit mo refuse enn ou-soit plusieurs fraction di-sang?’

Bann technik ki servi pou bann l’operation. Parmi sa bann technik-la ena hémodilution ek technik pou recupere di-sang ki’nn perdi. Hémodilution, c’est enn technik kot devié enn partie di-sang enn patient, apré remplace li par enn solution ki augmente volume di-sang, ek a la fin retourne di-sang-la dan lekor patient-la. Enn deuxieme technik ki servi c’est recupere di-sang ki’nn perdi pendant enn l’operation ek apré di-sang-la retourne dan lekor sa patient-la. Bann docteur servi enn machine ki recupere sa di-sang-la dan partie lekor kot pé operé, ki nettoye li ou-soit filtré li ek ki retourne li dan lekor patient-la. Bann methode ki bann docteur servi pou applik sa bann technik-la zot kapav different, a cause sa enn chretien bizin demann so docteur ki li ena l’intention pou faire exactement.

Kan ou bizin prend bann decision concernant sa bann technik-la, pose ou-mem sa question-la: ‘Si bizin devié enn partie mo  di-sang en dehors mo lekor, eski mo conscience pou permette moi considere sa di-sang-la couma enn kitsoz ki toujours faire partie mo lekor, seki vedir ki pa necessaire “verse sa lor la terre”? En plus, ki pou arrivé si sa di-sang-la arrete circulé pou enn ti moment? (Deutéronome 12:23, 24) Eski mo conscience ki’nn formé par la Bible pou accepté ki pendant enn l’operation, tire enn partie mo di-sang, traite li ek apré remette li dan mo lekor? Eski mo comprend bien ki si mo refuse tou bann technik kot bizin servi mo  di-sang, sa vedir ki mo pé refuse aussi bann test di-sang, dialyse, ou-soit servi enn machine ki faire travail leker ek poumon?’

Chaque chretien pou bizin decide pou li-mem seki li pou permette l’equipe medical faire avek so di-sang pendant enn l’operation. Sa concerne aussi bann analyse medical ek bann traitement moderne kot bizin prend enn ti quantité so di-sang, kitfois traite li dan enn certaine fason ek apré remette sa avek li.