Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPITRE 6

Couma pou choisir bann bon divertissement

Couma pou choisir bann bon divertissement

“Faire tou pou la gloire Bondié.”—1 CORINTHIENS 10:31.

1, 2. Ki choix nou bizin faire en rapport avek bann divertissement?

MAZINÉ ki ou pé al morde dan enn fruit kan ou remarké ki enn partie ladan pourri. Ki ou pou faire? Ou kapav mange fruit-la net, mem partie ki pa bon-la aussi; ou kapav aussi jette fruit-la net avek boute ki bon ek boute ki pa bon-la toulé-deux; ou-soit ou kapav coupe sa boute ki pa bon-la ek mange boute ki bon-la. Ki choix ou pou faire?

2 Dan enn certaine fason, bann divertissement zot couma sa fruit-la. Parfois, ou envie detann-ou enn tigit, mais ou realisé ki beaucoup divertissement ki ena zordi, zot pa bon lor plan moral, zot mem pourri. Alors ki ou pou faire? Kitfois certain tolere seki pa bon ek avale n’importe ki divertissement ki sa le monde-la offert. Kitfois lezot evite tou divertissement pou faire sur ki zot pa exposé ar n’importe ki kitsoz ki kapav faire zot di-tort. Ena certain encore ki faire attention pou rejette bann divertissement ki kapav faire zot di-tort mais ki, de temps en temps, trouve plaisir dan bann divertissement ki pa necessairement mauvais. Ki choix ou bizin faire pou ou kapav reste dan l’amour Bondié?

3. Ki nou pou guetté dan sa chapitre-la?

3 La plupart parmi nou pou choisir troisieme possibilité-la. Nou reconette ki nou bizin inpé detente mais nou envie ki divertissement ki nou choisir, li prop lor plan moral. Alors nou bizin guetté couma nou kapav determiné ki divertissement ki bon ek ki divertissement ki pa bon. Mais  avant, anou guetté ki l’effet nou choix dan domaine divertissement kapav ena lor l’adoration ki nou donne Jéhovah.

“FAIRE TOU POU LA GLOIRE BONDIÉ”

4. Couma voeu ki nou’nn faire, bizin influence nou choix dan domaine bann divertissement?

4 Ena inpé le temps, enn Témoin agé ki ti baptisé en 1946 ti dire: “Mo’nn faire-moi enn devoir pou assisté chaque discours bapteme ek pou ecoute zot bien, coumadir c’est mo-mem ki pé prend bapteme.” Kifer? Li ti expliké: “Enn kitsoz ki’nn aide moi pou reste fidele, c’est ki mo’nn toujours garde dan mo l’esprit sa voeu ki mo’nn faire-la.” Surement ou pou d’accord avek seki sa frere-la dire. Kan ou rappel ki ou finn promette Jéhovah ki ou pou consacré tou ou la vie pou servi Li, sa pousse ou pou enduré. (Ecclésiaste 5:4; Hébreux 10:7) Avredir, kan ou medite lor sa voeu ki ou’nn faire-la, sa pa pou zis influence fason ki ou considere ou ministere mais aussi lezot domaine ou la vie, parmi ena aussi bann divertissement. L’apotre Paul ti faire ressorti sa verité-la kan li ti ecrire bann chretien dan so lepok: “Kan zot pé mangé, kan zot pé boire ou-soit n’importe ki kitsoz ki zot pé faire, faire tou pou la gloire Bondié.”—1 Corinthiens 10:31.

5. Couma Lévitique 22:18-20 aide nou pou trouve warning ki impliké dan Romains 12:1?

5 Tou seki ou faire dan la vie ena enn rapport avek l’adoration ki ou  donne Jéhovah. Dan lettre ki Paul ti ecrire bann Romain, li ti servi enn l’expression bien fort pou faire so bann compagnon chretien comprend sa. Li ti donne zot sa l’encouragement-la: “Presente zot lekor couma enn sacrifice ki vivant, saint, ki Bondié pou kapav accepté, enn service sacré avek zot capacité pou raisonné.” (Romains 12:1) Ou lekor implik aussi ou bann pensée, ou leker, ek ou la force physik. Ou servi tousala pou adore Bondié. (Marc 12:30) Paul koz lor sa service ki ou donné avek tou ou nâme-la couma enn sacrifice. Dan enn certaine fason ena enn warning dan sa l’expression-la. Dan la Loi ki Bondié ti donne Moïse, Li ti rejette enn sacrifice ki ti ena defaut. (Lévitique 22:18-20) Li pareil pou sacrifice spirituel ki enn chretien offert. Si sa sacrifice-la contaminé dan kit fason, Bondié pou rejette li. Mais couma sa kapav arrive nou?

6, 7. Couma enn chretien kapav sali so lekor, ek ki consequence sa kapav ena?

6 Paul ti donne sa conseil-la bann chretien dan Rome: “Pa presente zot bann membre [“bann partie zot lekor,” Bible en français courant] ar peché.” Paul ti aussi demann zot pou “detruire bann pratik zot lekor.” (Romains 6:12-14; 8:13) Avant dan so lettre, li ti’nn donne deux-trois l’exemple certain sa ‘bann pratik nou lekor-la.’ Nou lire concernant bann dimoune ki faire peché: “Zot la bouche rempli ar malediction.” “Zot lipié rapide pou al verse di-sang.” “Pena la crainte pou Bondié devant zot lizié.” (Romains 3:13-18) Enn chretien pou sali so lekor si li servi so “bann membre,” setadir bann partie so lekor, pou pratik peché. Par exemple, si zordi enn chretien guette volontairement bann kitsoz sale couma pornographie ou-soit bann scene kot bann dimoune servi violence zis pou gagne enn certain plaisir, li pé “presente [so lizié] ar peché” ek li pé sali tou so lekor. So l’adoration pou Bondié, li couma enn sacrifice ki nepli saint ek ki Bondié pa accepté. (Deutéronome 15:21; 1 Pierre 1:14-16; 2 Pierre 3:11) Parski li’nn choisir bann divertissement ki pa bon, li paye sa bien cher!

 7 Li clair ki choix ki enn chretien faire dan domaine divertissement, sa ena bann consequence grave. Alors surement nou envie choisir bann divertissement ki pou donne plus valeur nou sacrifice pou Bondié au lieu ki sali sa sacrifice-la. Anou guetté asterla couma nou kapav koné ki divertissement ki bon ek ki divertissement ki pa bon.

“ENA DEGOUT POU SEKI MAUVAIS”

8, 9. (a) En general dan ki deux categorie kapav classe bann divertissement? (b) Ki qualité forme divertissement nou rejeté, ek kifer?

8 En general kapav classe bann divertissement en deux categorie. Dan premier categorie ena bann divertissement ki pena doute bann chretien pou rejeté, dan deuxieme categorie, ena bann divertissement ki certain chretien kapav trouve acceptable ek lezot pa trouve sa acceptable. Pou commencé, anou guette premier categorie, setadir bann divertissement ki bann chretien rejeté.

9 Pareil couma nou ti trouvé dan chapitre 1, ena certain forme divertissement ki attire l’attention lor bann kitsoz ki la Bible condamné dan enn fason bien clair. Mazinn, par exemple, bann site Internet, bann film, bann programme television, ek bann la musik kot ena violence ek bann kitsoz demoniak ou-soit pornographik, ou-soit kot encourage bann pratik immoral degoutant. Sa bann forme divertissement-la faire bann kitsoz ki kont bann principe ou-soit bann la loi biblik, parette normal. Alors bann vrai chretien bizin rejette sa. (Actes 15:28, 29; 1 Corinthiens 6:9, 10; Révélation 21:8) Kan ou rejette sa bann divertissement ki pa bon-la, ou donne Jéhovah preuve ki vrai-mem ou “ena degout pou seki mauvais” ek ki ou touletan ‘detourne-ou ar seki mauvais.’ Sa permette pou ou ena enn “la foi ki pa hypocrite.”—Romains 12:9; Psaume 34:14; 1 Timothée 1:5.

10. Ki qualité raisonnement ki dangereux, ek kifer?

10 Mais certain kapav pensé ki pena nanyin mal pou guette bann scene ki montré enn conduite immoral. Zot ena sa  raisonnement-la: ‘Mo kapav guette sa dan cinema ou-soit lor television, mais jamais moi mo pa pou al faire sa.’ Kan zot raisonne coumsa, zot pé trompe zot-mem ek sa qualité raisonnement-la li dangereux. (Jérémie 17:9) Si guette bann kitsoz ki Jéhovah condamné, sa li enn divertissement pou nou, eski nou vrai-mem “ena degout pou seki mauvais”? Si nou contigne arrete nou bann pensée lor bann mauvais kitsoz, nou pou engourdi nou bann sens moral. (Psaume 119:70; 1 Timothée 4:1, 2) Sa l’habitude-la kapav affecté nou bann action ou-soit fason ki nou considere mauvais conduite ki lezot ena.

11. Couma seki Galates 6:7 dire, li vrai dan domaine divertissement?

11 C’est seki finn arrivé vrai-mem. Certain chretien finn commette bann action immoral parski zot ti influencé par seki zot ti habitué guetté dan zot bann moment detente. Zot inn bizin faire enn mauvais l’experience pou zot aprann ki “seki enn dimoune semé, sa-mem ki li pou recolté.” (Galates 6:7) Mais kapav evité ki bann kitsoz triste coumsa arrivé. Si ou prend la peine pou seme seki prop lor plan moral dan ou l’esprit, ou pou recolté bann bon resultat dan ou la vie.—Guette l’encadré “ Ki divertissement mo bizin choisir?

BANN DECISION PERSONNEL KI BASÉ LOR BANN PRINCIPE BIBLIK

12. Couma Galates 6:5 appliké pou bann divertissement, ek ki pou aide nou pou prend bann decision personnel?

12 Asterla anou guette deuxieme categorie divertissement, setadir bann divertissement kot ena bann kitsoz ki Parole Bondié pa condamné ni approuvé directement. Kan nou bizin choisir parmi bann divertissement ki tombe dan sa categorie-la, chaque chretien bizin prend enn decision personnel concernant seki li considere couma enn divertissement ki bon. (Galates 6:5) Mais kan nou ena pou faire sa qualité choix-la, nou ena bann principe pou guide nou. Dan la Bible  ena bann principe, ou-soit bann verité important ki permette nou comprend fason pensé Jéhovah. Si nou prend compte sa bann principe-la, nou pou kapav comprend “ki volonté Jéhovah été” dan tou kitsoz, parmi ena aussi nou choix concernant divertissement.—Éphésiens 5:17.

13. Ki pou pousse nou pou rejette bann divertissement ki riské pa faire Jéhovah plaisir?

13 Bien sur tou bann chretien pa’nn developpe dan mem fason zot capacité pou comprend bien. (Philippiens 1:9) En  plus, bann chretien realisé ki tou dimoune pena mem gout dan domaine divertissement. Alors nou pa kapav attann ki tou bann chretien pou prend exactement bann mem decision. Mais mem sa, plus nou laisse bann principe Bondié influence nou l’esprit ek nou leker, plus nou pou envie rejette tou forme divertissement ki riské pa faire Jéhovah plaisir.—Psaume 119:11, 129; 1 Pierre 2:16.

14. (a) Ki kitsoz nou bizin prend en consideration kan nou pé choisir nou bann divertissement? (b) Couma nou kapav garde bann l’interet Royaume Bondié en premier dan nou la vie?

14 Kan ou pé choisir ou divertissement, ena enn lot kitsoz important ki ou bizin prend en consideration: ou le temps. Alors ki seki ena dan divertissement ki ou’nn choisir montré ki kitsoz ou trouve acceptable, quantité le temps ki ou passé ladan montré ki pli important pou ou. Bien sur, pou bann chretien, c’est bann kitsoz spirituel ki pli important ki tou. (Matthieu 6:33) Alors, ki ou kapav faire pou ou sur ki ou garde bann l’interet Royaume Bondié en premier dan ou la vie? L’apotre Paul ti dire: “Faire bien attention ki zot maniere marché pa pareil couma bann dimoune ki pena okenn sagesse, mais plutot couma bann dimoune ki ena la sagesse ek reacheté le temps ki bizin pou zot-mem.” (Éphésiens 5:15, 16) Oui, kan ou fixé bann limite bien clair lor quantité le temps ki ou pou reservé pou bann divertissement, sa pou aide ou pou ena le temps ki necessaire pou “bann kitsoz ki pli important,” setadir bann activité ki pou faire ou senti-ou pli bien lor plan spirituel.—Philippiens 1:10.

15. Kifer li bon ki nou laisse enn marge securité kan nou choisir nou bann divertissement?

15 Kan nou pé choisir nou divertissement, li bon aussi ki nou reste lor nou garde ek laisse seki nou appel enn marge securité. Ki sa vedir? Nou revinn ar l’exemple sa fruit-la. Pou evité ki ou mange sa partie ki pourri-la sans ki ou rann-ou compte, ou pa pou coupe zis sa partie-la mais aussi enn boute en plus tout autour. Li pareil pou bann divertissement. Enn  chretien ki ena la sagesse pa pou zis evite bann divertissement ki al kont bann principe biblik dan enn fason bien clair. Li pou evite aussi tou bann forme divertissement lor ki li ena bann doute ou-soit ki parette ena aussi bann kitsoz ki kapav faire di-tort so spiritualité. (Proverbes 4:25-27) Ou pou kapav faire sa si ou reste bien attaché avek Parole Bondié.

“TOU KITSOZ KI PUR”

Kan nou applik bann principe biblik dan choix nou bann divertissement, sa protege nou spiritualité

16. (a) Couma nou kapav montré ki nou ena mem fason pensé ki Jéhovah lor la moralité? (b) Couma l’application bann principe la Bible kapav vinn enn reflexe?

16 Kan zot pé choisir zot bann divertissement, en premier bann vrai chretien prend compte fason pensé Jéhovah. La Bible faire nou konn bann sentiment ek bann principe Jéhovah. Par exemple, le roi Salomon donne enn la liste plusieurs kitsoz ki Jéhovah pa content, couma par exemple, “enn la langue ki koz menti ek bann la main ki verse di-sang innocent, enn leker ki manigance bann projet ki faire di-tort, bann lipié ki pressé pou al vers le mal.” (Proverbes 6:16-19) Couma fason pensé Jéhovah bizin influence ou fason pensé? Enn ecrivain Psaume dire: “Zot ki content Jéhovah, ena la haine pou seki mauvais.” (Psaume 97:10) Ou bann choix dan domaine divertissement bizin montré ki ou vrai-mem pa content bann kitsoz ki Jéhovah pa content. (Galates 5:19-21) Pa blié aussi ki seki ou faire en privé montré ki qualité dimoune ou été vrai-mem, beaucoup plus ki seki ou faire en publik. (Psaume 11:4; 16:8) Alors, si ou ena enn desir sincere  pou reflete seki Jéhovah pensé lor la moralité dan tou domaine ou la vie, ou pou touletan faire bann choix ki en accord avek bann principe biblik. Pou ou, sa pou vinn enn reflexe, enn fason vive.—2 Corinthiens 3:18.

17. Avant ki nou choisir enn divertissement, ki bann question nou bizin demann-nou?

17 Ki ou bizin faire encore pou ou sur ki ou pé agir en accord avek fason pensé Jéhovah kan ou choisir ou bann divertissement? Reflechi lor sa question-la: ‘Couma sa pou affecté moi ek mo relation avek Jéhovah?’ Par exemple, avant ki ou decidé si ou pou guette enn certain film, demann ou-mem: ‘Ki l’effet sa film-la pou ena lor mo conscience?’ Anou guetté ki bann principe appliké dan sa cas-la.

18, 19. (a) Couma principe ki ena dan Philippiens 4:8 kapav aide nou pou determiné si nou bann divertissement, zot bon? (b) Ki lezot principe kapav aide nou pou choisir bann bon divertissement? (Guette note.)

18 Nou trouve enn principe important dan Philippiens 4:8, ki dire: “Tou kitsoz ki vrai, tou kitsoz ki serieux, tou kitsoz ki droite, tou kitsoz ki pur, tou kitsoz ki merité ki nou content zot, tou kitsoz ki dimoune koz en bien, tou kitsoz ki bon lor plan moral ek ki merite gagne l’honneur, contigne prend bien compte sa bann kitsoz-la.” Li vrai ki Paul pa ti pé koz lor bann divertissement, mais lor bann kitsoz lor ki nou leker bizin medité ek ki tourne autour bann kitsoz ki faire Bondié plaisir. (Psaume 19:14) Pourtant, nou kapav applik principe ki trouve dan bann parole Paul dan domaine divertissement. Couma?

19 Demann ou-mem: ‘Eski bann film, bann video game, bann la musik, ou-soit lezot forme divertissement ki mo choisir, zot rempli mo l’esprit ar “tou kitsoz ki pur”?’ Par exemple, apré ki ou’nn guette enn film, ki qualité zimage reste gravé dan ou l’esprit? Si zot agreable, pur ek faire ou senti-ou bien, alors ou koné ki sa divertissement-la ti bon. Parkont si sa film ki ou’nn guetté-la faire ou mazinn bann  kitsoz ki pa pur, alors sa divertissement-la pa ti bon, li ti mem dangereux. (Matthieu 12:33; Marc 7:20-23) Kifer? Parski kan ou pense bann kitsoz ki sale lor plan moral, sa troublé la paix ki ou ena dan ou, sa mark ou conscience ki’nn formé dapré bann principe la Bible, ek sa kapav gate ou relation avek Bondié. (Éphésiens 5:5; 1 Timothée 1:5, 19) Sa qualité divertissement-la ena enn mauvais l’effet lor ou personnellement; alors, ou bizin determiné pou rejette sa. * (Romains 12:2) Ou bizin ena mem l’attitude ki sa ecrivain Psaume ki ti demann Jéhovah: “Faire mo lizié pa arrete lor bann kitsoz ki pa vaut nanyin.”—Psaume 119:37.

ROD L’AVANTAGE LEZOT

20, 21. Couma 1 Corinthiens 10:23, 24 appliké kan nou pé choisir bann divertissement ki pa necessairement mauvais?

20 Paul ti mentionne enn principe biblik important ki nou bizin prend compte kan nou prend bann decision personnel. Li ti dire: “Nou gagne droit faire tou kitsoz; mais pa tou kitsoz ki batir. Sakenn bizin contigne rod, pa so prop l’avantage, mais l’avantage so camarade.” (1 Corinthiens 10:23, 24) Couma sa principe-la appliké kan nou pé choisir bann divertissement ki pa necessairement mauvais? Ou bizin demann ou-mem: ‘Ki l’effet choix ki mo faire pou ena lor lezot?’

21 Ou conscience kapav permette ou pou trouve plaisir dan enn certain forme divertissement ki ou considere couma enn kitsoz ki ou “gagne droit faire,” setadir ki acceptable. Mais, si ou trouvé ki conscience lezot chretien empeche zot choisir sa forme divertissement-la, kitfois ou pou decidé pou pa choisir sa. Kifer? Parski ou pa envie ‘faire peché kont ou bann frere’—ou-soit mem “faire peché kont Christ,” couma Paul ti dire—kan ou crée bann situation kot li pli difficile pou ou bann compagnon chretien garde zot fidelité envers  Bondié. Ou prend bien compte sa conseil-la: ‘Faire attention ki a cause ou, lezot tombé.’ (1 Corinthiens 8:12; 10:32) Zordi bann vrai chretien prend compte conseil Paul ki rempli ar consideration ek bon sens kan zot evite bann divertissement ki kitfois zot “gagne droit” choisir mais ki pa “batir.”—Romains 14:1; 15:1.

22. Kifer bann chretien comprend ki dan domaine bann decision personnel, lezot kapav pa pense pareil couma zot?

22 Mais ena enn lot kitsoz ki nou bizin prend en consideration kan nou pé rod l’avantage lezot. Enn chretien ki so conscience pa permette li faire certain kitsoz, bizin pa insisté ki tou dimoune dan congregation suive so fason pensé dan domaine divertissement. Si li faire sa, li pou ressemblé enn chauffeur ki lor l’autoroute ek ki insisté ki tou lezot chauffeur lor mem chemin ki li, roule mem vitesse. Enn l’attitude coumsa pa pou raisonnable. Kitfois enn kikenn so conscience pa permette li faire certain kitsoz ki lezot faire. Mais parski li ena l’amour, li bizin respecté so bann compagnon chretien ki pena mem gout ki li dan domaine divertissement mais ki toujours dan bann limite fixé par bann principe chretien. Dan sa fason-la, ‘tou dimoune kapav koné ki li enn kikenn ki raisonnable.’—Philippiens 4:5; Ecclésiaste 7:16.

23. Couma ou kapav assure-ou ki ou choisir bann bon divertissement?

23 Pou resumé, couma ou kapav sur ki bann divertissement ki ou choisir, zot bon? Rejette tou forme divertissement ki montré bann pratik immoral degradé ki Parole Bondié condamné dan enn fason bien clair. Suive bann principe la Bible ki kapav appliké ar bann forme divertissement ki la Bible pa mentionné dan enn fason precis. Evite bann divertissement ki blesse ou conscience ek montré-ou pré pou evite bann forme divertissement ki kapav offense lezot, surtout ou bann compagnon chretien. Nou souhaité ki ou determination pou faire sa, donne la gloire Bondié ek permette ou ek ou famille reste dan so l’amour.

^ par. 19 Nou trouve lezot principe ki appliké dan domaine divertissement dan Proverbes 3:31; 13:20; Éphésiens 5:3, 4; ek Colossiens 3:5, 8, 20.