Skip to content

Skip to table of contents

Enn lettre College Central

Enn lettre College Central

Ou ki content Jéhovah:

Jésus ti dire: “Zot pou konn la verité, ek la verité pou libere zot.” (Jean 8:32) Sa bann parole-la bien encourageant, pa vrai? Oui, li possible pou konn la verité mem si nou pé vive dan bann “dernier jour,” enn lepok kot ena beaucoup fausseté ek mensonge. (2 Timothée 3:1) Eski ou rappel kan pou premier fois ou ti decouvert la verité ki expliké dan Parole Bondié? Sa ti vrai-mem enn l’experience extraordinaire, pa vrai?

Mais, pareil couma li important pou gagne enn connaissance exact lor la verité ek pou partage sa regulierement avek lezot, li important aussi ki nou conduite li en accord avek la verité. Pou faire sa, nou bizin reste dan l’amour Bondié. Ki sa impliké? Bann parole ki Jésus ti dire la nuit avant so la mort reponn sa question-la. Li ti dire so bann disciple ki ti fidele: “Si zot obeir mo bann commandement, zot pou reste dan mo l’amour, pareil couma mo finn obeir bann commandement mo Papa ek mo finn reste dan so l’amour.”—Jean 15:10.

Remarké ki c’est kan li ti obeir bann commandement so Papa ki Jésus ti reste dan l’amour Bondié. Li pareil pou nou zordi. Pou nou reste dan l’amour Bondié, nou bizin mette la verité en pratik dan nou la vie toulé-jour. Sa mem soir-la, Jésus ti dire: “Si zot konn sa bann kitsoz-la, zot pou heureux si zot faire li.”—Jean 13:17.

Nou souhaité sincerement ki sa livre-la pou aide ou pou contigne mette la verité en pratik dan ou la vie ek coumsa ou pou kapav reste “dan l’amour Bondié . . . pou gagne la vie eternel.”—Jude 21.

College central bann Témoins de Jéhovah